Kuyumcu soygunları

Avatar photoPosted by

Kuyumcu soygunları

Sahibinin rızası hilâfına malını haksız yere şiddet ihtiva eden eylemle ele geçirme şeklinde tanımlayabileceğimiz soyguna maruz kalan kuyumcular, endişe ile hayatlarını sürdürürken hükümetten ilgili kanunların etkin kılınmasını beklemektedirler.

Gasp olaylarını hazırlayan sebepleri tahlil ederek konuya çözüm aramak daha isabetli olacak. Sosyal bir hadise olarak dikkat çeken soygunlara ferdî ve meslekî plânda alınması gereken tedbirler de olmalı. Kuyumcu esnafı kazancı konusunda, açgözlüleri tahrik etmemeye dikkat etmeli. Lüzumundan fazla mal ve para, ortada gözükmemeli, korunmaya alınmalıdır. Kırılmaz cam, sprey, otomatik kapı, alarm ve uygun yerlere konulan çok özellikli kamera gibi önlemlerin yanı sıra iş yerini açma kapamada daha dikkatli olmalı. Mümkün olduğu kadar yalnız kalmamalı. Şüphelilere karşı daha duyarlı olurken, soygun anında tahrik edici olmamalı. Soygundan en az zararla çıkmaya gayret etmeli. Olabildiği kadar soğukkanlılığını muhafaza edip, olay sonrası hızlıca polise haber vermeli. Soyguncunun eşkâli unutulmamalı. Olay sonrası kolluk kuvvetleri gelinceye kadar delil özelliği taşıyan şeyler korunmalıdır. Araç kullanıldıysa plâkası alınmalıdır. İhmalkârlık gibi tedbirsizliklerden dolayı soyulma, kuyumcu esnafını derin derin düşündürmeli.  Yanı sıra adlî sorgulamalara vereceği cevabı da. Alınan tedbirler caydırıcı olmalı, davetkâr değil. Sigorta bu tedbirlerden sayılırken sigortanın kendisi de sakıncalı özelliklerinden arındırılması gerekir. Para ve mal taşınmasında profesyonel tedbirler alınmalı. Kasa anahtarları ayrılabilir. Soygunda zayiatı azaltmak için vitrine veya kasaya konulması tavsiye edilen imitasyon ürünleri de dikkatlice düşünmeli. Yemleme için para veya altın görünümlü şeyleri dikkatlice kullanmalı. İş yerinin açık ve kapalı kamera ile gözetlendiği tabelâsını da unutmamak gerekir.

Soygun sonrasında adli ve idari kolluk kuvvetleri, kuyumcuyu sorgularken soygunu yapanı da etkili bir şekilde sorgulamalıdır. Verilen cezalar suça teşvik edici olmadığı gibi caydırıcı olmalıdır. Durumu müsait kuyumcuların özel güvenlik görevlendirmeleri, çarşıya devriye ekibinin yanında kanun koyucuda desteklemelidir. Kuyumcu birlikleri soygun konusunda meslektaşlarını eğitirken yasama yapanları yönlendirip uygulama yapanları desteklemelidir. Bilerek hırsızlık malının alınması en üst seviyeden cezalandırılmalı ki soygunun önü alınsın.

Soygunda ölen kuyumcu, şehit statüsüne alınıp devlet desteği sağlanmalıdır. Ailesine psiko-sosyal destek yapılmalıdır. Gasp edilen malın tazmininde hukukun yeterli, kuvvetli olması yanında uygulama da denetimli ve hızlı olmalı, bıktırıcı olmamalıdır. Gasp, hırsızlık ve haksızlıktır ki hukuki sonucu itibarı ile cezalandırılması gereken suçtur. Bunu yapacak otorite etkili olmalıdır. Kamu adına hareket eden otoritenin cezaî yetki konusunda eli kuvvetlendirilmelidir ki haksızlık önlensin. Takip, soruşturma ve mahkeme merhalesindeki uygulamalar denetlenmeli. İhmali olanlar cezalandırılırken başarılı olanlar ödüllendirilmelidir. Yasama, yürütme ve yargının etkili olması kamu düzeninin devamını sağlar.

Soygun, çoğu zaman bir kişi tarafından yapılmayıp, organizeli yapılmaktadır. Organize suç kapsamında kuyumcu soygunları muhakeme edilirken, kötü niyetli bazı kamu görevlilerinin de bu çeteye dâhil olduğunu unutmamak gerekir.

Güncellenen dertlerle uyumlu, etkili müeyyidelerle donanımlı kanun koyucu, uygulayıcı ve yargılayıcının tedbirlerini, sonuç alıcı hâle getiren kuyumcular arasındaki birliktir. Birliğin olmadığı yerde kuvvet beklenilmez. Sağlanan kuvvetli birlik, kuyumcuyu bilgili ve moralli hâle getirir. Birlik, moral ve kuvvetten oluşan muhkem kaleye soyguncu giremez inşaallah.

Mehmet Çetin

15 Aralık 2014 (güncelleme 20.09.2022) Çiftehavuzlar Çiğli İzmir

 

 

 

One comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir