Kader Risalesi’nin Mütalâası

Avatar photoPosted by

… ve hamdolsun otuz yılı aşan arayış ve çalışmalar, şükürler olsun ki kitap olarak nasip oldu.

Serencamı hakikaten uzun ve bir o kadar sıkıntılı ve hatta ibret ve acı dolu hatıralarla…

Matbuat dünyamızda iki eser yazmak hedefimiz idi; birisi mesleğimiz ile alâkalı İslâm’da Kuyumculuk, diğeri ise iman hizmeti noktasından Kader Risalesi’nin Mütalâası ki bunları nasip eyleyen Rabbimize hamdolsun.

Bu eser bir şerh değildir, mütalâadır.

Kader Risalesi’nde kullanılan söz sanatlarına işaret ederken, kullanılan anlatım ve ifade tekniğinden, selefin yorumlarından bahsedilirken yapılan izahların hedefi nazarın doğrudan Külliyat üzerine yönlendirmektir.

Geçmişte yapılan kader konulu tartışmalar nakledilirken; zihinleri bulandırmadan, iradeyi tehlikeli alanlarda dolaştırmadan ama cevapsız da bırakmadan yapılan izahlarıyla ikna eden Kader Risalesi kaynaklı bir bireysel anlamanın kitaba yansımasıdır, Kader Risalesi’nin Mütalâası.

Hiçbir zaman “Bu izahlar ve mütalâalar, en mükemmel izahlardır.”, iddiasında olmadığımız gibi,  kanaatinde de olmadık. İzahın en güzeli zaten Risale-i Nur ile yapılmıştır. Bizim yaptığımız, bu güzel izahtan anladığımızı ifade etmektir.

Kader Risalesi’nin orijinal metin parçalarını bölümün üst tarafına alarak, alt tarafında yapılan mütalâada ise işlenen konu ile ilgili diğer risale metinlerinden bahisle hazırlanan bu eser, alanındaki çalışmalardan bu yönüyle de farklıdır. 272 sahifelik bu kitabımızda, sonuna eklenen indeks ile de arama kolaylığı mevcuttur.

Yapılabilecek tekrarlarla okuyucuyu sıkmamak için Külliyat’ta geçen mevzuları, anlaşıldığı kadarı ile nakletmeyi uygun bulduk. Zaten ağır bir konu olan Kader meselesinin hacmini daha fazla büyütmemek istedik.

Kullanılan terim/ıstılahlar konusunda bir şeyler söylemek isteriz. Bilindiği üzere futbolda top atılması eyleminin değişik isim ve kuralları vardır. Top; kale içine atılırsa gol, kale dışına atılırsa aut, kendi kalesinin dışına atılırsa korner, sahanın yan tarafına atılırsa taç, gibi her bir hareketi karşılayan farklı terimler kullanılır. Bunların hepsi sadece topu atma hareketinin, konum/makam gereği değişik durumları anlatan terimlerdir.

Aynen öyle de kader ve cüz-i ihtiyârî konularının da kendine mahsus terim ve ıstılahları vardır ve bunlarla anlatılmaktadır. Mümkün olduğu kadar bu terimlerin günümüzdeki kullanımını da ifade ederek izahımızı sürdürdük. Bununla beraber kader ve cüz-i irade bir manada ilmî bir mesele olduğu için bu ilme mahsus terim ve deyimleri de kullanmamız gereklidir ve kullandık. Kelamî terminoloji kullanılırken ve akademik bilgi verilirken konunun makamı gereği kadar nakledilmiş olup işlenen mevzu çerçevesinde tutulmaya gayret edilmiştir.

Eser, pek çok kardeşimizin yardımıyla âdeta bir heyet hâlinde yazıldı. Kitap üzerindeki ismimiz, onlar namına konulan müşterek bir imzadır ki o, çok kıymetli kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyoruz. Bu eseri hazırlarken bizden öncekilerin kitaplarından faydalanıp onlara dua ederken bizden sonrakilere faydalı olmak niyetiyle dualarını istirham ediyoruz.

Kitabımızı, doğrudan bize (0 532 211 71 37) ulaşarak temin etmeniz mümkündür.

Rabbimizden hayır ve hizmetlere vesile eylemesini niyaz ediyoruz.

Mehmet Çetin

07.03.2021 Yeni Foça İzmir

 

 

3 comments

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir