Hadiselerin dile getirdikleri

Avatar photoPosted by

İnternet imkânları ile yapılan bir şey, bin şey oluyor. Dolayısıyla sosyal medyada işlenen bir hasene binler sevap kazandırırken aynı zamanda işlenen günahın sergilenmesi, gıybet ve dedikodunun oralarda yayını, ifsad fikirlerin neşri de tahribatın kolay olması noktasından milyonlar günahın işlenmesini netice veriyor. Dolayısıyla âhirzamanda, bir şahsın hata ve günahlarının çok dehşetli bir yekûn teşkil etmesi; ona ve dolayısıyla etrafına müthiş bir cezanın verilmesine sebep oluyor. Önemine binaen tekraren ifade etmiş olalım ki bir tek adamın günahı eskiden sınırlı iken şimdi iletişim araçlarının çoğalması ile işlenen günah, ferdîlikten çıkıp küllîleşti, gelen belâ ve musibetin çoğalmasını netice verdi.

İstibdat ve zulüm, gayr-ı fıtrî ve insanlık dışı bir muameledir, zulümdür, devamı mümkün değildir. Sosyal medyanın bahsedilen çeşitten kültür zulmüne kimi zaman işin şuurunda olmadan ve farkında bile olmadan severek taraftar olmakla, o zulmün bizim elimizle devamı sağlanıyor, ne yazık ki.

Geçen asırda dünya hâkimiyeti için yapılan iki büyük harbin neticesi milyonlarca cana mal oldu. Şimdilerde aynı niyet, digital âlemde; üretilen yapay zekâlar, yapay virüsler, çipler gibi zamâne silahlar ile insanların kontrol altına alınması istibdadının yeni çeşidi olsa gerek.

Kökü, Kur’ân’da lânetlenen Yahudi kavminden olup, dünya sermayesini kontrol etme ihtirasında olan bir fesat grubu; oyunlar kurarak, Avrupa ve Amerika’yı ele geçirmenin ötesinde oralardaki ortak hareket eden menfaatperest müfsit yandaşları ile uzak doğuyu da ele geçirerek/besleyerek oradan peydahlandığı ileri sürülen/sürdürülen yeni yeni üretilen virüslerle dünyaya bir ayar çekme, yeniden, yeni bir dünya düzeni kurmanın sancıları yaşanıyor. Ki bu, komplo imiş gibi gözükse bile hakikatten uzak bir varsayım değildir.

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her an her şey olabiliyor! Ölümü gösterip sıtmaya razı edercesine hadiseler yaşanıyor. O mel’un grup; menfaatperest duygu ve düşüncelerinin baskısı ile küresel çaptaki salgın hastalıklar hadisesinde dünya devlerindeki insanlığın hâli, onların iç yüzlerinin resmidir.

Kim bilir, belki de onların eliyle bütünüyle insanlık yeni yeni oluşumlara hazırlanıyor, eviriliyor, çevriliyor ve gerçekten ey okuyucu, ciddî hadiselerin arifelerinden geçiyoruz.

Beşer, şerli eli ile âdeta zorladığı kıyamet çabuk kopmazsa, yaşayanlar görecek ki her ne yaşanıyorsa dâvet ettiklerimiz sebebiyledir. Ah, bir de şu çakma mehdiler çıkıyor, arada bir zuhur ediyor ki zaten sık sık türeyen deccal ve süfyan bozuntuları ile insanlığın başı dertte. Deliyi durdurmaya uğraşırken akıllı zannettiklerimiz, ötekilerden daha fazla zarar vermeye başlıyor. Din düşmanının tavrı belli ama dini, hatalı yolda, menfaati için kullananın zararı, kalenin iç tarafına tahribat yapması gibi.

O sebep ile deriz ki artık elimize-dilimize-belimize ve de dinimize sahip olmalı. Yaşadıklarımızdan şikâyetin azalması bu üç-dört sahip çıkmanın hakkını vererek ama başkaların hakkına tecavüz etmeden, haddi aşmadan olmalıdır.

Gün akşamlı, insan ölümlü ve nihayetinde hesap verme var, unutmamalı!

 

Mehmet Çetin

16 Haziran 2020 Yeni Foça İzmir

 

2 comments

  1. Tebrikler. Çok hakikatli bir tahlil ve tavsiye olmuş. Her ne kadar niyet halis de olsa sosyal medyadan uzak durulmalı. Kaş yapayım derken göz çıkartma potansiyeli olan paylaşımlardan kaçınmalı.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir