Menfaat karşılığı ayet satılır mı?

Avatar photoPosted by

İhlâs Risalesi okumaları 15

Bakara Suresi’nin 41. ayeti üzerinde ne kadar durulsa yine de azdır. İman hizmetine Risale-i Nur ile devam eden kardeşimiz, daha ziyade bu ayet üzerinde hassaten durmalıdır.

Durmalıdır, zira Üstad Hazretleri koca Külliyatta aynı isimli iki risale olan ihlâs risalelerinden Yirmi Birinci Lem’a olan ikinci İhlâs Risalesi ‘ne Bakara/41 ile giriyor.

Bakara/41’den ihlâsa projektör tutuyor.

Kur’ân’ın hizmetkârı ve Risale-i Nur’un Talebesi, ümmet-i Muhammedi (asm) selâmet sahiline çıkaran geminin hademesidir. Amelde hedef, Allah’ın rızasıdır ve en büyük kuvvet ihlâstır ve ihlâsta olduğunu bilerek bu hizmette bulunan kardeşlerini tenkit etmeyecek, onların üstünde faziletfüruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmeyecek. Kardeşlerinin meziyeti ile şükredercesine iftihar edecek gibi düsturları yazıp, ilmek ilmek lâhikalarda işleyen Üstad, bu düstur serisinin sonuna üç hassas hususu ilâve etmiş.

İhlâsı kıran maddî ve manevî menfaatten gelen rekabet ile gelecek endişesi olan korku tamâ denilen hırs ve açgözlülüktür. Korku ve tamâ bahsi İhlâs Risalesi’nde dört buçuk satır ile anlatılırken ihlâsı kıran maniler beş sahifede anlatılır. Neden acaba?

Gözü gibi, ruhu gibi titrediği talebelerinden, onların hizmetlerinden ziyade tesanüdlerine ehemmiyetle azamî derecede dikkat çekerken, Mehd-i Azamın vazifelerinden olan ittihad-ı İslâm’ın tahakkukunda, Nur Talebelerinin tesanüdünün, omurgayı teşekkül edeceğini görmüş, bilmiş ve yazmış, desek yerinde olur.

İşte bu noktada Bakara/41, ana dinamiğimiz olmalıdır. Sürekli yenilenen gücümüzün kaynağı olan bu ayet, esasen ihlâsa yol açıyor.

            “Bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde”, uhuvvetin sarsıldığı zaman ve zemin, “Mü’minler ancak kardeştirler, siz de kardeşinizin arasını düzeltin” (Hucurat/10) ayetindeki emre mugayir düşmez mi?

Sahabet (sahiplenmek) duygusunun ifrat halleri “Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.” Hicr/9 ayetine ters düşmez mi?

“Öylesine güzel bir ders yapayım ki namım yürüsün.”,  tarzlarındaki hırs, “Onları kendi nefislerine tercih ederler” (Haşir/9), ayeti ile tenakuz olmaz mı?

İşte bu ve benzeri hatalar ve tehlikeli vahim davranışların pusulası Bakara/41’den ışığını alan İhlâs Risalesi mucibince hareket etmektir.

Mehmet Çetin

03.09.2019 Yeni Foça İzmir

 

One comment

  1. Allah razı olsun. Risale-i Nur adına konuşmak haddim değil ama Risale-i Nur namına ihlâstaki manaların bir insanın kalbinde inkişaf edip meyve vermesinden dolayı ve bu insanın da benim abim olmasından dolayı hamd ediyorum, iftihar ediyorum. Zira Nurlar hedefine ulaşmış, hükmünü icra etmiş oluyor ki bu da Risale-i Nur namına kabul edilebilir bir sevinçtir. Zaten İhlâs Risalesi’nde emronulan da bu değil mi? Kardeşinin meziyetinden dolayı şakirane şükrekmek. Allah Razı olsun ve ilhamını bol etsin. İyi ki varsın.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir