Tesanüdü bozan davranışlardan

Avatar photoPosted by

Tesanüdü bozan davranışlardan

Kur’ân ve iman hizmetine ruh olan maksad ihlâstır. Bunun aksine başka niyet ve gayeler esasından tesanüdü bozar.

İhlâslı hareket, uhuvvet ve tesanüdü netice verir ve vermeli. Samimî olmak, hasbî davranmak enfüsî âlemde ihlâsı netice verirken, âfâkî âlemde ise uhuvveti verir. Kendi özelinde ihlâs yaşanmazsa geneldeki uhuvvetten bahsetmek mümkün olmaz, tesanüdün esamesi olmaz.

Gıybet ve dedikodu, ayetle yasaklanan bir günah iken, adına sözde istişare kılıfı da geçirilse meşrulaşmaz, aksine sorumluluk katmerleşir ve tahribatı ağır olur. İşte bu da doğrudan tesanüdü sarsar.

Âfâkî âlemde ibadet havası içerisindeki icraatlardan olan uhuvvetin en küçük uygulamaları, tesanüdün kılcal damarlarıdır, ana esasları besler, ihya eder. Bu hizmet; samimiyet, muhabbet, fedakârlık, diğerkâmlık, tefânî, vefa gibi hasletler ile desteklenir, bunların hilâfına davranışlar tesanüdü tahrip eder. Bu hâl, bir cemaat içerisinde olduğu gibi diğer ehl-i iman ve ehl-i vatan için de aynıdır.

Kur’ân ve iman hakikatlerinin her siyasî anlayıştakilerin ihtiyacının olduğu ve bu sebeple iman ve Kur’ân hizmetinde bulunanların siyasî faaliyetlerden uzak durması gerekir. İnananlar arasında

tarafgirâne muamele tesanüdü sarsan bir diğer mühim hatalardandır.

İman hizmetinin maddî harcamaları gönüllülük esasına dayanırken, aksi tavırlar da tesanüdü bozar.

Azamî irtibat, uhuvvet ve muhabbetin neticesidir ki bu sebeple irtibat seyahatleri düzenlenir.

Bu yolculuklarda aceleci, sabırsız hareketler tesanüde zarar verir. Hizmete şevki kırar.

Meşveret; cemaatî hareketin muharriki, istikamet tayin edicisidir. Orada; konuya muhatap, meseleye ehil, münasebete samimî olmak gerekirken bunların tersi muamele, tesanüdü zedeler.

Hürriyetin; ölçüsüz, dengesiz kullanımı tesanüdü sarsar. Vazife ve makamları kötüye kullanmak tesanüdü bozan sebepler arasında yer alır.

İnsan, hatadan uzak durmalı ama bazan farkında olmadan yapabiliyor, kardeşini üzebiliyor, uhuvveti zedeleyebiliyor. Bu gibi hataların ıslahı maksadlı yapılan görüşmeleri, ikazları, ricaları dikkate almamak da tesanüdü bozan davranıştır.

 

Mehmet Çetin 13.07.2021

Yeni Foça İzmir

 

 

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir