Uhuvvet buluşmalarından beklenen

Avatar photoPosted by

Bu mübarek vatanın manevî bir kurtarıcısı olması cihetiyle, imansızlık cereyanı ile ehl-i imanın arasındaki ihtilâf cereyanı gibi iki dehşetli manevî belânın def edilmesinde Risale-i Nur’un matbuattaki sözcüsü Yeni Asya’nın uhuvvet buluşmalarını gerçekleştirenler, esasında şöyle ciddî bir mânâyı ortaya koymaktadırlar:

Yaşanan olumsuzluklara rağmen bir avuç gönül erlerinin fevkalâde sebat, metanet, tesanüd ve ittifakları, bu memlekete iftihar vesilesi olacak ve inşaallah istikbalini kurtaracak derecededir. Dolayısıyla çok dikkatli olunmalı ki yeni bir fırtınanın gelip de tesanüdün bozulmasına fırsat verilmemeli.

İman ve Kur’ân hizmetinde Risale-i Nur mesleğinde tam ihlâstan sonra en büyük esas, sebat ve metanettir. İşte uhuvvet buluşmaları ile sebat ve metanetin tahakkuku yapılmaktadır. Mevcut dâhilî ve harici her nevi engellere rağmen, gelenlerin buluşmaları ile gelemeyenlerin de duâları ile mesleğimizin esası olan uhuvvet yenilenmektedir. Üç elifin bir araya gelerek yüz on bir kuvvet ve kıymetini tezahür ettirecek uhuvvetin yolu samimiyet ve ihlâstan geçmektedir. Hakikî, samimî bir ittifakı yakalayanlar sair kardeşlerinin gözüyle de bakabiliyor ve kulaklarıyla da işitebiliyorlar. Böylece “iştirak-i amal-i uhreviye” denilen ahirete yönelik işlerdeki beraberlik sayesinde, hayır ve sevab cihetiyle sürekli kazanç sağlanmış oluyor.

Buluşmalar genel anlamda uhuvveti kuvvetlendirirken enfüsî mânâda ihlâsın tesisine destek verir.

Nur mesleğinde, mü’minlerin uhuvveti esastır. Uhuvvet buluşmalarında kardeşlerin samimi münasebetlerini gören mü’minlerin, imanına kuvvet, hayatına moral, münasebetine istikamet gelir, inşaallah. Bu, öylesine bir hasenedir ki bin günahı affettirir.

İman muhabbeti, İslâmiyet uhuvveti gerekli kılar. İman birliği, gönül birliğini; inanç birliği de sosyal beraberliği netice verir. Bütün bu birliktelikler samimî uhuvvet ile gerçekleşir. Birbirimizi sevmek kâmil imana sahip kılarken, kâmil iman da inşaallah Cenneti nasip eder. Bu duygu ve düşüncelerin motive edeceği uhuvvet buluşmaları bir manâda içtimaî ibadet anlamını da taşır.

Uhuvvet buluşmalarına gidip gelirken organizenin eksiksiz ve ciddî olması yanında yapılan ders sohbet ve hatıraların kıvamında olup, ulvî gayenin tahakkukuna vesile olmalıdır.

Her gezinin özel ve ayrı hatırası vardır. Heyecan dolu, neşeli ve huzurlu gezileri sembolik ikrâm ve hatıralık hediyeler çok anlamlı kılar.

Anlamlı kılacak bir konu daha var ki o da enfüsî manâda yankısı beklenen şu sorudur:

Öncekine göre bu buluşmayı daha feyizli kılmam için neler yapmalı ve neye dikkat etmeliyim? Şahs-ı manevînin kâmil anlamdaki tezahürüne, ferdî olarak benim katkım neler olabilir?

Mehmet Çetin

11.05.2017 Bostanlı İzmir

One comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir