Çankırı notları

Avatar photoPosted by

Üstad Bediüzzaman, mesleğinin “azamî ihlasazamî sadakat ve azamî fedakârlık” vasıflarını sıralarken sadece irtibat konusunda “müfritâne irtibat” tabirini özellikle zikreder.

İrtibat, ferdî ve cemaatî pekçok rahatsızlıkların izalesinde etkisi olan bir münasebettir. Bu esasa, Çankırı’daki kardeşlerimizi ziyarete gittiğimizde yaşayarak yeniden vakıf oldık.

Bilâl Sürücü kardeşimizin tertip ettiği ziyareti, Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir Ağabeylerimizle beraber yaptık. Latif Tiryaki kardeşimizin de bilâhare iştiraki ile yaptığımız Çankırı’daki kardeşlerimizin ziyareti hayra vesile oldu inşaallah.

Ali Ağabeyin “guccuk dersi”, teferruatıyla beraber son dönemde ihtiyaç hissedilen zaruri konulara cevap verdi, hamdolsun.

Her dönemin kendine mahsus imtihanı var idi. Ama, hangi  devri yaşar isek yaşayalım, illa ki, kabre imanla girme dâvâsına müteveccihen iman ve Kur’ân’a hizmet meselesi en birinci sıradaki vazifemiz idi. Farz olan bu görev istikametinde yüzde doksan dokuzun dâvâsında müessir bir vekil olan Risale-i Nur’a ve onun meslekî prensiplerine “ama”sız, “fakat”sız sarılmak, istisnasız sadâkatın şartıdır.

Bahsedilen manadaki sadâkâtı, taassubî bir saplantı olarak değerlendirenlerin; zamanla savrulup, ecnebi cereyanlara, farkında olmadan alet olduklarını, kendilerini minderin dışına savrulmuş vaziyete düştüklerinde yaptıkları itiraftan anlıyoruz. Bu vakıalar da bize ibretli ve şükürlü notlar yazmamıza, anmamıza vesile oluyor, hamdolsun.

Yol bellidir, rehber bellidir ve istikamet bellidir. Bunun adına her ne dersek diyelim, doğrudan Risale-i Nur’daki hizmet düsturlarından, zaman ve zemine uygun düşenleri meşveretle tatbik etmektir.

Mevcut meselere, Külliyattan ışık tutan konuları anlatan ağabeyler geldiğinde, onlara açıkça soru sorarak meselenin hem daha iyi anlaşılmasına vesile olan ve ve hemde yapılan izah istikametinde dersini alarak hizmetlerine daha sıkı sarılmanın örneğini gösteren Çerkeş’li kardeşlerimizi Çankırı’lı kardeşlerle beraber tebrik ediyoruz.

Her ne kadar Yeni Asya, internetten takip de edilse; gazeteyi elimize alarak, bizatihi okumak, takip etmek, başkalarına tavsiye etmek, vesile olmak, okuduktan sonra birilerine okuması için vermek gibi hizmetlerin yerini tutamaz. Yeni Asya, elimizde iken; kimliğimizin belgesi, iftira ve ithamların kalkanı, siyasî ve içtimaî fırtınaların pusulasıdır.

Haricî cereyanlardan korunmada, Nur’un meslek ve meşrebinin meşveretle devamında ve umumî irtibat vasıtası olan Yeni Asya’nın payı büyük olduğu gibi bugünün lâhikası vazifesini görmesi vesilesiyle de alınması, okunması ve okutulmasıyla da ciddî ve büyük ehemmiyet arz etmektedir.

Hasanoğlan Öğretmen Okulu’nda iken Risale-i Nur’u tanımamıza ve anlamamıza vesile olan Osman ve Sefer Şahin Ağabeyimizle görüşmenin mutluluğunu yaşadığımız bu ziyaret, maddî hasretin de ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Hasret, muhabbetin en belirgin ifadesidir.

Notlarımızı; yapılan görüşmelerde, Nur mesleği özelliklerinin prensipler düzeyinde nakledilmesinin, ibretli örneği olarak, Ali Vapurlu Ağabeyin sohbetini zikrederek noktalayalım. Kendisine sağlıklı, hayırlı uzun bir ömür dilerken vefat eden ablasından dolayı taziyelerimi sunarım. Merhumeye Allah’tan rahmet, kalanlarına sabırlar diliyorum.

Mehmet Çetin

30.01.2018 Batıkent Ankara

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir