Hükümler, hadler günahı affeder. 2

Avatar photoPosted by

Hükümler, hadler günahı affeder. 2

Katre Risalesi’ndeki şu ifade bu yazımızın konusudur: “Hükümler, hadler günahı affeder”,[1] Kişinin hatalı davranışı, karar ve hükme bağlandıktan sonra hakkında verilen cezanın uygulanması sonucunda işlediği suç ve günahı affedilir. Hakkındaki hüküm ve uygulanan had, onun günahının affedilmesini gerekli kılar.[2]

Asr-ı Saadet’te yaşanan Mâiz hâdisesinden çıkarılacak ölçüler bu konuya yardım edecek. Hâdise şöyledir:

Mâiz b. Mâlik, Hz. Peygamber (asm)’e gelerek “Beni temizle!” dedi. Hz. peygamber (asm) “Yazık sana, çık git, Allah’a tövbe ve istiğfar et.”, buyurdu. Mâiz, pek uzaklaşmadan geri döndü ve “Ey Allah’ın Resulü! Beni temizle!” dedi. Hz. Peygamber (asm) aynı sözlerle üç defa daha geri gönderdi. Dördüncü ikrarında “Seni hangi konuda temizleyeyim?”, diye sordu. Mâiz; “Zinadan...” dedi. Hz. Peygamber (asm) “Bunda akıl hastalığı var mıdır?” diye sordu. Böyle bir rahatsızlığı olmadığını söylediler. “Şarap içmiş olabilir mi?”, diye sordu. Bir adam kalkıp içki kontrolü yaptı; onda şarap kokusu tesbit edemedi. Hz. Peygamber (asm) tekrar “Sen zina ettin mi?”, diye sordu. Mâiz “Evet…”, cevabını verdi. Emir buyurdular ve Mâiz, recmedildi.

Recimden sonra onun hakkında sahabeler iki kısma ayrıldılar. Bir bölümü Mâiz ‘in helâk olduğunu, başka bir grup ise onun en faziletli tövbeyi yaptığını söylediler. Bu farklı yaklaşım üç gün sürdü. Daha sonra yanlarına gelen Resulullah (asm) “Mâiz b. Mâlik için dua edin.” buyurdu. “Allah Mâiz’e mağfiret eylesin.”, dediler. Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu: “Mâiz öyle bir tövbe etti ki, bu tövbe, bir ümmet arasında paylaştırılırsa onlara yeterdi.”[3]

Benzeri bir hâdise de zina ederek işlediği günahın ağırlığında fevkalâde üzülen kadın sahabenin Resul-i Ekrem’e (asm) gelip, itiraf ederek ceza talebidir. [4]

İslâm Hukuku’nda ceza, sadece devletin iradesi ile değil, aynı zamanda ahirette de varlığı kabul edilen bir husustur.[5] Cezanın günahtan temizleyip ahirette kulu; alnı ak, yaratıcının huzuruna çıkarıp çıkarmayacağı, suçun ahiretteki sorumluluğundan, utancından nasıl aklanacağı önemli bir konudur. Kefaret ilkesi, vicdan azabı çekenlerin vicdanını temizleme ve suçunu itiraf ederek teslim olduğunda rahatlatma işi görmektedir. Çağdaş hukukta pişmanlığın cezalarda indirime sebep olduğu bilinen bir husustur. Pek çok ayette tövbe edenin cezasının bağışlanmasının buyrulduğu görülmektedir. İslâm ceza hukukunda en ağır suçlardan kabul edilen irtidat suçunda ceza tatbik edilmeden önce suçluya tövbe telkin edilmesi öngörülmektedir. İslâm ceza hukukunun birçok prensibinin insanî esaslara dayandığı, cezadan çok ıslaha önem vererek sanığı tekrar topluma kazandırmayı yeğlediği bir gerçektir.[6]

Sebep ve vasıtayı, insan kucağına alıp, ona yapışırsa, zillet ve hakarete uğrar.[7] İnsan her halükârda Rabbinin izin verdiği alanda dolaşmalıdır, haricine çıktığında ama burada ama öbür tarafta cezadan kurtulamaz. Kimi kaderî icraatlar var ki bir kısım hesapları burada keser, ahirete bırakmaz, bu da kula dolaylı rahmet olarak tecelli eder.

Mehmet Çetin

04.10.2022 Yeni Foça İzmir

 

 

[1] Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye, s. 85

[2] Mehmet Çetin, https://www.mehmetcetin.de/hukumler-hadler-gunahlari-affeder/

[3] Müslim, Hudûd, 22; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, VII, 95,109; ez-Zeylaî, Nasbu’r-Râye, III, 314 vd.; https://sorularlaislamiyet.com/zina-eden-sahabeyi-ilk-etapta-recm-etmek-istemeyen-peygamberimiz-asv-tovbe-etmesini-istemistir; Kösmene, Süleyman, https://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/maiz-bin-malik-in-tovbesi_426273

[4] http://www.riyazussalihin.com/muslumanin-hayat-olculeri/tovbe-allahtan-af-dilemek/23-hadis/

[5] Muhammed Hamidullah, İslâm’da Devlet İdaresi, Beyan Yayınları, İstanbul 1998, s. 25.

[6] Nazım Büyükbaş, İslâm Ceza Hukukunda Kefaret İlişkisi, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/303715

[7] Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye, s. 84

2 comments

 1. Mustafa Tevfik Özbilgin
  Maiz işlediği suçu kiminle işlediğini açıklamamış kedisine de sorulmamış bu ne kadar büyük hassas düşünce günümüzdeki adalet sisteminde sorgulanır hatta onu öldürdün mü diye sorulur

  Olayda hukukumuz da mevcut olan etkin pişmanlık konusu var
  Ancak Resulullah yargı adına etkin pişmanlık teklif etmiş bugünkü hukukta Devlet elini uzatmayıp suçlu Devlete adeta yalvarıyor
  Resul insana ne kadar değer vermiş ona suçunu itiraf et yoksa seni daha büyük cezaya mahkum ederim dememiş
  Habibullah vahşiyi bile affetmiş Ne büyük insan s.a

 2. Hüseyin Keskin
  Günümüz insani Asr-ı Saadeti bihakkın bilse düşmüş olduğu hatadan tövbe eder çünkü Saadet Asrında o günün insanlarından hata eden olmuş amma tövbe etmiş pişman olmuş demek ki İslâm dini yasayalar için yaşanacak en güzel dindir çünkü muhatap insandır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir