İhlâs Risalesi neye hazırlar?-4

Avatar photoPosted by

İhlâs Risalesi Okumaları 7

 “en kısa bir tarîk-ı hakikat”

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur ile Kur’ân hizmetini anlatırken elindeki tesbihi yere uzatır. Şöyle der:“ Diğer tarikler şu ilk tesbih tanesinden başlayarak tek tek sırayla son taneye kadar yürümeleri misali bir hizmet tarzında iken, inayet-i İlâhîye ile Risale-i Nur’a, tesbihin ilk tanesinden son tanesine geçiş imkânı verilmiştir.”

Aynen onun gibi Hakk’a giden hak yollarının içerisinde en kısa ve selâmetli yol, ihlâsı esas edinen usûldür.

Hak ve hakikate ulaşmanın üç yolu olan kelâm, tasavvuf ve hakikat meslekleri tarihin her döneminde tatbik edilmekle beraber, diğer ikisinin de vasıflarını; yeri ve makamı icabı lüzumlu miktarda bulunan hakikat mesleğinde akıl, kalb, his, mantık ve sair duygu ve lâtifeler çalıştırılarak gerçeğe ulaşılır. İşte bu mesleğin içerisinde kısaların kısası olan hak yolu ihlâsın esas edildiği yoldur.

“en makbul bir dua-i manevî”

Dua, başlı başına bir ibadettir; fiilîsi ile kavlîsi ile. Bu ikisi de eyleme yönelik olması sebebiyle maddî duâ grubuna girerken, harekete müteveccih olmayan, niyette ve özde esas alınarak içten coşulan, koşulan da manevî duâdır.

Duâların makbuliyetinin-ki Yirmi Üçüncü Mektub’da sıralanan- şartlarından daha farklı ve daha ziyade ehemmiyet ve vasfa sahip, manevî duâ olan ihlâslı hâlin, kendisi bizatihi en makbul bir duâ-i manevîdir.

Bir başka pencereden bakılacak olursa; ihlâsın kendisi, manevî bir nev’i duâdır.

Yapılan ibadetin ihlâs ile yapılması, ibadet içerisindeki bir ibadet olup, o ibadetin ruhu manasındadır.

Namaz kılmak bir ibadettir. Kulluk vazifesi yerine getirilmiş olur, kılındığında. Ancak o namazın Hak katında kabulü, ihlâsla yapılması ile mümkündür.

“en kerametli bir vesile-i makasıd”

 Maksada ulaşmak, aklı hikmetlice kullanmakla mümkündür, aksi hareketler maksadın etrafında atılan isabetsiz turlardır.

Maksad, Cennet ise en kısa yol, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Maksad, Rü’yet-i Cemalullah ise en kısa yol, Allah’ın rızasını kazanmaktır.

Her şeyde bir ihlâs vardır. İhlâs esas olduğu muamele olağanüstü yani kerametli bir şekilde ikramen maksada eriştirir, inşaallah.

Evliyasız keramet mi bekliyorsunuz işte size ihlâs!

Elbette bu kadar değil; İhlâs Risalesi’nin neye hazırladıkları.

Şimdiye kadar sıralan yedi adet hasletler ve gelecek iki haslet gösterir ki “medar-ı necat ve halâs, yalnız ihlâstır. İhlâsı kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır (üstün tutulur).”

Rabbim, hepimizi ihlâs ile hareket edenlerden eylesin. Âmin.

Mehmet Çetin

22.11.2018 Bostanlı İzmir

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir