Kâmil Yüksel

Avatar photoPosted by

Ziya Uzunöz, Nuh Acarbaş, Bayram Acarbaş, Musa Yıldırım, Mehmet Doğan, Ata Yücel, Nusret Doğruer gibi Mustafacık’lı esnaflar, Şereflikoçhisar’ın ekâbir esnaflarından akla gelenleridir ki Kâmil Yüksel’i de bunlara ilâve ederek rahmetliyi analım.

Aslen, Karandere Köylü olan ve fakat Mustafacık kütüklü Kâmil Yüksel (1912-1972), manifaturacı Kör Kâmil nâmı ile tanınmakta olup saygın bir kişiliğe sahip idi.

Kamil Yüksel’in babası Karandereli Yusuf (1874-1925), babasının annesi Sultan Hanımdır (…-1871).

Karandere’li Sait ve Meryem’den olma Fatma Hanım (…-1989) ile evli idi.

Yusuf, İlhan, Şener, Orhan, Neriman ve Aysel olmak üzere altı evlâd sahibidir.

Kâmil Yüksel | Orhan Yüksel

Rahmetli Orhan Yüksel

***

Kâmil Yüksel, Kulu’da kamyonun çarpması ile vefat eder.

Eskinin ve özellikle 1950-1980 arası esnafı; ciddi, prensip sahibi, iş yapıcı ve iş bitiriciliği gibi vasıfları ile tarihte yerlerini almışlardır, hatıralarda da mevkilerini muhafaza etmektedirler.

Prensip sahibi der iken, ticaretin genel kurallarını kendi iş âlemi ve dükkânında özelleştirdikleri uygulamalarına işaret ederiz. Meselâ, elindeki emtiasına örfün takdir ettiği bir kâr marjı vardır; buna pazarlık payı vesaireyi düştükten yahut küçük ikrâmı göze aldıktan sonrası yapılan fiyat teklifleri kabul edilmeyince, müşteri tarafında “pahalıcı” diye etiketlenir. Bu karakteri o esnafın bir özelliğini yansıtmanın yanı sıra prensip sahibi olduğunu da ifade eder.

İşte rahmetli Kâmil Yüksel de eskinin o ciddî ve prensip sahibi esnaflarındandır. Satışlarında ciddidir, prensip sahibidir. Söz buraya gelmişken veresiye konusunda da çok temkinli olmasına rağmen, eli nasırlı müşterisinin teklifini de geri çevirmeyip yardımcı olması onun bilinmeyen, yaygın olmayan vasıflarındandır. Çalışana, garibana, muhtaç olana yardımcı olması, onun hakkındaki hatıraların en güzel olanlarındandır.

Babanın en güzel eseri, evlatlarını güzel ahlâk ve terbiye üzerine yetiştirmesidir. Kâmil amcamız bu noktada da evlatlarını iyi ahlâk ve özellikle oğullarını ticarî terbiye üzere yetiştirmesi ile örnek teşkil eder.

Rahmetlinin vefatı sonrası işyerini iki dükkâna çevirerek İlhan ve Orhan kardeşler iş hayatlarını devam ettirir iken Yusuf ise Çolak Eczacının yakınındaki ayakkabı dükkânında iş hayatını sürdürür. Torunları da babalarından tevarüs eden ticareti, nesilden nesile taşırlar.

Torun Kâmil Yüksel’e bu bilgi desteğinden dolayı teşekkür ederiz.

İşte bu noktadan da Kâmil Yüksel, kabrinden, neslinin bu güzel vasıflarını inşaallah seyretmekte, şükretmektedir.

Kâmil Yüksel’in evlatları gibi geçmişin ekâbirlerinin çocukları, babalarının namıyla anılır, iş görür ve hürmet görürler.

Kendi hâlinde sakin tabiatlı, geçimli yapıya sahip Kâmil Yüksel, dükkânının önündeki tahta sandalyesinde oturarak, gelen geçen ile selâmlaşır, dengi esnaflar ile de sohbet eder, herkes ile muhatap olmaz. Manifaturacı Kör Niyazi ( ki rahmetli babamdır), Mulla Abdullah diye maruf Karandere’li Abdullah Baltacı gibi büyük insanları da burada analım. Mulla Abdullah, o zamanlar Koçhisar’ın Vehbi Koç’u olarak bilinen bir zattır. Allah her birine rahmet eylesin. Âmin.

Mehmet Çetin

04.03.2021 Yeni Foça İzmir

One comment

  1. Mehmet Etlioğlu
    Kıymetli Abiciğim,
    Kaleminize ve yüreğinize sağlık. Güzel bir yazı olmuş. Geçmişe çok özlem duyan ve hatıraları önemseyen biri olarak “Ne varsa eskilerde var” diyorum. Ki bu söz çok güzel de açıklıyor eski esnaflarımızın özelliklerini. Bu vesile ile vefat etmiş kıymetli esnaflarımıza rahmet diliyorum. Mekânları Cennet olsun. Saygılarımı sunuyorum.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir