Yeni dünya düzeni kurulurken

Avatar photoPosted by

Yaşanan küresel çaptaki olaylar sonrasında öncesine nispeten farklı şekilde yeni düzenler oluşur ve yeni algılarla hayat devam eder.

Her birinin birbirine benzeyen yönleri olmakla beraber farklılıkları da olacak. Bu farklılık insanı yeni vaziyetlere yönlendirirken eskisinden ders alınmışlığı da ortaya koyacak.

Dünyanın hemen her tarafında insan haklarının en evrensel boyutundan en özel alana varıncaya kadar yapılan haksızlık ve zulümlerin devam etmemesi gerektiği, zaman zaman yaşanan büyük hadiselerle onların önü kesilerek, beşere ders verildiği anlaşılmamış olmalı ki küresel çaptaki felaketler devam edip duruyor.

Dersin alınmamışlığı yeni ibretli hadiselere dâvet ederken meseleye olumlu taraftan bakıldığında ise o dersten alınan hisselerin varlığı, doğrusu gelecek adına az da olsa ümit veriyor.

Siyasetten ekonomiye varıncaya kadar pek çok sistemin bir şekli ile de olsa değişikliğe gideceği ifade edilir. Kimilerine göre ise; bu değişiklikler ile kurmayı plânladığı yeni dünyayı kontrol etmek için yapay araçlar (virüs gibi) kullanılarak dizayn edilmesi söz konusudur. Bir başkası ise dini alandaki verilerden yürüyerek yeni yeni gelişmelerden bahsederler.

Hangi yönden bakılırsa bakılsın bu hadiseler yeni gelişmelere gebedir.

Her toplumda şahin ve güvercin tabiatlı insanlar bulunur; şahinler saldırır, kavga ve sömürme yanlısıdır, güvercin yapılılar ise sulh sükûnet taraftarıdır.

Oluşan yeni dünyada kişi her şeye hazırlıklı olması noktasından uyanık olmalıdır lâkin dayanışma burada çok önemlidir. Dayanışma için şuur birlikteliği gerekir. Ne kadar farklı inanç, düşünce içerisinde olunursa olunsun yaşanılan toprak, yaşanılan tarih ve sürdürülen gelenek ve görenek genel anlamda bir birlikteliği gösterdiği gibi ortak şuuru da ifade eder. İşte bu noktadan deriz ki; Yaşananlardan ders alarak, birbirimizi kabul ederek, farklılıklara saygı duyarak ve dünyayı yaşanır hâle getirerek devam etmekten daha güzeli var mı?

Bu güzellik elbette kolaylıkla kazanılmadı yahut kolaylıkla nasip olmadı. Her şeyin bir bedeli olmalı, esasından hareketle elimizdeki nimetlere cidden ve hakkıyla sahip çıkılmalı ki elden uçup gitmesin.

Hürriyet, insanın en doğal hakkıdır. Bunu kullanırken ölçüsüzce kullanılması, o nimetin elden gitmesine sebep olur. Benim hürriyetim ile yanımdakinin hürriyetinin kesiştiği ortak bir alan vardır ki burada müşterek hürriyet söz konusu olup ona saygı, anlayış ile sahip çıkılması onun ömrünü uzatır, faydasını netice verir. Aksine, hep “Benim dediğim, benim arzu ve düşüncem esastır.”, gibi baskıcı, bencil ve müstebit anlayışıyla hareket edilirse gün gelir eldeki de gider geriye felaket kalır.

Yaşanan hadiseler artık yeterli dersi vermelidir. Bu güneş hepimize yeter. En delisinden en akıllısına kadar pek çok evlat sahibi bir baba, hepsinin babasıdır ve hepsi ile münasebetini öylesine dengeli kurmalı ki birliktelik devam etsin.

Mehmet Çetin

26 Nisan 2020 Yeni Foça İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir