Londra’da Nur Hizmetleri

Avatar photoPosted by

Risale-i Nur ile iman hizmeti, hamdolsun dünyanın her tarafında devam etmektedir. Bu hizmetin temel esasları, doğrudan âyet ve hadis kaynaklı Risale-i Nur Külliyatı’nda belirtilmiştir. Dünyevî bir maksat gözetilmediği gibi uhrevî gayeler bile vesile edilmez, sadece Allah rızası için yapılır.

Risale-i Nur hizmeti gönüllülük üzerine yürüdüğü ve maddî manevî menfaat gözetilmediği için rekabetin tesirinden uzaktır. Azamî tesanüt, azamî sadakat, azamî fedakârlığın ruhu olan azamî ihlâs, olmazsa olmazıdır. O olmadığı zaman, önündeki sonundaki hizmetler akamete uğramaktadır. Esasında bu anlayış, Kur’ân hizmetinde olan her Müslümanda olması gerekir.

Başta, Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve onun zamanından başlayarak günümüze ve yarınlara kadar hizmet eden ve edecek bütün mağfur ve muhterem zevatı özellikle yurt dışındakileri bu satırlar arasından rahmet, şükran ve hayırla hatırlayarak dua ederiz

Dünya dillerine tercüme edilen Risale-i Nur Külliyatı’nı okuyan Nur Talebeleri azamî irtibat ile birbiriyle sürekli haberleşme ve görüşmelerle hizmetlerini yaparlar. Bu cümleden olmak üzere yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da irtibat fevkalade ehemmiyetlidir. Londra’da, mevcut Nur gruplarının beş dershane etrafında müttehid hareket ettiğine şahid oluyor ve tebrik ediyoruz. Türkiye’den iş icabı ve dil öğrenmek için gidenlerin zemin oluşturarak, yüksek lisans ve doktora yapmak üzere giden kardeşlerimizin de organizesiyle devam eden hizmetlere o çevreden dâvet ve alâkadar olmalarla dâhil olanlara dünyanın diğer ülkelerine mensup kardeşleri de ilâve etmek gerekir. Haftanın hemen her günü dersler yapılmaktadır.  Bunlar Türkiye’den gelenlerle yapılan dersler olduğu gibi, diğer ülkelerden gelenlerle yapılan sohbetlerin yanı sıra akademisyenlere ve özellikle yüksek lisans ve doktora talebelerine yönelik sohbetler de yapılmaktadır. Risale-i Nur çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Colin Turner bu hizmetlerde çok katkıda bulunmaktadır.  Birkaç kardeşin kiraladığı hususî evlerinde yapılan dersleri de ilâve etmeliyiz. Onlar, yakın ve uygun bulduklarını bu sohbetlere dâvet etmektedirler. Çocuklara yönelik hafta sonları sohbet ve alâkayı da unutmadan ilâve edelim. Çevre il ve muhitlerdeki ayda bir dersleri de unutmamak lâzım. Yılda iki defa Londra dışında okuma programı yapılır. Bu programlar daha çok yılbaşı ve Paskalya tatiline denk getirilir. Bütünüyle sohbete gelenlerin az bir kısmı hariç, diğerleri İngiltere’de Nurları tanıyanlar çoğunluğu teşkil etmektedirler. Yerli İngilizlerin önceleri Risale-i Nur sohbetlerini dinlemek üzere gelmeleriyle başlayan sürecin, İslâm’ı kabul ederek gün geçtikçe fazlalaşması şükre ve sevince vesile olmaktadır.

Vakıf kardeşlerin motorize gayretiyle organizeli hizmetleri meşveretle devam etmektedir. Cemaatin durumuna göre standart dersle beraber, yeni gelenlerin olduğu zeminde izahların, hayat ve hatıralardan nakillerle yapılan derslerin yanı sıra mütalâa ve müzakereli yapılanlarını da hususî olarak zikrederiz. Bu dersler Türkçe yapıldığı gibi İngilizce olarak da yapılmaktadır. Seminer ve konferansların yanı sıra Uluslararası organizelerle yapılan Nur Programları çok verimli olmaktadır. Kitap fuarlarına iştirak edilerek yapılan anlaşmalar sonunda buralarda Risale-i Nur’un tanıtımına yönelik hizmetler, satışlar yapılmaktadır.

Kırk üç yıldır ülkemde Nur Hizmetlerinin içerisinde bulunma huzur ve mutluluğunu yaşayan birisi olarak; Londra’daki kardeşlerle bulunurken de, Güney Amerika’nın Ekvador ülkesinden gelen o kardeşimin samimî heyecanında aynı huzuru gördüm ve mutlu oldum. Londra’daki Nur Talebesi kardeşlerime tebrikler ve teşekkürler.

Mehmet Çetin

09.02.2017 Bostanlı İzmir

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir