Gayretullaha dokunmaktan kork!

Avatar photoPosted by

Gayretullaha dokunmaktan kork!

Vaktiyle bir grup Müslüman tertip ettikleri bir kervanla hacca giderler. Çölleri aşıp, vahaları geçerek yol alırlarken, iki dağın arasında eşkıyalar birden etraflarını çevirir. Yolcularda ne var ne yok hepsini alırlar. Ancak kafilede bulunan kadınlara dokunmazlar. Hacı namzetlerinden yaşlı bir zat:

Eyvah, bu eşkıyalar paramızı alıp gidecekler. Hacca gitmek şöyle dursun, evimize dönecek paramız bile kalmayacak., diye sızlanır.

Tam o esnada eşkıyalardan biri arkadaşlarına seslenir:

Hey, kadınların üstlerini aramayı unuttuk! Altın, asıl onlardadır.

Bu söz üzerine hep birlikte dönerek, kadınların üzerindeki elbiseleri yırtıp, örtülerini atmaya başlarlar. Bu defa o yaşlı zat ifadesini değiştirir.

Paramızı götüremezler artık, korkmayın, der.

Nitekim onlar kadınlara hücum ettikleri anda müthiş bir gök gürültüsüyle birlikte şimşekler çakar, eşkıya reisinin başına ansızın yıldırım düşer. Paniğe kapılan soyguncular ne yapacaklarını bilemez hâle gelirler. Nihayet yakalanıp, paraları da iade etmeye mecbur olurlar.

Ortalık sükûnete erdikten sonra o yaşlı zata sorarlar:

Önce paramızı götüreceklerini söylediniz sonra da sanki olacakları biliyormuşçasına, ‘Artık götüremezler.’ diye kestirip attınız. Gerçekten de dediğiniz gibi oldu. Paramızı götüremediler. Bunu nasıl bildiniz?

Yaşlı zat şöyle cevap verir:

–  Onlar paramızı almakla bize zulmettiler. Ama zulüm vasat derecedeydi; gayretullaha dokunacak seviyeye ulaşmamıştı. Ne zaman ki kadınlara dönüp eziyet ettiler. İşte o zaman, zulüm gayretullaha dokunacak dereceye vardı. Zulüm bu dereceye ulaşınca devam etmez. İlâhî bir silleyle son bulur. Nitekim öyle de oldu, cezalarını buldular. Elebaşları öldü, ötekiler yakalandı. Biz de kurtulmuş olduk.

Bu vakıa ibretlerle doludur ama anlayana! Hangi zulüm, hangi dereceye ulaşınca gayretullaha dokunur, onu bilemeyiz ama, gayretullaha dokunmaktan korkulması lazım, onu biliriz ve esasen bilmeliyiz.

Gayretullaha dokunan hataların bazısı enfüsî âlemde cereyan ederken bazısı da afakî âlemde vuku bulur.

Kendimize, maddî veya manevî hususî hayat ve ahvalimize yönelik yapılan hata, haddi aştığında gayretullahı tetikler ve başımız musibetten kurtulamaz. Umulur ki, bunlar şefkat tokadına döne de ders alınıp, tövbe ve istiğfar ile kendimize gele. Bu nev’i hatalardan gayretullaha dokunandan, ziyadesiyle çekinmek icab eder, yapılan iş ve hizmetlerdeki gevşeklik de doğrudan şefkat tokadını celbeder.

Dünyevîleşmek, nemelazımcılık gibi ferdî hatalar sebebiyle cüz’îlikten küllîliğe dönüşür, belâ ve musibetin cemiyetin üzerine yağmasına sebep olur. Bu noktada idareci makamındakilerin mes’uliyeti çok mühim olup, onların; adaletten sapmamak, zulme düşmemek, güç sarhoşu olmamak, emanetine verilen imkânları su-î istimal etmemek, işi ehline vermemek gibi hatalardan, yılandan akrepten kaçar gibi sakınmaları gerekir.

Free Explosion Exploding vector and picture

Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var, manasındaki özlü sözler aynı noktaya işaret eder. Şehvet, şöhret ve servet insanın elinde bir bombadır. Pimi çekildiğinde patlamasının önüne geçilmez. Hıyanet, büyük suçtur, cezası da ağırdır.

Mehmet Çetin

21.09.2023 Doğanbey Beyşehir Konya

 

 

 

 

 

 

 

2 comments

 1. Seçtiğiniz konu gerçek ihtiyaç olduğu kanaatındayım. Tebrik eder, başarılarınızın devamını diliyorum.

 2. Mustafa Tevfik Özbilgin Beyin yorumu
  Olayın izahı eksik
  Allah neden Kadınlara zulümden önce olaya müdahale etmediğinin nedeni açıklanmamıştır
  Konuya İlişkin Abdülaziz Eddebağ kitabında anlattığı olayda eşkıya kadını zorla soyunmasını istemiş kadın son iki parça için beni öldür diyerek itiraz etmiş bu sırada bir melek yaşlı insan kıyafetinde gelerek bir parçayı da soyun demiş ve arkasından eşkıya yere düşüp ölmüş
  Kadın ihtiyara madem öldürecektin baştan öldürseydin deyince ihtiyar ona
  Demiş ki Allah eşkıyaya cehennemde yaptıkları günahlar için bir azap köşkünü inşa ediyordu sen soyundukça bina hızla yükseliyordu baktım azap köşkünün çatısı eksikti sen ben soyun demem üzerine azap köşkünün çatısı tamamlandı ve eşkıya öldü
  Yapılan en küçük zulüm bile Gayretullaha dokunur Allah’ın bir hesabı vardır.
  Allah Resulü evinden kovulurken dişi kırıldığında neden müdahale etmedi de Kâbe’yi korumak için ebabil kuşları ile Ebrehe’nin ordusunu yok etti sorusunun cevabı Allah resulüne öbür dünyada mükâfat köşkü inşa ediyor olmasındandır
  Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atıldığında neden kardeşlerini birer yılan musallat ederek öldürmedi
  Allah’ın sıfatlarına göre Allah’ın gayretullahı sürekli vardır o ne zaman müdahale edeceğini bilir ve ertelemez.
  Hatta Nuh tufanı Lut kavmine gelen azapta olduğu gibi kavmin zalimlerini topluca CEZALANDIRIR

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir