Güneydoğu Anadolu Gezisi hatırasına

Avatar photoPosted by

Güneydoğu Anadolu Gezisi vesilesi ile Urfa’da Ekrem Kılıç ağabeyimizle yapılan görüşmelerden notlar. Kendilerinden görüşmeye dair tarih düşürücü bir manzume rica etmiştik. Takdim ediyoruz.

Aziz Dost,

Güzel bir sürpriz yapmış oldunuz; Sizlere doyamadan da ayrıldınız. Ne ise, “sinetü’l-visâli sene..” Bâkî âlemde tamamlarız İnşâallah… Duâlarınız bereketi ile manzûme meydana geldi. Yolluyorum. Selâm, sevgi ve duâlar.

Dostların Buluşmasına Ebced Hesâbıyla Târîh Manzûmesi:

 

Dostlarıyla seyâhate çıkmış idiler İzmir’den;

Bilâl Tunç Beyle biz çokdan tanışır idik gıyâben.

26 Nisan günü nasîb olacakmış demek;

Urfa’da, Dergâh’da görüp murâdlarımıza ermek…

 

Gıyâbî ahbâblar idik, yine, Mehmet Çetin’le de;

Şükür bütün bu dostlara kavuşdum o kàfilede…

Aydınlandı gözlerimiz, sarılıp biz kucaklaşdık;

Kalblerimiz mesrûr oldu, emelimize ulaşdık.

 

Refîkaları berâber idi, hoş bir gezi oldu;

Unutulmaz hâtıralar, güzellikler rûha doldu.

Tarsus, Mardin ve Hasankehf, Şanlıurfa’nın turunda;

Manzûme yazmak için bir hisse çıkdı bana bunda…

 

Mahrûm bırakmak olmazdı dostlarımı arzûsunda:

Seyâhatlerine târîh tanzîm etmem husûsunda;

Bilâl, Mehmet Bey Dergâh’da hep birlikde duâ etdi.

İlhâmıma can verdiler; o duâlar bana yetdi!

 

“Ebced” ile târîh bulup, Balıklı Göl’deki sular,

İşte: “Dedi, eski dostlar şu Urfa’da buluşdular.” (2014)

[أسكى دوستلر، شو اورفه‌ده بولوشديلر    ديدى]

Yaşlılıkda ilhâmlarım oluyor kırık kanatlı;

Yazdığım bu son manzûme olmadı pek de san’atlı…

 

Beni bir hayli zorladı Çetin, Tunç’dan gelen istek;

Himmetlerini hissetdim,  yine onlar verdi destek…

Bu son geziden kim bilir nice hâtıra kalacak?

Şu manzûme de fakîrden nâçîz  armağan olacak.

 

(200+30+10+4+300+6+30+6+2=588)+(5+4+5+80+200+6+1=301)+(6+300=306)+(200+30+400+60+6+4=700)+(10+20+60+1=91)+(10+4+10+4=28)=2014

 

Ekrem Kılıç

Şanlıurfa, 27.04.2014

———

Cevabımız:

Değerli Ekrem Ağabeyim,

Teveccüh buyurdunuz, teşekkür ediyorum.

Rabbimden sağlıklı ve huzurlu ömür diliyorum.

——

Teşekkür ve dua babından rubaimi takdim ediyorum:

Hey dost, ey güzel insan; efendim!

Koşa koşa vuslata uhuvvete erdim.

Ekrem, kerimdir, hem kalemi Kılıç,

Dilim tutuldu, ne diyeceğimi bilemedim.

28.04.2014.Çiftehavuzlar. Çiğli. İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir