Bediüzzaman niçin her soruya cevap veriyordu?

Avatar photoPosted by

Said Nursi’ye taze bir ruh üfleyecek, meşhur Bediüzzaman ünvanının verilemesini netice verdirerek hayatının en sıkıntılı ama en kemal çağında Risale-i Nur Külliyatının zuhurunu hazırlayacak fevkalâde meşhur ve mühim bir rüyayı, çok küçük yaşında iken görür.

Rüyasında, Kıyamet kopmuş, kâinat yeniden dirilmiş. Molla Said, Hazret-i Peygamberi (asm) nasıl ziyaret edebileceğini düşünür. Nihayet Sırat Köprüsünün başına gidip durmak hatırına gelir. “Herkes oradan geçer, ben de orada beklerim” der ve Sırat Köprüsünün başına gider. Bütün büyük peygamberleri birer birer ziyaret eder; Peygamber Efendimizi de ziyarete mazhar olunca uyanır. Rüyada Molla Said, Hazret-i Peygamberden (asm) ilim talebinde bulunmasına karşılık, Hazret-i Resul-i Ekrem (asm), ümmetinden sual sormamak şartıyla ilm-i Kur’an’ın talim edileceğini müjdeler. Aynen bu hakikat, hayatında tezahür etmiş; daha çocukluğunda iken bir allame-i asır olarak tanınmış ve katiyen kimseye sual sormamış, fakat sorulan bütün suallere mutlaka cevap vermiştir.

Rüya bahsine bir pencere açarak şu suali soralım: Hazret-i Peygamberden (asm) şefaat değil de niçin ilim talebinde bulunur? Molla Said, bu rüyasını gördüğünde on iki yaşında idi. Niçin bu kadar acele bir ilim tahsili ve aşkı onun kalbinde parlamakta idi?

Evet, Sırat Köprüsünden geçerken Peygamberimizle (asm) olan mülakatında ümmete soru sormayacak ama sorulan bütün sorulara cevap verecekti. Dolayısıyla rüyadaki bu tavzif kendisini ömür boyu suallere cevap verme vazifesiyle meşgul etmiştir.

Sonraki tarihçelere kaynak olan Abdurrahman’ın şu tespitiyle mütalâaya devam edelim: “…Ulemâ arasında mevkiini muhafaza etmek için her fenne dair bir iki metin hıfz etmek mecburiyetinde kaldı. Bilhassa din-i İslâm’a vârid şükûk ve şübehatı reddetmek için eserlerden kırk kadarını hıfzeyledi.”[1]

Bu tesbit ve ifade kendi içinde tartışılabilir. Genç Molla Said, ulema arasında mevkiini niçin muhafaza etmek istesin ki? Bir hazırlığı mı var idi? Bir diğer konu olan ve özellikle Bitlis ve Van Valilerinin Konak ve Kütüphanelerindeki okumaları sanki sonraki hayatına bilgi malzemesi depolaması gayreti Risale-i Nur’un zuhurunu davet eden bir zemin oluşturma ihtimali var. Evet, ilmini isbat etmeli zira mevcut ilmi, ileride Risale-i Nur’un zuhuruna bir zemin hazırlayacak idi.

Genç Said, sadık bir rüyada Ağrı Dağının infilâk ettiğini görür. O dehşetli anda validesi yanındadır ve onu teselli eder. Bu esnada mühim bir Zat, kendisine emrederek Kur’an’ın mucizeliğini göstermesini söyler. Sonraki zamanlarda büyük infilâk ve inkılâpların olacağını, Kur’an’ın etrafındaki surlarının kırılacağını, doğrudan doğruya Kur’an’ın kendini müdafaa edeceğini, Kur’an’ın mucizeliği bir çelik zırh olup, o zırh, muhafazasındaki Kur’an’ın i’cazının (mucizeliğinin) bu zamanda ortaya çıkarılacağını ve bu vazifeye namzet olduğunu ifade eder.

Bahse örnekler Külliyatta fazlasıyla mevcuttur. Ancak söz konusu Kur’an’ın dellallığı vazifesinin ifası için “Burada her müşkül halledilir, her suale cevap verilir, fakat sual sorulmaz.”, ilânı gerekli idi. Hatta Molla Said’i o yıllarda bu vazifeye tahriklerden biri olduğu bilinen İngiliz Müstemlekât Bakanının müslümanları Kur’an’dan uzaklaştırma politik manevrası olan “Bu Kur’ân İslâmların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur’ân’ı onların elinden kaldırmalıyız; yahut Müslümanları Kur’ân’dan soğutmalıyız.”, hîlesine mukabil “Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez mânevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim.”, kararlılığı bir vazifenin ifadesidir. Dolayısıyla herkesin sualine cevap vermesi onun hem tabiatı ve hem de hizmeti idi.

Mehmet Çetin

10.09.2016 Bostanlı İzmir

[1] Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatı, Abdurrahman Nursî, s. 26; Tarihçe-i Hayat (2013), s. 74

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir