Risale-i Nur’da Japon konuları-1

Avatar photoPosted by

Risale-i Nur’da Japon konuları-1

Hakikati araştıran Japon kim?

Konu kaynağı olan Muhakemat Risalesi’ndeki bilgilere dayanan Nokta Risalesi’nin girişinde geçen şu ifade bu çalışmamızın muharrikidir:

müstemi müteharri-i hakikat bir Japondur;”, ifadesinde telmihler saklıdır.

Tarihî vak’aları; hâdiselerin seyri sürecinde incelemenin yanında o devrin bütün şart ve sebeplerini de müştereken ehem-mühim çerçevesinde değerlendirmek icap eder.

Dinleme makamındaki hakikati araştıran Japon, nitelemesi ile o dönemde vuku bulan hâdiselere işaret edilir.

Konunun tarihe bakan cephesi öncesi, Külliyata bakan yönüyle mütalâaya devam edelim.

Külliyatta geçen Japon kökenli kelimeler şunlardır:

Japon[1]; Japonya[2]; Japonlar[3] Japon Başkumandanı[4];

Japon” kelimesi; işlenen konuya sebebiyet veren özne olarak genel anlamda kullanılır. “Japonlar” ise verilen cevapların umumî muhatabı sıfatıyla kullanılır. “Japonya” ise sualin geldiği mahal olarak kullanılır. “Japon Başkumandanı” ifadesi de Rus’u mağlûp eden ve İslâmiyet’in hakkaniyetine şehadet eden kişi olarak kullanılır ki burada şahıstan ziyade şahsiyet ya da zihniyete yer verilir. Ayrıca bu şahsın, Nokta Risalesi ve emsali risalelerde Meşihat-ı İslâm’a sual soran şahıs ile aynı olup olmadığı da kesinlik kazanmamıştır. ‘Hakikati araştıran Japon’; bir kısım hadislere[5] cevap arayan ‘başkumandan’, Rus’u mağlup ederek, Osmanlının amansız düşmanı Rus’u mağlûp ederek Müslümanların takdirini kazanan başkomutan noktaları ile de araştırılmayı hak eden bir özellik arz ediyor.

Evvela sualin kaynağı olarak birkaç şahıs ismi geçer:

Amiral Togo Heihaçiro (1848-1934), Rus’u yenen başkomutan

            General Nogi Maresuke (1849-1912), 3. Ordu komutanı

            Mareşal Oyama Iwao (1842-1916) Rusya-Japonya Savaşında Mukden Muharebesini başarıyla yöneten komutan

            Japon İmparatoru Meiji Mikado (1852-1912)

Togo, Nogi ve Iwao; 1904-1905 Rus-Japon Savaşında İmparator Meiji Mikado tarafından görevlendirilen komutanlardır.

 

 

   Amiral Togo Heihaçiro             Japon İmparatoru Meiji Mikado

Mehmet Çetin

16.11.2020 Yeni Foça İzmir

[1] ESDE, s.287, 375, 376,

[2] Muhakemat, s. 122; Şualar, s.388, 598;

[3] Muhakemat, s. 159; ESDE, s. 42, 93, 402;

[4] ESDE, s. 239; Şualar, s. 617

[5] Bu hadisler, Muhakemat’ta kısmen işlenen ve sonrasında Beşinci Şua’nın telifine vesile olan hadislerdir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir