Risale-i Nur Külliyatı’nda geçen ayetler-1

Avatar photoPosted by

Elhamdülillâh… Elimize kalem almamızdan bu yana hayatî bir muradımız olan Risâle-i Nur’daki hakikatleri âleme, gücümüz yettiği kadar ilan ve tebliğ etme namına tetkikat ve tahkikat yapmaktır. Bu çalışmaların neticesinde evvela kendi imanımızın kurtulması ve sonra ehl-i iman kardeşlerimizin imanının kurtulması istikametinde yazılar yazmak, kitap hazırlamak yani neşriyatta bulunmak. İşte elhamdülillâh, Rabbimiz bu niyet ve çalışmanın mahsulünü ilk kitabımız olan “Risâle-i Nur Külliyatı’nda Geçen Âyetler” ile nasip eyledi. Mutlu ve bahtiyar olmamızı destekleyen bir başka konu ise ilk kitabımızın doğrudan Külliyattan olmasıdır. Haza min fadlı Rabbi..

Bahsini ettiğimiz eserimiz muhtevasında pek çok hususları taşımaktadır. Ama öncelikle bu eseri size takdim etmeme lütfen müsaade ediniz. Haftaya da eserimiz içerisindeki farklı tespitleri arz edeceğiz, inşaallâh.

Risâle-i Nur’un anlaşılması maksadıyla yapılan her çalışma kendi çapında kıymetlidir, hayra vesiledir. Hayra ve hizmete vesile olma, bu noktadaki ihtiyaca cevab verme niyetiyle  takdim edilen bu eser, sahasında son olmayacaktır, olmamalıdır da.

Risâle-i Nur’da geçen her bir imani meselenin, pek çok âyetten süzülmüş olduğunu bu çalışmamızla bir kere daha şahit olduk. Bu çalışma vesilesi ile her Risâle-i Nur okuyucusu, okuduğu Risale’nin hangi âyetin tefsiri olduğunu ve hangi âyetle alakalı olduğunu görebileceği gibi aradığı âyetin veya kısmının hangi Risalede geçtiğini de bulabilecektir. Bu vesile ile Külliyatın Kur’ân-ı Kerim’deki âyetler ile sımsıkı irtibatlı olduğu bir kere daha ortaya çıkmış oldu.

Merhum müellif Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risâle-i Nur’un,  kendisinin olmadığını, Kur’ân’ın olduğu, O’ndan tereşşuh ettiğini Külliyatının pek çok yerinde zikreder. Bakî hakikatlerin fani şahıslara bağlanmasının hata olduğunu ifade ederek nazar ve dikkatleri Kur’ân’a tevcih eder.

Risâle-i Nur; Kur’ân’ı anlamak için telif edilen bir eserdir. Elinizdeki bu eser ile okuduğunuz Risalenin Kur’ân âyetleri ile irtibatını daha rahat yapabileceksiniz. Aradığınız veya merak ettiğiniz âyetin, hangi Risalelerde geçtiğini de bu eserde bulabileceksiniz.

Kur’ân’a ait bir zerrenin kıymetinin büyük olduğu hakikatinin getirdiği heyecan ile takdim ettiğimiz bu çalışmada eksik ve kusurlarımız olabileceği gibi gözden kaçanlar da mümkündür. Bunların da fiilî ve kavlî dualarınız ile takviyesi ve dolayısıyla bir manada tashihi, inşallah affımıza bir vesile olur.

Üstadın doğrudan izahını yaptığı âyetlerin sayısı 620 olarak bilinmekte. Ayrıca işlediği mevzuların manasına takviye yaparak malumat verme kabilinden binlerce âyetin de izahını yapmıştır.

Esasında Külliyatta geçen âyetleri sayı ile sınırlamak doğru değil. Zira meal veya Arabi ibare olarak değil de tefsiren geçen o kadar çok âyet var ki bunu sayı olarak tespit edebilmek akademik çapta çalışmayı gerekli kılar. Diğer taraftan Üstadın aldığı âyetten bir parça, başka bir sure ve âyetin de parçası olabilmekte. Pek çok surelerin farklı âyetlerinden veya âyet kısımlarından faydalanarak tefsir yapmıştır.  Dolayısıyla bunları dikkate almak gerekecektir.

Külliyatta,  metni ile açık âyet olarak geçen âyetler veya kısımları çalışmamızda yer aldı.  Esasında Külliyatta geçen âyetler Hizb-ül Ekber-i Kur’ân’iyede mevcuttur. Okuyucu ve araştırmacıya kolaylık olması için bu çalışmamız bir tablo halinde yapılmıştır.

Bu nev’i çalışma yapanların ilk karşılaştıkları sıkıntı Külliyat’ın matbuat aleminde ortak sahife tanziminin olamayışıdır. Verilen sahife numarası elinizdeki ile birebir tutmayınca yapılan çalışmanın maksadı hasıl olamamaktadır. Bunu da bu satırlardan dua olarak ifade edelim ki bir gün inşallah bu işimizde hallolur.

Külliyatı basan ve neşredenlerin bu noktadaki müşterek beraberliği bu ciddi ihtiyaca cevab vereceği arzu edilen, dua edilen bir ricadır.

Hizmete vesile olması duası ile…

Haftaya aynı konunun farklı tespitlerinde buluşmak üzere Allah’a emanet olun.

Mehmet Çetin

01.11.2011-Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir

2 comments

 1. Risale-i Nur Külliyatı’nda Geçen Ayetlerin Taksonomisi
  Yüce kitabımız Kur’an-ı Azimüşşan’ın bir talebesi olan Risale-i Nur ile ciddi iştigal edenler arttıkça istifadeye medar çalışmalar da her geçen gün artmaktadır. İşte bunlardan birisi de Mehmet Çetin Bey tarafından uzun ve yorucu bir çalışma sonucu hazırlanan Risale-i Nur Külliyatı’nda geçen ayetlerin taksonomik tablosudur.
  Kitap halinde hazırlanan eser 392 sayfadan oluşuyor. Eser, muhterem yazar Süleyman Kösmene tarafından sunulan takdim yazısı ile başlamaktadır. Daha sonra yazar hakkında kısa bir bilgi verilip, referans alınan risalelerin baskı tarihleri ve yayınevleri bir tablo halinde sunulmuştur. Kur’an-ı Kerim’deki tüm sureler alfabetik sıraya konulup sure numarası, surenin kaç ayetinin Risale-i Nur Külliyatı’nda geçtiği veya geçmediği, bu ayetlerin Mekki veya Medeni olma durumları sınıflandırılıp tablolar halinde gösterilmiştir. Hangi surenin hangi ayetinin risalelerde kaç defa geçtiği ve bu ayetlerden hangilerinin Mekki veya Medeni olduğunu çok çabuk tespit etmeye imkân veren tablo araştırmacılar için büyük kolaylık sağlayacaktır.
  Kitabın sayfalarını aralamaya devam ettiğimizde Risale-i Nur Külliyatı’nda en fazla geçen ilk on ayetin metni ile bu ayetlerin Risale-i Nur’da geçme adedi ve hangi surenin kaçıncı ayeti olduğunu gösteren başka bir tablo ile karşılaşmaktayız. Bu çalışma aynı zamanda Risale-i Nur’un özünü ve esaslarını Kur’an perspektifinde özetlemekte ve temellendirmektedir.
  Tümdengelim yöntemi ile hazırlanmış sistematik yapıya sahip eser, komprime bilgiler sunduktan sonra alfabetik sıraya konulmuş surelerden Risale-i Nur Külliyatı’nda geçen ayetlerin metinlerini, Külliyat’taki yerlerini, meallerini ve numaralarını gösteren tablolar önümüze koymaktadır.
  Yapısı, tarzı ve muhtevası ile alanında ilk ve tek olan eser Risale-i Nur ile müdakkikane iştigal etmek isteyenlerin istifadesine medar olacak bir rehberdir.
  https://www.mehmetcetin.de/ kişisel sitesindeki güzel çalışmaları ve olgun kişiliği ile tanınan Mehmet Çetin Bey’i bu çalışmasından ötürü tebrik eder, kabre, erkânlardan bir Nur Talebesi olarak girmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.
  Zafer KARLI
  Not : Kitap https://www.mehmetcetin.de/ adresinden Mehmet Bey’e ulaşılıp temin edilebilmektedir.”

 2. Risale-i Nur Külliyatı nda Geçen Ayetler kitabiniz bugün elime ulaştı. Allah razı olsun. Rabbim cümlemizi iki dünya saadetiyle saadetlendirsin.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir