Risale-i Nur’da Kadir Gecesi

Avatar photoPosted by

Bediüzzaman Hazretleri Dördüncü Ricada, Kur’an’ı; semavat ve arzdaki her şeyi kuşatan ve emri altında bulunduran, terbiye eden, celâl sahibi Allah’ın rahmetinden sonsuz kaynak olarak nitelendirip Kadir Gecesini o kudsî kaynağa dayanarak işaret eder.

Mübarek Ramazan ayı Kadir Gecesini içine aldığı gibi kendisi de ömür içinde bir Kadir Gecesi hükmündedir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. İnsan eğer kötü niyet ve davranışlarıyla bozmayıp samimiyetle ubudiyete devam ederse duası inşaallah kabul olur. Allah’ın rızasına mazhariyetle ebedi saadeti kazanmaya bir vesile olur.

Esma-i İlahiyede İsm-i Azamın, dünyanın ömründe kıyametin, ömürde ecelin, insanlarda velînin, Cuma’da icabet vaktinin, Ramazanda Kadir Gecesinin gizlenmesinin çok hikmetleri vardır. Böyle bir vakitte en iyi, en faydalı şeylerle meşgul olmak lâzımdır. Bu gecede yapılan duanın kabul edileceği kuvvetle muhtemeldir. Ramazanın yirmi yedinci gecesi telakki edilen muazzam nurlu Kadir Gecesinden istifade edilmesi ısrarla tavsiye edilir.

Ramazan-ı şerifte amelin sevabı bire bin iken Kadir Gecesinde otuz bin hasene sayılır. Zira Leyl-i Kadir, Kur’an’ın hükmü ile bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin bu kadar kıymetlenmesini hiç şüphesiz Allah’ın kelamında ve hükmünde aramak lâzımdır.

Leyle-i Kadirde seksen üç sene manevî ömür kazandıran hikmetli sırrı ile ihlâs, tesanüt ve iştirak-i a’mal-i uhreviye yani ahirete ait olan işlerdeki ortaklık düsturuyla Risale-i Nur Talebelerinden birinin kazanması ile her birinin kazanacağı kuvvetle muhtemeldir.

Risale-i Nur’da Leyle-i Kadirdeki telifat dikkat çekicidir. “On Üçüncü Sözün İkinci Makamının Zeylinde uzun bir hakikat ve mühim bir meseleye kısaca işaret edilir. Risale-i Nur’a ilişilmeyip neşrine yardımcı olması dile getirilir. Leyle-i Kadirde kalbe gelen hakikat başlığı altındaki lâhikasında İslâmi şeairden olan ezanın aslına uygun okunmasını bayram kabul edip tebrik edilir. Eski hükümetlerin tahribatını tamire çalışan Demokrat namındaki hürriyetperverlerin Risale-i Nur’u takdir etmelerine teşekkürle beraber dua edildiği ifade edilir. Ahrar manasındaki hürriyetperverlerin, inşaallah mutlak istibdadı kaldırarak yerine İslâm’a uygun hürriyetin tesisine vesile olacakları müjdesi verilir.

Mehmet Çetin

08 07 2015 Yeni Foça İzmir

Not. Leyle-i Kadrinizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir