İnternet dünyasına yeniden hazırlanan Risale-i Nur 1

Avatar photoPosted by

Aynı kaynaktan okunan eserlerin; zaman, zemin, halet-i ruhiye, eğitim, içtimaî şartlar gibi tesirlerin neticesinde ister istemez anlayışlarda kısmî farklılıklar söz konusu olmaktadır ve olacaktır.

İşte bunun asgariye düşürülmesi, müşterek istikamet ve istikrara sokulması ve sürdürülebilir olması için ciddî manada gayret edilmelidir. Bu cümleden hareketle sosyal medya, internet dünyası içerisinde olan istikbalimiz gençlere, önümüzün aydınlanmasına yardımcı olan araştırma yapanlara aynı alanda doğru ve sağlıklı şekilde Risale-i Nur’un tanıtımı yapılmalıdır. http://www.risale-inur.info ve http://www.sorularlasaidnursi.com gibi emsalî, cemaatî ve ferdî Risale-i Nur kaynaklı sitelerde hizmet edenlerle beraber iman hizmeti için, fedakâr ve hamiyetli ehl-i gayret kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.

İnternet ortamında haberleşme, bilgi alış verişinde bulunma anlamına gelen info hizmeti, Yeni Asya versiyonu olarak  http://www.risale-inur.info adresi ile takipçilerinin huzuruna çıktı, çıkıyor ve çıkacak.

Evvelen çok zamandır beklediğimiz bu sitenin hazırlanarak hizmete takdimi sebebiyle Rabbimize şükürler ediyoruz. Her şekli ile güzel ve mükemmel olacağına hem ümit ve hem de beklediğimiz bu site, muhtemel gelişmeler daimî açık, güncellenebilir,  hem de emsallerinden farklı olmalıdır.

İşte bu temennileri şöylece dile getirebiliriz:

Eski-yeni-üçüncü Said dönemlerine ait eserlerin nüsha farklılıkları alâkalı kısımda dipnot olarak belirtilmeli ki meydandaki nüsha farklılığı bu vesile ile kalkmış olsun. Bu farklılıkların Üstad Hazretlerinin tashihinden geçmiş olduğu sağlam olmalıdır. Bu farklı nüshaların kaynakları belirtilmesi ile kısmen metin birliği sağlanmış olur.

Metin birliği sonrasındaki hedef, sahife birliğidir. Bir risale kitabının kapaktaki yayınlayan hariç, diğerleri aynı olmalıdır. Her yayıncı kendi ünvanını kapakta münasip bir yere basabilir.

Bu birlikler vesilesi ile bütünüyle Külliyatın nüsha-metin-sahife-tanzim- vb. farklılıkları kalkmış olur inşaallah.

Bu mevzu, mevcut Nur grupları arasındaki irtibatın tam sağlanamaması, ortak hareketin henüz tam tesis edilmemesi sebebiyle zorlu bir sürecin bizi beklediği de ayrı bir gerçek. Ancak Yeni Asya, bu nev’i müşavereye açık ve samimî olarak tavrını ortaya koyuyor ve koyacak ki internet dünyasında emsallerinden daha profesyonel hazırlanan  http://www.risale-inur.info hizmeti buna bir delil olmalıdır.

Uhuvvet ve ihlâs düsturlarının samimiyetle tatbik edilmesi, muhtemel pek çok arızaları ıslah edici ve ihtilâfı ittihada yönlendiricidir. Müsbet hareketin ta kendisidir. Umumî maksadın tahakkukudur. Ve bu gayede azamî fedakârlık, feragat mümkündür ama iyi niyet ambalajlı tahrifat asıllı hangi gayret olursa olsun ona karşı tedbirli olmak, ruh-u asliyi korumak, tavr-ı esasîyi muhafaza etmek de olmazsa olmazıdır. Bu sitenin neşri, sadece hizmet ve tebliğ maksadlı olduğu unutulmamalıdır ve bu cümleden hareketli gönüllülerden kaynaklı bu hizmetin reklâm ve geliri derdi olmamalıdır. Konulacak isim bir hizip algısından uzak, kucaklayıcı olmalıdır.

Sitenin kendi içinde müşavere heyeti sürekli müşavere içinde olurken, umumi şuraya bağlı olduğu unutulmamalı.

Medyanın bin bir hastalıkları vardır, bunlara dikkatli ve bu hastalıklara bulaştığının farkında bile olmayana da müşfikâne ama dikkatlice yaklaşmak gerektir.

Devam edeceğiz inşaallah.

Mehmet Çetin

19 Nisan 2020 Yeni Foça

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir