Haram kaidesi, ferdin hayatını düzene koyar

Avatar photoPosted by

İnsan, şu kâinatın küçültülmüş bir misalidir. Bir başka ifadeyle insan küçük bir kâinattır.

Kâinatın yaratıcısı olan Zât, kâinata sahibi olup, kanun ve emirleri ile tanzim etsin de, âlemin en değerli mahlûku olan insanı başıboş bıraksın, hiç mümkün mü?

Makine mühendisi, makinenin güzel bir surette çalışabilmesi için bazı kaideler koyar. Meselâ: “Bu makine benzin ile çalışır. Şu madde, bu makineye yasaktır. Daha verimli çalışması isteniyorsa filan yeri yağlanmalı ve falan yeri ise devamlı bakımdan geçmeli” gibi noktalarda tavsiye ve tesbitlerde bulunur.

İnsan, en değerli sistem ve cihazlarla donatılmış Allah’ın mahlûkudur. Şu hâldeki insan, eğer mes’ud yaşamak isteğinde samimi ise, Allah’ın emirlerini yerine getirmelidir. Zira insanın yaratıcısı olan Allah, insanın sağlıklı ve istikametli hayatı için kurallar ve şartlar ortaya koymuştur.

Allah, gıybeti ve dedikoduyu haram kılmıştır. Şimdi cemiyet hayatının ana direği olan insanlar arasındaki emniyeti yıkan gıybet ve dedikodunun haram kılınması, fert ve cemiyet için şüphesiz faydalıdır. Hem de pek çok faydası vardır. Bu misalleri çoğaltabiliriz. Zinayı yasak kılmış, içkiyi yasak kılmış, cinayeti yasak kılmış. Niçin? Cemiyet hayatının sağlıklı devamı ve huzuru için.

Zina yapan bir insanın cemiyet içerisindeki değeri düşüktür. Herkes onun, kendi aralarında bulunmasından utanır, uzak durur. Sarhoş, cemiyetin yüz karasıdır. Hırsız reddedilir. Katil, hapsedilir.

Fert, kendi hayatının sağlıklı ve huzurlu devamını istiyorsa haramlardan sakınması gerekir. Çünkü hayatının saadeti, yaratılışa uygun olmayan davranışlardan uzak kalmakla mümkündür. Yaratılışa uygun olmayan davranışlar, hareketler ise elbette faydalı değildir. Beşere zararlı olan davranışlar ise beşerin yaratıcısı olan Allah tarafından yasaklanmıştır, haram kılınmıştır. O halde haram kaidesi, ferdin hayatına bütün bütün faydalı davranışlardır.

Cemiyeti fertler meydana getirir. Fertleri sağlam olan bir cemiyetin kendisi de sağlam demektir. Fert, kendisini en iyi ve en güzel şekilde bilen Cenab-ı Hakk’ın emirlerini yaptığı nisbette sağlam ve şahsiyetli olur.

İnsan, cemiyet içindeki yerini güzel ve ahlâklı bir şekilde almak istiyorsa; haramlardan kaçması, helâl dairede yaşaması gerekir.

Fert ve cemiyet hayatımızın istikamet ve sıhhati, tek kelime ile Allah’ın emirlerine sımsıkı bağlanması ile mümkündür.

Mehmet çetin

04.12.1980 Şuhut Afyon

(Tadilat 10.04.2018 Bostanlı)

 

 

 

Yeni Asya’da

04.12.1980 tarihinde yayınlandı.

 

 

One comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir