Risale okuma takip tablomuz

Avatar photoPosted by

Risale okunmasının takibinde pratiklik sağlaması niyetiyle hazırladığımız tablomuz hakkında bilgi vermek isteriz. Yeni Asya Neşriyat ’ı Hatıra Külliyatı’nın esas alındığı ve tecrübe edilerek hazırlanan bu tablo, meselâ 2, 5, 10, 15, 20 gibi sahife seçimine göre tanzim edilebilir.

Külliyat, Sözler, Mektubat, Lem’alar ve Şualar ’ın sonundaki fihrist dâhil olmak üzere,  büyük eserlerin sadece risale metinlerinin toplam sahifesi 7689 sahifedir.

Her gün 2 sahife okunursa 7.689:2=3.845 günde biter ki 10,5 yıl yapar.

Her gün 5 sahife okunursa 7.689:5=1.538 günde biter ki 4,21 yıl yapar.

Her gün 10 sahife okunursa 7.689:10=769 günde biter ki 2,11 yıl yapar.

Her gün 15 sahife okunursa 7.689:15=512 günde biter ki 1,4 yıl yapar.

Her gün 21 sahife okunursa 7.689:21=366 günde biter ki 1 yıl yapar.

Söz konusu sahife seçimi evvelâ azdan başlayarak kademeli olarak artırılabilir.  İstikrar kazandırma adına ki muhtemelen tavsiye edilecek de bu sistemdir. Seçilecek bir risale evvelâ en az sahife okunarak başlanır, okuma alışkanlığı oturmaya veya bir başka ifade ile okunan malûmat az gelmeye başladıkça ve ihtiyaç hissettikçe birden değil, yavaş yavaş fazlalaştırılır. İlk zamanlarda okunanın anlaşılmasına fazlaca zorlanmamalı. Burada maksad okumayı alışkanlık, hatta ihtiyaç hâline getirmektir. Sonraki okuma tarzında anlayarak okumaya geçilmelidir.

Sahifeyi esas alan okuma ile ilk tur bittiğinde sonraki turda artık okuma oturmuş demektir. Bu defa da saat esaslı olanına geçmek icab eder.

Bunun için de meselâ sahife esaslıda yirmi sahife yarım saatte okunuyorsa, saat esaslı da on beş dakikayı ya da yarım saati okuma süresi kabul ederek başlanır. Her gün on beş ya da yarım saat risale okunur. Bu tarz okumada yine kademeli artış yapılabilir.

Sahife esaslı okumada anlayarak okumaktan ziyade ihtiyaç hissedilmesinin oturması, yerleşmesi bir hazırlık idi.  Saat esaslı okumada ise anlama esaslı okuma olmalıdır. Bunun için de yine sıradan risale takip edilerek her gün seçilmiş olan saat kadar risale okunur.

Sabırla okunan ikinci tur sonrası üçüncü turda istenirse risale sırası takip etmek yerine konu seçerek okuma yapılabilir.

Meselâ haşir ile alâkalı olan risaleler âdeta harmanlanarak okunabilir. Bu okumada risale metninde geçen atıf ve göndermesi yapılan risaleler de illa ki okunmalıdır ki konu ile bütünlük sağlansın.

Konu seçerek risale okumada istenilen mevzu seçilebileceği gibi iman esasları sıralaması da izlenebilir.

Lâhikalar, bu esasların enfüsî ve afakî âlemde tatbikinde şaşmaz pusulalardır. Bunun için onların okunması da fevkalâde ehemmiyetlidir.

Okumanın en verimli olanı sabah namazı sonrasındaki Kur’ân okumanın ardındaki okumadır. Günün diğer saatlerinde de elbette okunur, özellikle vakit namazlarının ardından da. Güne henüz başlayan zihni, imanî mevzularla tahkim etmek en isabetli olanı olsa gerek.

Yirmi Birinci Lem’a’nın sonundaki mektupta müjdelenen bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir müjdesi ve oradaki şahs-ı manevî şümulüne dâhil olması duasıyla “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın” ibretli ikazı ışığında Risale-i Nur’un okunmasına teşviktir niyetimiz.

Bahsedilen tarzlar ile sahife seçimli tabloları sizler için hazırladık. Arzu ederseniz yardımcı olabiliriz.

Okunan risale, okunduğu günü ve sahifesinin yazılı olduğu kutucuk işaretlenerek takibi kolay olmaktadır. Hem bugün okudum mu, okumadım mı, tereddüdüne mahal kalkar.

Her ne kazanılıyorsa okumakla, her ne musîbet geliyorsa okumamakla- dolaylı ya da dolaysız- alâkalı olduğu yaşanmış ve tecrübe edilmiş bir hakikattir.

Rabbim okumaktan geri bırakmasın, okuyanlardan eylesin, âmin.

Mehmet Çetin

20 Temmuz 2020 Yeni Foça İzmir

Not:

Risale-i Nur Külliyatı’nın sahife toplamı

Sözler (2016):880-17=863

Mektubat (2017):605-17=588

Lem’alar (2017):766-17=749

Şualar (2017):834-17=817

Tarihçe (2017):765-17=749

ESDE (2017):560-23=537

Em. Lâh.(2016):581-33=548

Barla (2017):442-29=413

Kastamonu (2017):279-21=258

Asâ-yı Mûsa (2016):297-17=280

İşârâtü’l-İ’caz (2017) 323-17=306

Mesnevi (2017) 291-17=274

İman Küfür (2016) 216-15=201

Sikke (2016) 299-15=284

Muhakemat (2016) 181-21=160

Tılsımlar (2017) 192-17=175

Zülfikar (2017) 505-17=488

Toplam sahife   = 7.689

 

İndeksin okunmasında fayda mülahaza ediyoruz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir