Nurettin Tokdemir Ağabeye fatihalar

Avatar photoPosted by

İsmi ile müsemma

Rabbim rahmet ve merhameti ile yarlıgasın (bağışlasın). Peygamber Efendimize (asm) ve Üstadımıza komşu eylesin. Âmin.

Nurettin Tokdemir Ağabey denilince; onun rahmetli Zübeyir Ağabeyin rahle-i tedrisinden geçerek, Risale-i Nur’un meslek ve meşrebi istikametindeki müsbet, yapıcı, kucaklayıcı ve yol açıcı vasıfları aklıma gelir.

Mehmet Kutlular Ağabey ile de çok yakından teşrik-i mesaileri, kendisini hizmetin eğitim kademesinden, siyasî kademeye varıncaya kadar pek çok alanında tecrübeli vaziyete getirmişti.

Engin tecrübelerin, kendisiyle ahirete gitmesine gönül razı olmuyor ve bunu pek çok arkadaşlarımızın kendisine ilettiği gibi biz de iletmek istedik. Ankara’daki evine, dostum Bilâl Sürücü ile ziyaretine gittiğimizde dile getirdik. Haklı olduğumuzu ifade ve inşaallah temennisiyle cevab vermişti.

Kendisinin yaptığı sohbet ve konuşmalarında kayıtlara geçtiğini biliyoruz. Bu noktadan gençlere, o kayıtların görsel olarak hizmete yeniden tanzim edip takdim edilmesinin yanı sıra, kaleme alınarak bir eser halinde okuyuculara da iletilmesinin ehemmiyetini bir dua nev’inden bu satırlarda dile getiriyoruz.

İman ve Kur’ân hizmetinin mühim kademelerinde yıllarca hizmet veren kişilerin hatıraları, kesinlikle kayıt altına alınmalı ve neşriyatın çeşitli yollarıyla istifadeye sunulmalıdır.

İhtilafî hadiselerde; onun, birlik ve beraberliği sağlamadaki tavsiye ve duruşu ile Nur’un meslek meşrebinin her halükârda muhafaza ile tatbikini gösteren tavırları, çok dikkat çekici idi. Sabır ile hikmetli hareket, başarıya götüren yoldur.

Nevzuhur hadise, kendisine intikal ettirildiğinde, evvelâ tehevvüre kapılmadan, hadisenin tahlilini yapıp, alınması gereken tedbirin tatbikini tavsiye ederken, umumî tesanüd ve uhuvvetin muhafazasına da azami gayret ederdi.

İlerleyen yaşına ve ne kadar da tedbir ve tedaviye dikkat etse de rahatsızlığına rağmen hizmetin, kendi tecrübeli olduğu alanlarındaki vazifelerinde bir an dahi geri durmadı.

Hakikaten ibret dolu hatıralar bıraktı.

Rabbim, mekânını Cennet eylesin.

Ailesine sabırlar versin.

Mehmet Çetin

16.08.2018 Yeni Foça İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir