Hırsızlık malı satın almak

Avatar photoPosted by

Hırsızlık malı satın almak

Diğer meslekler için olmakla beraber en fazla kuyumculuk sektörünü rahatsız eden bir konu da cürüm eşyasını satın alma konusudur.

Suç eşyasının satın alınması, o eşyadan ve dolayısıyla o suçtan elde edilen ve ekonomik değeri olan malın belli bir bedel mukabilinde satın alınmasını ifade eder. Suç eşyasını değerinden daha düşük almak ise o suçu desteklemenin ötesinde kendi menfaatine kullanmak demektir ki, bu davranış, hukukî sonuç ile ahlâkî problemin varlığını gösterir. Kötülük, her yerde kötülüktür.

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeyle, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan bir şeyi satan, devreden, satın alan ve kabul eden kimse cezalandırılmaktadır.[1]

Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır, diye bilgiler var.

TCK 165 kapsamında düzenlenen suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçu, toplumda işlenen suçlardan bir kazanç sağlama imkanının önünü kapatmak maksadıyla getirilmiştir. Dolayısıyla yargısal açıdan ciddi bir öneme sahip olan bu suç tipinin iyi bilinmesi gerekir.[2]

İlgili kanun ve onun izahlarından anlaşılan şudur: Suç teşkil eden davranıştan elde edilen eşyayı satmak, devretmek, satın almak, kabul etmek suçtur. Burada söz konusu eylem, bu eşyanın hırsızlık malı olduğunu bilerek alınması, satılması, devredilmesi, kabul edilmesini gösterir bu da doğrudan suçun işlenmesine dolaylı iştirakini netice verir. Bu ifadelerin öznesi “bilerek” olmaktadır.

Peki, “bilerek” olmazsa ya da bilmeyerek olursa o zaman ne olur?

Kanunun ilgili maddelerdeki tanımlardan söz konusu eylemin suç olması için kişinin, o eşyanın suç eşyası olduğunu bilmesi ya da bilecek durumda olması gerekir, diye anlaşılır. Bu, şu anlama gelir:

Bir kimse aslında suç eşyası olan bir eşyayı yahut malı; bilmeden satmış, satın almış, kabul etmiş veya devretmişse kişinin gerçekleştirdiği bu davranış yüzünden TCK 165 suçu oluşmaz.[3]

İşte bu noktada söz konusu suç eşyasını bilmeden alan kişinin ehil ve etkin bir savunması gerekir ki ceza almasın. Böylesi hâllerde kişi kendi savunmasını yapabileceği gibi işin uzmanı hukukçularla da yapılması mümkündür.

Yargıç, Çekiç, Açık Artırma Çekiç

Ceza avukatlığı, bu konunun alanı olmalı. Muhtemelen o alanın da kendi içinde dalları vardır. İsnad edilecek suça tekabül eden cezayı azaltan, çoğaltan durumlar, tamamen temize çıkılmasını temin edecek hâller, sicilde aynı suçtan öncesinden yargılanmanın olup olmadığı, para cezasına çevirmeler, alınan eşyanın kimde ve nerede kalacağı, akıbetinin ne olacağı gibi ayrıntılar devam edecek süreçteki savunmanın kudreti belirler genelde. Bunun için, işi ehline vermek, muhtemel zararları önler.

Mehmet Çetin

27.04.2023 Yeni Foça İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] https://kadimhukuk.com.tr/makale/suc-esyasinin-satin-alinmasi-kabul-edilmesi-sucu-cezasi/

[2] https://mihci.av.tr/suc-esyasinin-satin-alinmasi-kabul-edilmesi-sucu/

[3] https://mihci.av.tr/suc-esyasinin-satin-alinmasi-kabul-edilmesi-sucu/

3 comments

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir