İhlâs Risalesi neye hazırlar?-3

Avatar photoPosted by

İhlâs Risalesi Okumaları 6

en makbul bir şefaatçi”

Dünyevî ve uhrevî hizmette bulunan insanın en muhtaç olduğu destek, kendisinden daha kuvvetlinin yardımını arkasında hissetmektir.

Memur, âmirini; asker, komutanını; evlâd babasını; talebe hocasını arkasında olduğunu hissettikçe yaptığı hizmetinde büyük moral ve kuvvet bulur.

Kul; Rabbinin izin ve rızası dairesinde hareket ettikçe merhamet ve şefaatinin arkasında büyük bir kuvvet olduğunu hisseder. Ve yine O’nun izni ile Resul-i Ekrem’in (asm) şefaati ve diğer Salihlerin duâlarının kendisiyle beraber olduğunu hissettiği, inandığı hizmetinde, hâlisane duygularla mukavim olarak devam eder.

Suç ve günahın affedilmesi ve güç ve kuvvete nail olunması için ihtiyaç hissedilen şefaate mazhar olmanın yolu, şefaatin vesilesinden geçer.

“İzni olmadan, katında hiçbir kimse şefaat edemez” (Bakara 2/255) hükmünün sahibi Allah’ın şefaati, merhameti, O’nun rızası dairesinde ihlâsla hareket, elbette en makbul bir şefaatçi mana ve makamına münasib bir keyfiyettir.

Şefaate en münasib hâl, ihlâstır ve dolayısıyla kurtuluş ve feraha erişmek için yol, ihlâs yolu olmalıdır.

“en metin bir nokta-i istinad” yine ihlâstır. Zira büyük bir muharebe meydanı olan şu hayat içerisinde insan; ihlâsla her şey ilim, irade ve kudretinde bulunan Rabbine iman ile teslim olup, Onun rızası istikametinde hareket ederse, en metin bir dayanak noktasını bulmuş olur.

İhlâsın, en metin bir istinad yapılması, dünyayı yerinden oynatacak bir keyfiyettir. Üstad Hazretleri Sünûhat adlı eserinde, “Meşhurdur ki, biri demiş; eğer bir nokta-i istinad bulsam, küre-i zemini yerinden oynatırım. Bu faraziyede acib bir nokta vardır. Demek bu küçücük insan nokta-i istinad bulsa, küre gibi büyük işleri çevirebilir.”[1]

Evet, insan sırtını ihlâsa dayamakla eşya ve hadisenin rengini değiştirecek; amelini ibadet ya da gösterişe dönüştürecek; marifet-i İlâhîyenin tefekkürlü basamaklarında yükseltecek bir istinad ve istidat ihlâsta mevcuttur.

Nihayetsiz acz ve fakr ile sınırsız bir kudret ve rahmete bağlanarak nihayetsiz bir güç kuvvet elde etmenin yolu, ihlâsa dayanmaktır.

Makam ve mevki sevgisi hastalığının çaresi ihlâsa dayanmakla; korku hissinin izalesi ihlâsa dayanmakla; tama, hırsının ıslahı ihlâsa dayanmakla; menfî milliyetçilik belâsının def’i ihlâsa dayanmakla; enaniyetin her nev’inden sakınmak ihlâsa dayanmakla; tembellik, tenbellik ve tenperverlik ile esas vazifeden alıkoyan vazife düşkünlüğü desiselerinden kurtuluş, ihlâsa dayanmakla mümkündür.

Uhuvveti dağıtan, ittifakı zedeleyen, hizmette gevşekliğe sebep olan arızaların kesin reçetesi, ihlâsa istinad etmektir.

İhlâs Risalesinde sıralanan düsturların tatbiki ile hâsıl olacak kazanımlar ve neticede Allah’ın rızasına giden yolun başı, ihlâsın esas alınması ve ihlâsın en metin bir dayanak noktası olduğuna inanılması ve uygulanmasından geçer.

Mehmet Çetin

14.11.2018 Yeni Foça İzmir

 

 

[1] Eski Said Dönemi Eserleri, s. 281 ( 2017)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir