Şahs-ı manevînin istikametini muhafaza (video)

Avatar photoPosted by

Şahs-ı manevînin istikametini muhafaza

Bu videomuzda şu konuları işledik:

Şahs-ı manevinin ihyası için tesanüdün önemi
Şahs-ı maneviyi ifsad eden davranışlar
Faziletfüruşluk günümüzde nasıl yorumlanmalı?
Korku ve mal düşkünlüğü
Sûret-i haktan görünerek tesanüdü sağlıyorum zannetmek

One comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir