Âyetleri okumak-1

Avatar photoPosted by

Na’büdü Mütalâaları-14

Kâ’be’nin duvarlarının yükseltilmesi işini oğlu ile yapan Hz. İbrahim (as), yine beraber yaptıkları duada şöyle seslenirler:

“Rabbimiz! Onlara içlerinden bir peygamber gönder ki, senin âyetlerini okusun ve kendilerine Kitâb’ı ve hikmeti öğretsin ve onları temizlesin! Muhakkak ki Azîz, Hakîm ancak sensin.”[1]

Nesefî, Beyzâvî, Hâzin ve Razî ve Vehbî bu âyetin tefsirinde şu Hadis-i Şerifi nakleder: “Ben, babam İbrâhîm’in duâsı, kardeşim Îsâ’nın müjdesi ve annemin rüyâsıyım.” Böylece İbrahîm (as)’ın duasının kabul edildiğini anlıyoruz. Hadislerden,  Hz. İbrahim’in (as) bu duasına şükran nişanesi olmak üzere Efendimizin salli ve barik duasını namazda okumamızı tavsiye ettiğini okuyoruz.

Rabbenâlarda hemen umumen tekil şahıs ifadesi olarak değil çoğul şahıs ifadesi yani na’büdünün nun (biz) zamiri ile yapılan ifadeler olduğu anlaşılmaktadır.

Âyetin ilk cümlesinde Hz. İbrahim (as) mazide saklı olan istikbalî duasını yapar, yahut yaptırılır. Zira Allahu â’lem murad-ı İlâhi, Resul-i Ekrem’in (asm) vucudunu arzu etti. Dolayısıyla  Halilullah’ına (as) duasını yaptırır. Buna cevab olarak Efendiler Efendisinin (asm)  mele-i âlâdan dünyaya teşrifi mümkün kılınır.

Duanın öznesi olan Peygamber Efendimizden (asm), Rabbimizin âyetlerini okuması, hikmeti ve Kitâb’ı ta’lim ederek ümmeti temizlemesi taleb edilir.

Âyetlerin okunması fevkâlade mühimdir. Zira “hikmet-i  âlemin tılsımı ve hilkat-i insanın muamması ve hakikat-ı salatın rumuzu”[2] âyetlerin okunması ile şerh edilebilir.

“Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi” indeki maksad, ancak ayetlerin okunması ile anlaşılır. Okunan ayetlerde Vahidiyette Ehadiyeti; Ehadiyette ise Vahidiyeti mütalâala edip ve Samedî hakikatlar idrak edilir inşaallah.

Âyetlerin okunmasına en büyük ayetler olan, daha doğrusu ayetlerin menbaı olan esma ve sıfat-i İlahiden başlamak isabetli olsa gerek. Zira kâinattaki ef’al, esmaya, esma sıfata, sıfat ise zata kavuşturur. Bu cümleden hareketle Rabbenâlı âyetlerde pek çok sıfat ve Esma-i İlahi ve sıfat-ı Rabbanî zikredilir.

Besmelede Lafzullah’dan sonra gelen Rahman ve Rahim esması Rabbenâlı ayetlerde de zikredilir. Böylece Rabbimizin esması evvelen ta’lim edilir. Nihayetsiz acz ve zaafda, hadsiz fakr içerisinde olan insanın dünya ve ahirette yardıma ihtiyacı var, dolayısıyla dünyada Rahman, ahirette Rahim isminin mü’minler noktasında azami tecellisi ile ihtiyaçları cevap bulur.

Rahman[3], Rahim[4], Hadi[5], Rezzak[6], Kadîr[7], Hakîm[8], Gaffar[9], Kerim[10], Âlim[11], Tevvab[12], Sem’[13], Basîr[14], Adil[15],Azîz[16] tesbit edebildiğimiz Esma-i İlhiyedir.

Rabbenâ’lı ayetlerden olan bu ayeti Risale-i Nur’da okumaya haftaya devam edelim inşaallah.

Mehmet Çetin

16.08.2011.Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir


[1] Bakara,129

[2] Sözler, 197

[3] 21/112,23/109,

[4] 2/128,2/286,7/43,18/10,23/109,41/30,59/10,

[5] 20/50,72/2,

[6] 5/114,

[7] 2/129, 66/8,

[8] 20/50, 60/5

[9] 7/149,14/41,20/73,26/51,35/34,40/7,59/10,

[10] 3/194,7/43,35/34,

[11] 7/89,14/38,40/7,

[12] 2/128, 3/8, 3/16, 3/147, 3/193, 7/23, 14/41, 66/8,  2/128, 23/109, 66/8, 68/32,

[13] 2/127,

[14] 2/127,

[15] 7/89,21/112,34/26,37/31,

[16] 60/5

[17] Bakara 269.

[18] Bakara 151.

[19] Şualar sh.1076

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir