Koronavirüs düşünceleri

Avatar photoPosted by

1920 yılının penceresinden seyrediyoruz. Perdede tül kalın, ilk bakışta nazarımıza takılıyor ve pencerenin ilerisini görmemize engel oluyor. Hem üzerindeki garip ve bir o kadar da ilginç nakışlarıyla oyalanırken dışarıda olup bitenleri ise puslu görüyoruz.

Gidenlerin arka arkaya devamı, ister istemez dikkatimize çekerek nihayet göz, tüldeki oyalanmaktan kurtulup doğrudan dışarıya nazarını topladı, dikkatini hadiselerin, geçenlerin, gidenlerin üzerinde yoğunlaştırdı. Gördü ki o harici âlemde tecelli edenler bir anlam taşıyor ve bir mesaj veriyorlarmış. Bu dersi onlar gittikten sonra aldı ve nihayet bu tecrübeye erebildi.

1869 yılındaki Sened-i ittifak, 1876 ve 1908 Meşrutiyet uygulamaları, 1912’de Balkan,1914-1918 Birinci Dünya Harbi vuku bulmakta. Bunları 1920 penceresinden seyrederken tüldeki nakşı andıran zahirî vukuata takılmadan eşya ve hadise eliyle verilmek isteneni alıp, perdeyi geçercesine dışarıyı görme anlamına gelen eşya ve hadise ile gönderilen mesajı okumak, esas murad olmalıdır, deriz.

Bahsedilen yıllardaki her bir vukuat Osmanlı’dan bir şeyleri aldı götürdü, yapı sarsıldı, aile etkilendi. Ferdî âlemdeki kimlik erozyona uğradı ve bunun kefareti cephelerde çekilen açlık, oruca; savaş, kılınamayan namazların kazasına; kaybolan, eriyen para, ihmal edilen zekâtın cezası olarak kader hükmünü icra etti.

1920 sonrasının tahlili sizin ev ödeviniz olsun!

Tek ve çok partili dönemleri; her nev’i kargaşa ile zeminleri hazırlanan ihtilâller; millî ve dinî değerlerin siyasete, ekonomiye yani menfaate bilerek âlet edilme dönemi bütün acıları ile geçerken bir şeyleri de götürdü. Tarihte emsali olmayan Fetö imtihanı ve nihayet İstanbul Sözleşmesi ile de İstanbul’un Fethinin rövanşının alınma tezgâhı. Afrikalardan başlatılarak sınırlarımıza gelen Bahar esintilerinin zulmü ile Arakan,  Myanmar ve Doğu Türkistan’daki zulümler gibi facialara 2020’nin tüllü penceresinde artık fatura kesilmeye başlandı.

Ceza, amelin cinsindendir. 1918-20’nin İspanyol nezlesi ile 2020’nin Koronavirüs’ ün Covid-19’u aynı virüsün türevleridir.

Geçen asırda 50-100 milyon cana mal olan virüsün mutasyona uğramışı, bir asır sonrası ne kadar cana sebeb olacak? Geçen asır o büyük harplerle cezasını ödedi. Ya bu asır?

2020 ve sonrası çok ciddi hadiseler gebe gözüküyor. Hızlı girdik, dönen başımızdaki akıl, idrakte zorlanırken bunları, bir diğeri geliverdi ardından.

Akıl sahibi, hadisenin üzerine çıkarak, bununla verilmek istenen dersi alandır.

Covid-19 da tıpkı İspanyol nezlesi gibi el, ağız ve gözden giriyormuş bedene. Buraya dikkat çekercesine bir ikazı var âdeta fatura kesercesine.

Kur’ân’da Allah’ın askerinin çok olduğu geçer. Evet, iman ederiz, eyvallah. Covid-19 askeri ile ism-i Kuddüs, Mutahhir, Hâkim, Hakîm, Müntakim, Cebbar, Kahhar gibi isim ve sıfatları ile Allah; işlenen amel cinsinden ceza kesmekte âdeta.

Kuddüs ve Mutahhir ismi kâinatta her şeyin temiz olmasını sağlayan Allah bu sıfatının tecellisi ile her şeye Hâkim olduğunu; çok hikmetiyle Hakîm olduğunu; söz anlamayan gafile “Temiz ol” emrini virüs eliyle cebrederek yaptırmasıyla Cebbar olduğunu; mazlumun, haksızlığa uğramış herkesin intikamını alan Müntakim olduğunu; isyankârları kahreden Kahhar olduğunu vb. anlatır o virüs lisanıyla.

Sıklaşan ağır sancılar, yaklaşan doğumun habercisidir. 2020 ve sonrasının doğumu, yaşanan sancılarla ihbar edilmektedir.

Avrupa’nın; menfaati, zevki, sömürmeyi esas alan birinci yüzü İtalya, diliyle ilân edildi. Osmanlı’nın evlâdı Türkiye, onlarda olması gereken vasfı, yardımseverliği ile gösterdi ki Avrupa’nın ikinci yüzü bundan dersini almalı ve alacak inşaallah.

Tarihte ilk defa oralarda okunan ezanlar, dinlenen Kur’ân’lar doğumun müjdesi alâmetler mi acaba?

Mehmet Çetin

31 Mart 2020 Yeni Foça İzmir

One comment

  1. Cenab-ı Hak abes iş yapmaz. Hikmetleri nelerdir, zaman gösterecek. Yazınızda, karanlığa değil geceden sonraki sabaha dikkat çekmeniz çok güzel. Rabbim güzel günleri bize de gösterir inşallah.

    İnşaallah. M.Ç.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir