Beşleme, belgesel roman olmalıdır.

Avatar photoPosted by

“Asırlara göre şeriatlar değişir.” Değişen şartlara göre de hükümler, metodlar yenilenir. Dolayısıyla her devir ve dönemin mergub vasıtası kullanılmalıdır.

 “Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve cezalet bütün envaiyle âhir za­manda en mergub bir sûret alacaktır. Hattâ insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabûl ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını, ceza­let-i beyandan ve en mukavemet-sûz kuvvetini belâğat-ı edadan alacaktır.”[1]ifadeleri de, zamanın en müessir vasıtasının kullanılmasına işaret eder.

Belâgat ve cezalet; sözün, düzgün, kusursuz, yerinde ve hâlin, makamın icabına göre söylenmesidir. Buna göre tebliğ metodlarının da hâlin ve makamın icabına göre güncellenmesi gerekir.

Necmeddin Şahiner’in Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi isimli eseri, döneminde fevkalâde hizmete vesile oldu. Devamındaki Son Şahitler ve Aydınlar Konuşuyor. Safa Mürsel’in Devlet Felsefesi’ni de unutmamak lâzım. Teyb kasetleri ve video kasetleri hizmet dönemini de ekleyebiliriz. Başka ilâve edilecekler de var…

İslâm Yaşar’ın Beşlemesi ve devamındaki romanları o dönemin mergub hizmet vasıtaları oldu. Allah, onlardan ve diğer vesile olanlardan razı olsun.

Ancak, artık bu eserlerin belgesel tarzda tanzim edilerek ve sonrasından vukua gelen hadiseleri ve ortaya çıkan evrakları da ekleyerek yeniden neşredilmelidir. Zira “Biz Kur’ân şakirtleri olan Müslümanlar, bürhana (delile) tâbi oluyoruz.”

            Şimdinin mergub metaında olması gereken tek özellik delil ve bürhandır, tıpkı her zaman olması gerektiği gibi. İddianın doğrulayıcısı belgedir, şahittir. Bir başka ifadeyle delil ve akıbet. Yani, ortaya koyduğunuz deliller ve o iddiayı tasdik eden akıbet. Akıbet, delilleri doğruluyorsa, haklılık kazanılır.

Hazırlanacak tarz, roman üslubunda olmakla, eserde bahsedilen hadiselerin dipnotlarında belge, şahitlerle kaynak gösterilmelidir.

Kaynak eserler, bahsettikleri hak da olsa; mübalağalı anlatım, tarafgirâne üslub, anlaşılmaz ifadeden azade olarak hakkı ortaya koyacak şekilde olmalıdır. İhtilaf ve kutuplaşmayı değil, ittihad ve uhuvveti, menfi yaklaşımı değil müsbet hareketi davet etmeli. Emniyet ve asayişi sağlayan müsbet iman hizmetine vesile olacak üslub her dem ve dönemde muhafaza edilmelidir.

Zamanın ruhuna uygun bir üslubla tebliğ vazifesi yaparken sürekli güncellenmek, gelişen şartlara uygun tarz ve taktik geliştirmek, hizmetin devamını sağlar. Bu hizmette eskinin eskimeyen ehl-i hizmetlerin tecrübelerinden azami derece istifade ile bu hizmeti omuzlayacak yeni kabiliyetlere fırsat verilmeli, gençler istihdam edilmelidir. Dönemin gelişmiş bütün teknik alet ve edevatı, iman hizmeti envarterinin ilk sırasında olmalıdır. Hem de en ileri kullanılması seviyesinde…

Risale-i Nur ile alâkalı öncesinden yazılan eserler; ruh ve manasına sadık kalmak şartıyla, zamanla ve ihtiyaç hasıl oldukça yeniden elden geçirilmeli, tekmil, tanzim, tasnif, tertip ve tashih edilmelidir.

Mehmet Çetin

12.12.2017 Yeni Foça

 

 

 

[1] Sözler, s. 296

5 comments

 1. İslâm Yaşar Ağabeyimizin duasını paylaşıyoruz:
  Mehmed Bey
  Yazınız güzel bir dilek ve temenni olmuş, İnşaallah yeni nesillerde makes
  bulur ve daha nice Beşlemeler, belgeseller yazılır.
  Çalışmalarınızda başarı, hayatınızda mutluluk dualarıyla…

 2. Bahsettiğiniz ölçülerde Beşlemenin tanzimi yeniden ve farklı vede çok güzel bir hizmete vesile olacaktır inşallah. Birbirinden ilginç ve güzel konuları gündeme taşıdığınız için tebrikler ve teşekkürler.

 3. Yeni Asya’daki köşemizde yayınlanan bu yazımıza yapılan yorumlar:
  Zeliha ozpamukcu
  16.12.2017 20:49:23
  Aslında beslemenin de Son Şahitler’inde gerçek yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor, sizin de saydığınız sebeplerden ötürü. Buna kalibre olmak deniyor ki iman hizmetinde bu çok önemli bir esastır.

  Toygar
  16.12.2017 08:39:04
  Bediüzzaman Beşlemesi konusunda, 2 yıl kadar önce bir arkadaş grubunda okunması hatta muhakkak okunması tavsiyesinde bulunmuştum. Yakın zamanda bir başka yazıda daha böyle bir tavsiye ve şimdi de böyle bir öneriyi görmek kendi adıma da, Beşleme adına da mutlu etti. Sadece bu vesileyle bir hususu ifade etmek istiyorum ki belki görülür de birileri bir şeyler yapar (?). Okuduğum Beşleme içerisinde o kadar dizgi hatası var ki, her birini işaretlesem, kitabın rengi bambaşka hale gelebilirdi! Bu dizgi ve imla konusunda ön düzenleme yapıldıktan sonra yenidien yayınlanmalı ve belki de müellifince geliştirilebilmeli, diye düşünüyorum. Hatta ilginç olanı, bazı kelimelerin değişik yerlerde, farklı ve yanlış yazılımlarıyla birlikte, aynı anlamda kullanılmış olmasıydı. Amacını anlayabilmiş değilim. Okuyunca anlarsınız. Okuyun daa!

  said yazar
  16.12.2017 07:24:18
  Tebrikler ve Teşekkürler. Yeni senede Yeni Asya da:Başta İslam Yaşar olmak üzere Necmettin Şahiner, Safa Mürsel vb. Yazarlarımızı da görmek isteriz.Selam ve dua ile

 4. Harun Erdem

  Sayın Mehmet Hocam,
  16 Aralık 2018 tarihli yazınızda “Beşleme, belgesel roman olmalıdır” diyorsunuz.
  Bu belgesel görüntülü anlamında mı, yoksa belirttiğiniz gibi kitap üzerinde kaynak belirtme mi?
  Şubat 2018 de Zamanın Sesi kitabı basıldı. Bu kitap dediğiniz gibi mi yenilendi? Bende öğrenmek istiyorum.
  Selam ve dua ile..
  Ordu Fatsa’dan yazdım size.

  Harun Kardeşim
  Öncelikle teşekkürler, alâkanız için.
  Yazımızın metninde de belirttiğimiz gibi o güzel romanlar güncellenmelidir ve güncellenirken bahsedilen hadiseler belgelerle müdellel hâle getirilmelidir.
  Görsel olarak hazırlanması başka bir çalışmadır ki ona da şiddetle ihtiyaç var. Onun da yirmi dakikaya geçmeyen kısa bölümler halinde olanı, izlenmeye en münasib olanıdır.
  Zamanın Sesi romanının yeni baskısını henüz incelemedim. Ancak; kıymetli yazarı İslâm Yaşar Bey ile konu ile alâkalı görüşmemizde bizim bahsettiğimiz şeklinin çok önemli olduğunu ve ileriye yönelik bu hizmeti gençlerden beklediğini ifade ettiler.
  Bu vesile ile selam ve dualar. M.Ç.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir