Odaya ait ayarevi niçin olmasın?

Avatar photoPosted by

Odaya ait ayarevi niçin olmasın?

Kuyumculuk gibi doğrudan itimada dayanan bir mesleğin en mutemet noktası, en hassas kısmı tartışmasız ayarevidir.

Ülkemizde Ayarevleri özel sektörde olduğu gibi devlete ait yani Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bağlı ayarevi de mevcuttur. Ayrıca meslekî kurum olan meselâ İstanbul Kuyumcular Odasına ait ayarevi de vardır.

Her ildeki kuyumcuların meslekî kuruluşu olan odaya ait mümkünse bir ayarevi olmalıdır. Bazı illerdeki kuyumcu sayısı bu hamleyi yapmaya yeterli olmasa da ilçelerdeki kuyumcuları da hesaba katmak gerekir.

Her ilin kuyumcular oda ya da derneğine ait ait bir ayarevinin olması, dile getirmek istediğimiz bir taleptir. Başarılı hizmetlere öncülük eden oda ya da derneklerin kıymetli başkan ve yetkililerinin bu hizmeti de dikkate alacağı kanaatini taşıyoruz.

Bunu niçin istiyoruz?

Evvelâ özel ayarevlerinden gayet memnunuz, onlara başarılar ve bereketli kazançlar diliyoruz.

Meslekî birlik ve beraberlikten sorumlu olan odanın, ayarevi uygulamasının doğrudan içerisinde olmakla, ayar denetiminin bizzat merkezi olup ve o sorumlulukla, ayar hassasiyetinin daha da artmasının sağlanması niyetiyle dile getiriyorum.

Merkezî bir kurum olan kuyumcular odası, bütün kuyumculara eşit mesafede durarak, uygulamalarında hak, adalet, kanun, tüzük ve yönetmelik gereği icraatlar yapar ve yapmalıdır. Aynen onun gibi; odaya ait bir ayarevi de aynı hassasiyet ve ölçülerde ayar tespitinde bulunur ve bulunmalıdır.

Özel ayarevlerinde, fazlasıyla iş getiren müşterilerine ayar tespitinde, rapor edilmesinde toleranslı olarak birkaç milyem fazla yazmak ve bunu her zaman o müşterisinin lehinde kullanmak gibi kötüye kullanma ihtimali mümkündür. Ama bu durumun, bütünüyle kuyumculara ait olan ve onların sorumluluğunda ve onlara sorumlu olan odanın ayarevinde yapılması ihtimali son derece azdır.

İfade etmek durumunda kaldığımız bu yorum, konunun önemine binaen dile getirilmiştir.

Kuruluş maksadında, imalatı yapılan altının; ayarının kontrol ve denetiminin olması ile bizzat sorumlu olması arasındaki fark önemlidir. Bu önem odayı gayrete getirmelidir.

Kuyumcular odası; altının fiyat kontrolü, ayar denetimi ve diğer meslekî problemlerin hâlli gibi sorumluluk ve vazifesinin yanı sıra altının ayarının tahlili ve rapor edilmesi de varlık sebeplerindendir.

Odaya ait bir ayarevinin olması, şehir dışına gitmesi muhtemel işlerin burada kalmasını temin edeceğini de unutmamak lazım. Bunun katacağı katma değerler, işin olumlu tarafındaki gelişmelerdir.

Açılacak ayarevindeki personel istihdamı, hâsıl olacak gelir, getireceği daha ciddiyet, daha fazla güven ise, ilin içerisinde hâsıl olacak kazanım ve değerler olarak ortaya çıkacaktır.

Ayarevi, zaten odanın görev ve sorumlulukları altında olmasıyla beraber fiziken de olması hem üyeleri nazarında ve hem de muhatap olduğu diğer kişi ve kuruluşlar karşısında ayrı ve önemli bir ağırlık kazandırır.

Tarih kitaplarında yazar, ama burada paylaşalım. İstanbul’a matbaanın gelmesi ile kâtipler telâşe kapılır, ekmeğimiz küçülecek diye. Açılan matbaalardan sonra kâtiplerin işlerinin arttığı ise sonrasında yaşanan bir tatlı hatıra olarak not düşüldü.

Dolayısıyla özel ayarevi işletenlerin endişe duymasına gerek olmadığını da düşülecek notlara ilave edelim, unutmadan.

Bu makalemiz önceki yıllarda yazılan ve temenni olarak kaydedilen ifadelerdir.

 

Mehmet Çetin

17.11.2015 Bostanlı, Tadilat 09.01.2024 Yeni Foça İzmir

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir