İnternet dünyasına yeniden hazırlanan Risale-i Nur 2

Avatar photoPosted by

Yeni Asya versiyonu olarak  http://www.risale-inur.info adresi ile takipçilerinin huzuruna çıkmaya hazırlanan hizmeti; tahlile, tavsiyeye ve duaya devam ediyoruz.

Bu sitenin bütün Nur gruplarını kucaklıyor olması vasfı, hakikaten ziyadesiyle ehemmiyetlidir. Nur Gruplarının da ihtiyacına cevab verilmelidir. Lüzumu olmadıkça hizipleşmeyi hissettiren özeldeki konu ve isimler zikredilmemelidir. Genel anlamdaki uhuvvete dikkat ederek mümkün olduğu kadar hizipleşmeyi tahrik etmeyecek üslûpla bu hizmet yapılmalıdır. Bununla beraber ihtiyaç olduğunda Yeni Asya tarzındaki yaklaşım; sloganvari isim/resimden ziyade, matbuat/sosyal medya ayağında, istikrar ve istikametle sürdürdüğü hizmetindeki engin izah, müdellel bilgi ve tatmin edici açıklamalarla kendini okutma ile isbat etmelidir. Bir başka ifadeyle kaliteyi ve keyfiyeti sürekli yüksek tutmalıdır. Bunun için sürekli yenilenen, güncellenen ve her yenilendikçe daha çok duaların ziyadesiyle hizmete vesile olabilme nimetine ermesi, muradımızdır, inşaallah.

Kur’ân’ın manevî tefsiri Risale-i Nur’u kendine mehaz edinen şerh, izah gibi yazılar Külliyat’ın risale tanzimine göre tasnif edilmelidir. Meselâ: Yirmi Üçüncü Söz’ün İkinci Mebhasi’nin Dördüncü Nüktesi ile alâkalı mevzularla ilgili bir makale, Sözler, Yirmi Üçüncü Söz’ün İkinci Mebhasi’nin Dördüncü Nüktesi altında, makalenin başlığı ve yazarı  ( meselâ, İki Yönlü Kulluk-/ Abdullah Kardeş) şeklinde gösterilmeli. Bu tanzim, aynı konulu diğer risaleler ile irtibatlandırılmalıdır, birbirine atıflar yapılmalıdır. O makale nerede yayınlandı ise o kaynak da eklenmelidir.  Bu makalelere benzer makaleler yayınlandıkça ilgili risalelere eklenmelidir. Yeni Asya ve dergilerimizin haricindeki matbuatta müsbet olan makaleler, sıkıntıya sebep olmayacak yazılar kaynak gösterilerek eklenmelidir. Bu tarz, bu siteye ilginin fazlalaşmasına vesile olacağı gibi, araştırma yapana yardımcı olur, matbuatta uhuvveti temine vesile olur.

Sualler/cevaplar bölümü açılmalıdır. Mesela Otuzuncu Söz’ün Birinci Maksad’ında işlenen konular ile alakalı verilen cevaplar, o risaledeki konu sıralamasına göre sıralanmalıdır. Bunun için Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksad tıklanarak açılan pencerede sadece sualler gözükmeli, o sual tıklandığında cevap ayrı bir pencerede açılmalıdır. Bu cevap ile alâkalı makalelere atıflar yapılmalıdır.

Bunun için Yeni Asya, Yeni Asya Neşriyat, Köprü, Genç Yorum, Can Kardeş gibi Yeni Asya Grup medyasında yer alan zengin kaynağımız var. Yeni Asya’da neşredilen makaleler başlı başına bu bölüme zengin bir kaynak olma istidadındadır. Yeri gelecek, Yeni Asya Neşriyatındaki kitaplarımızdan çıkarılacak sorular ile o kitaplardaki ilgili yazı, kitabının kaynak gösterilerek eklenebilecek.

Bu bölüm sürekli güncellenmelidir. Yeni yayınlanan makale ve onlarda işlenen konulardan çıkarılacak ya da işlenen sorularla buraya eklenerek, link verilerek sürekli güncellenmeli, zenginleştirilmelidir.

Sadece makaleler değil, belgesel, görsel eser, karikatür ve resim gibi kaynak vasfındaki eserlere de link verilebilir. Risale-i Nur üzerine yapılan akademik çalışmalar ayrı kategoride yer almalıdır.

Risale-i Nur bölümünde yer alan makalelerin hepsinin arama kolaylığı olması için bir liste, fihrist olmalıdır. Sitenin zaten bir site haritası var, ondan bahsetmiyoruz. Arama motoru en kolay ve verimli hâli ile uygulanabilir olmalı.

Kullanılan dil ve kelimeler uydurukça olmamalı, kullanılan kelimelerin itidalli olanı seçilmelidir. İmlâ hassasiyeti gösterilirken anlaşılan, kullanılan ama mehaz ile irtibatını sağlıklı sağlayan, mazisi ile bağını sıkı tutan tarz tercih edilmelidir. Tavr-ı esasiye, ruh-u asliye muvafık olan tercih edilmelidir.

Ücret ehven olmalı, reklâm alınmamalı, kardeş linkler listesi olmalı…

Hayırlara vesile olmasını diler tekrar tebrik ederiz.

Mehmet Çetin

19 Nisan 2020 Yeni Foça İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir