Risale-i Nur’da Japon konuları-2

Avatar photoPosted by

Risale-i Nur’da Japon konuları-2

Suali hazırlayan zemin

Japonya’nın Osmanlı ile yakınlaşması ve İslâm ile alâkalı sualleri sormasının zemini nasıl oluşmuştur? Bu suale özet cevabı şöyle nakledelim.

Ertuğrul Fırkateyni

1902 yılında İngiltere-Japonya ittifakı sonrası İngiltere; Rusya’ya karşı bir mendirek (dalgakıran) olarak Osmanlı ile yakınlaşmayı önemser ve Japonya ile Osmanlı yakınlaşmasını destekler. Osmanlı ise Şarkın başarılı gücü Japonya ile zaten yakınlaşmak ister. 1877-78 harbinde Rusya’ya karşı hezimete uğrayan ve 1905 yılında Japonya karşısında Rusların yenilmesi, tabiatıyla memnun kalan Osmanlıyı, Japonya’ya yaklaştırır. Artık aydınların kaleminde Japonya anlatılır. Modernleşmede ‘Japonya başarısı’ ilham kaynağı olur. İlerleyen münasebetlerde 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni ’nin batması iki devlet tarihinde çok acıklı bir hatıra olur. Sultan Abdülhamid’in dikkatli ve muvazeneli siyaseti ile her iki taraf açısından ideolojik ve stratejik ilişkilerin de temeli atılır. Bu temelden hareketle Sultan Abdülhamid ile İmparator Meiji arasında üst düzeyde heyetler gelir gider.

Sultan 2. Abdülhamid Han

Gelen heyetler İmparator Meiji ’den Sultan Abdülhamid’e hediyelerle beraber özel bir mektup da getirir.

Mektubu Ali Fethi Okyar’ın hatıralarından kısa bir bölümünü okuyacağız. Muhtevasında Sultan Abdülhamid’in hatıraları vardır. Siyasî âlemin nazikliğinden, henüz gelişen hâdiselerden, siyasî görüşmelerle hâsıl olan zemine dayanan ilginin İslâm Dinini araştırmaya vardığı anlaşılır.

Mektupta acıklı bir durum daha var idi ki Sultan’ın ıstırabını yaşadığı bir hâdise dile getirilir.

Hakikati araştıran Japon’un sorularının merkezinde yer alan, kaynak olan bir kısım Hadis-i Şerifler ve onlara verilen cevaplar; sonraki yıllarda Beşinci Şua’nın ana savunma karargâhı olurken orada saklı bulunan hakikatlerin ifşa olmasına bir manada Japonlar vesile oldu da diyebiliriz.

Haftaya devam edelim inşaallah.

Mehmet Çetin

16.11.2020 Yeni Foça İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir