İhlâsı kıran fiillerden sakındırılmasında dokuz tavsiye

Avatar photoPosted by

İhlâs Risalesi okumaları 22

Üstad, İhlâs Risalesi’nin giriş kısmının son tarafında ihlâsı kıran hareketlerden sakınmamız için dokuz sefer tavsiyede bulunur

Bunları şöylece ifade edelim:

1.  Yoksa, hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi olur, devam etmez; ifadesi, manevî ve imanî hizmetin ruhu olan ihlâsa dikkat çekerek bir durum muhasebesi yapılıp uyarılır.

2. hem şiddetli mes’ul oluruz. İhlâsı kıran hareketin yapılması, o hizmete müteallik bütün hak ve hukuk nezdinde mes’uliyet icap ettirir. Bu mes’ûliyetin şümulüne girmemek için ihlâsı kıran hâllerden sakınılması tavsiye edilir.

  1. Bakara, 41’de “Benim ayetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.” ayetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye mazhar olup, Allah’ın tehdidine muhatap olmak gibi müdhiş bir vaziyete düşmemek için ihlâsı kırmamak gerekir.
  2. saadet-i ebediye zararına, sebeb olacak bahsedilen menfî hareketlerin kendi özelinde incelendiğinde aşağıda sıralanan ve yine tevafuken dokuz adet olan nitelik ve keyfiyetleri incelendiğinde hakikaten çok anlamsız olduğu gibi bütünüyle de ebedî hayattaki saadete zarar verecek vasıftadırlar. Dolayısıyla sağlıklı düşünülmesi tavsiye edilir:

            4 /1 manasız,

            4 /2 lüzumsuz,

            4 /3 zararlı,

            4 /4 kederli,

            4 /5 hodfuruşâne,

            4 /6 sakîl,

            4 /7 riyâkârâne

            4 /8 bazı hissiyat-ı süfliye ve

            4 /9 menafi-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla,

            5.hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hükmüne geçer ki hakikaten ciddî mes’uliyet icap ettirir, dikkatli olunmalıdır.

            6. hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz ile Kur’ân’a ve ondaki hükümlere saldırı anlamına gelecek tehlikeli bir vaziyet olacağı ikaz edilir.

            7. hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. İman hakikatlerinin kudsiyetine hürmet, ihlâslı olmak ile mümkündür.

            “Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir.” Bu kısım tamamen bahsedilen ikazlardan ayrı konu taşıyan tavsiyelerdir.

            8. İhlâsı kıracak esbabdan yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Bu ikaz, tamamen fıtrî, psikolojik malzemeler kullanılarak yapılmış bir uyarıdır.

            9. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm  “Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder-ancak Rabbim rahmet ederse o başka. demesiyle, nefs-i emmareye itimad edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın .(Yusuf Suresi:53). İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun.” İkazın son kısmı ise tamamen yaşanmış ve tecrübe edilmiş bir örnek ile dile getirilmiştir.

Mehmet Çetin

09.12.2018 Yeni Foça İzmir

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir