Yeni Asya bir mekteptir

Avatar photoPosted by

İsmi bizde mahfuz bir yazar kardeşimizle yapılan telefon görüşmesi bir kere daha şahadet etti ki: Yeni Asya bir mekteptir, elhamdülillah.

Haftada bir yayınlanan köşesindeki yazı hazırlığının gazeteye -şimdilik- yazı gönderilmemesi ile hâsıl olan boş zaman, her ne kadar işimize geliyor gibi de olsa esasında bir yazıyı hazırlamak için yapılan okumalar ve yazmalar yazara çok farklı bir kazanım imiş bunu bir kere daha anladım, der.

Yapılan yorumlarıyla yazarını zinde tutan, istikamet ve keyfiyete önem veren Yeni Asya okuyucusu, bir kere daha isbat etti ki Yeni Asya bir mekteptir. Diğer gazete, dergi ve internet sitelerinde yapılan neşriyat hizmetlerinden farklı olarak, farkı fark edilen bir ahlak ve anlayış var, Yeni Asya ekolünde.

Köşe yazısından yapılan yorumlara varıncaya kadar dikkat edilen konu, hakkın doğru anlaşılıp, insan hak ve hukukuna azami riayet, emniyet ve asayişe yardımcı olmak, zulüm ve haksızlığa haklı ve vakur bir duruş sergilemektir.

Kemiyetin ehemmiyetini bilmekle beraber keyfiyeti esas alıp, konunun ehli olan muhataplarıyla yapılan meşvereti hem esas alıp ve hem de sadakat ile uygulamak Yeni Asya camiasının önemli şiarıdır.

Karşılaşılan hadise ve şahıslarla olan münasebetlerde esbaba hikmetle teşebbüs ederek gereken tedbiri almak ve fakat hâsıl olan neticeyi de kaderî bir kaza ve hüküm olarak anlamak, nihayetinde bunlardan ders çıkarmak, Risale-i Nur’dan alınan terbiyenin gereğidir. Bir yazar olarak yapılan yorumlara mütehammil olmak, o yazarın lehine olan bir davranış şeklidir. Önceki eleştirilerden alınan ders, sonraki eleştirilerin azalmasına, takdirlerin artmasına vesile olacaktır. Bunlarla beraber yorumcunun da dikkat etmesi gereken hususları münasip lisanla izah ederek cevap vermesi yerinde olacaktır. Muktezay-ı hâle göre, bazı yorum ve yorumculara cevap vermek yahut vermemek ve hatta ders alıp ama müfsid niyetli bir kısmına ehemmiyet vermemek de belagatin şe’nidir.

Yaşanılan her hadisenin kaderî çok yönü vardır. Yazılan makale yazarından, editöründen, matbaada basanından, bayilere taşıyanından ve okuyucunun eline kadar dağıtımı yapanına kadar bir sorumluluk anlayışıyla yapılan hizmet, ortak bir hedef olan Allah rızası niyeti etrafında terbiye olunmayı gösterir.

Yazar, halkla, okuyucusuyla karşılaşıp, görüşüp bütünleştikçe büyür, tanınır, kabul görür. Fildişi kulesine çekilen, halkın derdini anlamaz, anlatamaz. Bizim yazarlarımız Ümmet-i Muhammedi (asm) sahil-i selâmete çıkaran geminin hademeleridir.

İşte bütün bunlar bir mektep olan Yeni Asya’nın kazandırdığı meziyetlerdir.

Mehmet Çetin

30.01.2016 Bostanlı İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir