Cavlak, benim köyümdür.

Avatar photoPosted by

Köylerimizin yeni isimlerine eyvallah, ama eski isimleri bana daha anlamlı geliyor ki köyümü, eskimeyen eski ismi olan “Cavlak” olarak ifade ediyorum, bu böyle biline.

Kale ismiyle anılan mevkiide köyümüzün temelini oluşturan Kayı boyundan gelen Cavlakoğlu, Hızıroğlu ve Cibiroğlu diye anılan üç ata kabile, şimdilik bilinmeyen bir tarihte gelip yerleşmişler. Türkmen ve yörük olan bu üç kabilenin Yozgat tarafından geldiği de rivayetler arasındadır.

Kale’deki büyük kayalıkların; barınma, beslenme ve korunmaya elverişli olması, yerleşim yeri seçiminde muhtemelen etkili oldu. Bol su, onları tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya yönlendirdi. Üzüm, pekmez, süt, peynir, yağ gibi ürünleri ile yörede söz sahibi oldular.

İlerleyen zamanlarda, yapılan yollar, gelişen imkânlar dışa açılmaya sevkeder. Civardaki yerleşim yerleriyle irtibat kurarak, oralardaki pazar ve imkânlardan faydalanmak için Kale’den ayrılmalar başlar.

Kale’nin ağaç ve bahçe ile donanmışlığı yanında yeni yerleşim yeri; bitki örtüsünden mahrum olması sebebiyle örtüsüz, çıplak anlamına gelen Cavlak ismiyle anılıyordu.   Cavlakoğullarının yerleşim yerine izafeten bu ismin konulduğu da rivayetler arasındadır.

Cavlakoğlu Koca Mahmut, Cavlak Köyü’ne ilk gelendir. Daha sonra Hızıroğlu ve Cibiroğlu’da gelmişler.

Bahsedilen üç ata neslin kendi içerisindeki sülale bilgileri şöyledir:

1.Cavlakoğlu Koca Mahmut’un altı oğlundan Süleyman, Hacı Mehmet ve Ahmet’in nesli devam etmiş. Bu üç oğulun sülalesi üç isimle anılır. Şöyle ki:

Fakılar: Süleyman’ın sülalesidir. Süleyman’ın Hanifi, Hamit, Nuri, Aziz, Şükrü ve Mehmet Âlim isimli oğulları var imiş.

Sazlar: Hacı Mehmet’in sülalesidir. Hüseyin, Ali, İsmail isimli oğulları var imiş.

Emicikler: Ahmet’in sülalesidir. Osman, Mevlüt, İbrahim ve Mahmut isimli dört oğlu var imiş.

  1. Hızıroğlu diye anılan ata nesil, Mehmet Ali’nin; Kadir, Hurşit ve Mustafa isimli oğulları ile devam etmiş.

Kadir’in oğulları: Mehmet, Şahan, Aşır, Celal, Zeki, Cevat’tır.

Hurşit’in oğulları: Tahsin, Hamdi (Çakır), Şakir, Lütfi ve Şükrü’dür.

Mustafa’nın tek oğlu Cinder Ali lakablı Mehmet Ali’nin ise Ramazan ve Gülüşen isimli iki oğlu var.

  1. Cibiroğlu’nun oğulları: Eyüp, Talip, Abdullah.

Eyüp’ün Mehmet ve Eyüp isimli iki oğlu olmuş.

Talip’in oğlu Halil’dir.

Abdullah’ın oğlu da Rıfat’tır.

Daha sonra Küçük Üzengilik’den Ali Özbek ile Aksaray’ın Ecem Köyünden Kara Löğmenler gelerek Cavlak’a yerleşmişler.[1]

Köyüm ile alâkalı ulaşabildiğimiz bilgiler, tashih yapılmak kaydıyla şimdilik bunlar.

Sülalem ile alakalı bilgileri de izninizle paylaşayım:

Baba tarafım Cavlakoğlu Koca Mahmut’un ata sülalesinden olup Sazlar kolundandır. Dedem Hamza Çetin, babam Niyazi Çetin’dir.

Anne tarafım Hızıroğlu ata sülalesinin Mustafa’nın oğlu Cinder Ali’nin (Mehmet Ali) kızı Dudu Çetin’dir.

Bütün geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Amin.

Mehmet Çetin

29.11.2017 Yeni Foça İzmir

 

[1] http://bit.ly/2lmkoNx

 

4 comments

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir