Risale-i Nur’da sahife birliği

Avatar photoPosted by

Risale-i Nur Külliyatı’nın nüsha ve imlâ birliğinin sonrasındaki önemli konu sahife birliğinin temin edilmesidir.

Günümüzde farklı kullanım şekillerinde Külliyat neşredilmektedir. Her kullanım ve tanzim basımı kabul görüyor ki devam ediyor. Bu farklılıkta bir sıkıntı yok ancak bu noktada yapılması gereken önemli vazife, sahifede birliğin sağlanmasıdır.

Sahife birliği nasıl sağlanmalıdır? Hangi tanzim şekli olursa olsun mutlaka muhtevasıyla beraber sahife birliğinin sağlanacağı şekilde tanzimi ile mümkündür. Gelişen teknoloji bu imkânın sağlanmasında fevkalâde yardımcı olmaktadır.

Sahife kenarlarına veya kitabın sonuna konulan lügatli veya lügatsiz şekli mümkündür. Kitaba eklenen ek bilgili veya eklemesiz şekli ile de mümkündür. Bunlara indeksli veya kronolojik bilgiler vs. gibi olanı da olmayanı da mümkündür. İşte bütün bunları meşveretle yaparken maddi hata denilen hatalara dikkat etmek gerekir. Lügat konulacaksa sahifede kullanılan manaya yakın izahlar yapılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az lügat olmalıdır. Sahifede dikkati dağıtan şeyler ne kadar az olursa okuma ve anlama verimi o kadar arttırır. Lügatin faydası tartışılmaz ki o ayrı bir konudur.

Neşri zamanı gelmiş gayr-ı münteşir risaleler meşveret yapılarak neşredilmelidir. Bunlar sahife birliği tanzimini artık etkilememesi için iyi düşünülmelidir.

Müstakil olarak Osmanlıca külliyatın neşri ile beraber bir sahifeye Latin harflerle karşı sahifeye İslâm harfleri ile neşredilebilir. Burada da iki sahifeye aynı numara verilerek yukarıdaki sahife birliği muhafaza edilmelidir.

Sahife birliğinin ardından eğer cemaatlerin mutabakatı sağlanırsa o zaman kapak ve matbaa sahifelerine o cemaatlerin yayınevlerinin isimlerinin yazılması mümkündür ama nüsha, imlâ ve sahife birliği temeldeki müşterek esastır.

Devir artık sosyal medya ve internet ortamına döndü. Kitaptan ziyade dijital ortamdan okuyanlar hızla fazlalaşıyor. Hem sanal dünyanın bin bir imkânı işi daha da kolaylaştırıyor. İşte bu alanda da birlikleri sağlanan hem Osmanlıca ve hem Latin harfli Külliyatın her çeşit kullanım kolaylığı ve alakalı ve sürekli güncellenen ve yenilenen programları ile neşri, yayılması ve okunması sağlanmalıdır. İletişim araçlarından, bilgisayara varıncaya kadar bütün vasıtalarda Nur’ların işlendiği, konuşulduğu ve mütalâasının yapılmasına katkıda bulunmanın ve daha ilerisi için araştırma ve geliştirme servisleri sürekli çalışmalı.

Şerh, izah ve bilimsel araştırma ve çalışmalara standardizasyonu sağlanmış bir Külliyatı bugüne ve geleceğe takdim etmek çok mühim bir vazifedir.

Aslına sadık kalmak ve tekel altına almamak ve meşveretle neşretmek şartı, Risale-i Nur’un neşrinde değişmez esastır.

Mehmet Çetin

09.03.2016 Bostanlı İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir