Hasbiyeden ihlâsa

Avatar photoPosted by

İhlâs Risalesi okumaları 28

İnsan; eşya ve hadiseden mürekkep sebebler ile sürekli imtihan olmaktadır. İmtihan esnasındaki duruşumuz, neticeye menfi ya da müsbet tesir yapmaktadır. Kararlılık, azim, sadakat, samimiyet ve nihayet ihlâs o imtihanda başarıya götüren amillerdir.

İhlâs mevzusunun en güzel izah ve numuneleri, Kur’ân’da mevcuttur ve ayetlerle nakledilir.

Hatırlayalım:

Tebliğini yapan ama her defasında reddedilen İbrahim (as), gazaba gelen Nemrut’un emri ile ateşe atılır. Mancınık ile atılmış, tam ateş yığınının ortasına yüksekten düşerken, Allah’ın emri üzerine Cebrail (as) yardımcı olmaya geldiğini bildirir. Alevleri her tarafı saran ve göklere yükselen ateşe düşen o muhlis Nebi (as), Nemrut’un da, ateşin de ve nihayet Cebrail’in de birer sebeb olduğunu bilir ve bu sebebleri yaratan Rabbine iltica ederek “Hasbünallahü ve ni’mel vekîl” diyerek ihlâsı fiilen yaşar ve numune bir tavır ortaya koyar.

Masun ve masum nebi Hz. Yusuf (as), zindana atılmış; bir tertibe uğradı ve bilinen sebebler ise aleyhinde cereyan eder. Âdeta orada unutuldu, gitti, yıllar oldu. Evet, Yusuf, zindanda unutuldu! Zindan ne kadar karanlık ve derin de olsa, ötelerin ötesinde de olsa; o açmazları açan, çaresize çare olan bir anahtarı vardı o ay yüzlü nebinin elinde, dilinde ve kalbinde; o da Hasbünallahü ve ni’mel Vekil’dir.

            Tebliğ vazifesinin ilk aylarıydı, Mekke bütün eşrafıyla başlarında amcası Ebu Talip ile gelmişler, musalaha istiyorlar ve ikna için ne istiyorsa vereceklerini vadediyorlar, “Yeter ki şu davandan vazgeç!” dercesine.

Ahirzaman Nebisi, Resul-i Ekrem (asm): “Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz dahi bu davadan vallahi vazgeçmem!”, diyerek hepsine karşı Hasbünallahü ve ni’mel vekîl makamında en muhteşem duruşu sergiliyordu.

Onun (asm), ahirzamandaki vekili Bediüzzaman, çıktığı bütün mahkeme safhalarında, deccal ve süfyanların suratına çarparcasına; müdafaa kürsüsünde, yapılan her nevi desise ve hilelerine ehemmiyet vermeyerek en muhkem kaleye sığınmanın muhteşem örneği olan Hasbünallahü ve ni’mel vekîl, samimî teslimiyeti ile öyle bir kuvvet ve mukavemet elde eder ki, bütün sıkıntı ve musibetlerin üstesinden getirdi.

Samimi olarak inanan ve bu imanın gereği gibi akıllı ve hikmetli hareket edilmesine rağmen karşılaşılan her nevi musibet ve sıkıntılardan hâlâs, ancak ve ancak Hasbünallahü ve ni’mel vekîl iledir.

Hasbiyedeki ihlâsı ne kadar da anlatsak yine de ifadede yetersiz kalırız, yaşanmadan olmayınca. Esbab, bütün cefasını almış karşıda her çeşit teçhizatı ile hazır beklerken, işte bütün bunların her birinin nihayetinde birer sebeb olduğu ve o vasıtalarla Rabbimizin bizi samimiyet sınavından geçirdiğini idrak edip, yine O’na dayanmamız, güvenmemiz ve teslim olmamız icab eder.

“Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Eğer O, sizi yardımsız bırakacak olsa, O’ndan başka size yardım edecek olan kimdir? Öyleyse mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler.”[1], emri, bu işin nihai çözümüdür.

Hasbünallahü ve ni’mel vekîl, tek başına ihlâsın özü ve özetidir. O’na dayanmak, O’na güvenmek ve O’nun emri ile amel etmek, ihlâs ve samimiyete sadakatin gereğidir.

Mehmet Çetin

13.11.2019 Yeni Foça İzmir

 

 

 

[1] Âl-i İmran Sûresi: 160

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir