Yeni Asya WhatsApp Grubu haberleşme prensipleri

Avatar photoPosted by

Çeşitli hizmet beldelerinde oluşturulan WhatsApp gruplarının haberleşmelerine faydalı olması niyetiyle değerli okuyucularıma hitap etmek istiyorum.

            Maksad: Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “Müfritâne irtibat” tavsiyesi mucibince asrın teknik haberleşme vasıtası olan WhatsApp ile yazışmalarda Risale-i Nur’un prensipleri çerçevesinde yapılmasıdır.

Bu maksad istikametinde şu hususlara dikkat edilmelidir:

 1. Evvelâ nazarların Risale-i Nur’a yönlendirilmesine ve kısa kısa Nur’dan metinlerle okunmaya teşvik edilmelidir.
 2. Nur’daki hakikatlerin, günlük hayatta tatbikine yönelik yorum ve değerlendirmeleri ihtiva eden gazetemiz Yeni Asya’daki yazıların hatırlatılması yapılabilir.
 3. Umumî ve mahallî meşveretlerde dile getirilen ya da alınan kararlar mucibinde iletilmesi münasib olanlar veya bilgiler paylaşılmalıdır.
 4. Hizmete yönelik faaliyet, program, taziye, geçmiş olsun, ziyaret, seyahat gibi haberleşme yapılmalıdır.
 5. Kardeşlerimizin hizmetleri paylaşılırken “Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirâne iftihar etmektir.” düsturuna azamî derecede dikkat edilmelidir.
 6. “Bu hizmet-i Kur’ân’ iyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir.” , şeklinde ifade edilen hatalı davranışları ihsas ettiren haberleşme ve paylaşımların bulunmaması ile beraber, şevk kırıcı, ümitsizlik bulaştırıcı, gıybet, dedikodu, su-i zanna sebebiyet veren bilcümle kusurlara kapılmamaya hassaten dikkat edilmelidir.
 7. Haberleşme ve bilgilendirmelerde kullanılan dil ve üslûb, Risale-i Nur’un süzgecinden geçmiş, kardeşlerimizi rencide etmeyen, uhuvveti takviye, muhabbete teşvik eder tarzda olmalıdır. Bu cümleden hareketle Kastamonu Lâhikası’ndaki 128. Mektupta ifade edildiği gibi “bizim mesleğimizde sohbet-i sûriye ehemmiyeti azdır.” esasına riayet edilmelidir.
 8. “Batıl şeyleri iyice tasvir, safî zihinleri idlâldir.” prensibinden hareketle batıl, menfî ve küfrü işmam eden müfsid şeyler paylaşılmamalıdır.
 9. Risale-i Nur meslek ve meşrebine münasib olmayan video, söz, eser, resim ve metinler paylaşılmamalıdır. Uzun yazı, metin, video paylaşılmamalıdır.
 10. Bu grup bir Risale-i Nur, muhabere grubu ve hem de Yeni Asya Nur Talebelerinindir. Dolayısıyla, neşriyatımız dışındaki metinlerin, mümkün olduğu kadar paylaşılmamasına dikkat edilmelidir. Paylaşılmasını faydalı gördüğünüz metinlerin, bu grubun müdebbirlerinin müşaveresi sonunda paylaşılması daha isabetli olur.
 11. Şahsî ve hususî konularla umumun meşguliyeti hak ve hukuk noktasından doğru olmadığı gibi, nihayetinde kuvvetli bir ihtimal ile rahatsız edeceği için paylaşılmamalıdır.
 12. Kardeşlerimizin istirahat saatlerinde paylaşımlar, onları rahatsız edeceği sebebiyle doğru değildir. Buna hassaten riayet edilmelidir.
 13. “Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, ‘Mesleğim haktır veya daha güzeldir’ demeye hakkın var. Fakat ‘yalnız hak benim mesleğimdir’ demeye hakkın yoktur” düsturundan hareketle haberleşme ve paylaşımlarda kendi fikrimizin müdellel dile getirilmesi mümkündür. “Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden ‘Hak yalnız benim mesleğimdir’ veyahut ‘güzel benim meşrebimdir’ diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek”
 14. Bu nizamname esasen vicdandaki dinî hislerin kemale sevki ve halis niyetlerin kâmilane tahakkuku için tanzim edilmiş olup umum kardeşlerimizin ittihad, tesanüd ve azamî irtibatına muhlisâne vesile olması için tanzim edilmiştir.
 15. Yukarıdaki prensiplere uymayan paylaşımlar; ikaz sonrası ya paylaşımı yapanın ya da heyetin kararı ile iptal edilecektir. Mugayir paylaşımları tekrar eden kişinin müşavere ile gruptan kaydı silinecektir.

Rabbim hayırlara vesile eylesin.

Mehmet Çetin

12.02.2019 Bostanlı İzmir

One comment

 1. S. A. çok halisane ve safiyane düşünülmüş prensipler ve hakkıyla riayet edilirse mükemmel bir nizamname. Lakin benim hiç ümidim yok. Bu sosyal medya kontrolü çok zor bir mecradır. Uhuvveti tesis etmesi beklenirken tahrip edecektir. Ayrıca bu gruplar kapalı grup olmalı. Yoksa dışarıdan saboteye açık olur. Muhalefet etmek niyetinde değilim ama ne demek istediğim arızalar çıkınca anlaşılacak. Öte yandan uhuvvet yüz yüze, diz dize, kalb kalbe tesis edilir. Böyle mecralarda ancak ene ve riya damarları kabarır ve ihlâs zedelenir. Bir başka mahzuru da katılımcıların ekseriyeti ilm-i siyaset bilmediğinden her şeyi paylaşacaktır. Bu da her ne kadar kapalı grup da olsa istihbarat raporu olarak fonksiyon icra edecek.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir