Uhuvvet Buluşmaları

Avatar photoPosted by

Mevlid, anma, panel gibi bir araya gelmemize vesile olan programlar olduğunda duygulanır ve bu toplanmaları Risale-i Nur’un bir kongresi olarak yâd eden Üstadım hatırıma gelir. Bu buluşmalar ile aynı sevinci paylaşır, hasretleri giderir bir sonraki görüşme arzumuzu tekrarlarız.

Risale-i Nur’u tanıdığım ilk yıllarım yeni ve farklı uygulamalarla dopdoludur. İşte bir tanesini bu vesile ile hatırlayalım. Ankara’dayız, Ali Vapurlu ağabimizin meşhur 6. Sokaktaki dershanesinde. Yaz tatilinde eve gitmeden Külliyatı bitirme okumalarındayız. O kadar aşkla okuyoruz ki hızımızı alamayıp gece derslerine gitmeyip okumak istediğimi ısrarla söylüyorum. Ali ağabey, “Hayır kardeş, derslere gideceğiz orada şahs-ı manevînin tecellisine vesile olup, uhuvvetin kuvvetlenmesine destek olacağız.” nevinden hep uhuvvet dolu nasihatlerde bulunurdu. Demek okuduğumuz Uhuvvet Risalesi’nin bir nevi uygulaması gece dersleri ile oluyormuş!

Risale-i Nur ile iman hizmeti her tarafta ilânatla mümkün olmaktadır. Böylece imana muhtaç olanların dikkatleri çekilip, Nurlarla tanışarak imanı kuvvetlenir. Bediüzzaman Hazretleri her konuda vasatı tavsiye ederken irtibat noktasında sınırı kaldırarak müfritâne irtibatı ısrarla söyler. İrtibatı sağlayan Nur menzillerine geziler, kır toplantıları, panel, seminer, konferans, mevlid düzenlemeleri gibi değişik buluşmalar uhuvvetin kuvvetlenmesine vesile olmaktadır.

Üç elifin yan yana ittihat etmesi ile yüz on bir kıymetini alması matematiksel bir gerçek olduğu gibi üç kardeşin uhuvvetle bir ve beraber hareket etmesiyle uhuvvetin kuvvet bulması imanın sosyal gerçeğini gösterir. Allah rızası için tesis edilen uhuvvetin kardeşler arasında çok kerametlere vesile olduğu yaşanan bir başka gerçektir. Başkalarının Risale-i Nur’a nazarlarını celbe vesiledir.

Uhuvvet buluşmalarına iştirak eden her kardeş kendini şöyle sorgulamalıdır: Bu buluşma iç dünyamdaki uhuvvete ne kadar vesile oldu? Bir sonrakinde bunu artırmanın yolunu aramalıyım. Bu seferki buluşma öncesine göre verimli mi? Sonrasındakini daha düzenli nasıl yapabilirim? Şahs-ı manevînin kâmil tezahürü için yapabilecek başka hizmetim nelerdir? Bütün bunları yaparken bir kardeşimin gönlünü kırdı isem onun gönlünü alabildim mi? Kardeşlerimle müşterek çalışmamızda bana düşeni daha güzel nasıl yapabilirim?

Uhuvvet buluşmalarını tesis ve tertip edenlerle beraber iştirak edenleri öncelikle tebrik ediyoruz. Her buluşma bir sonrakine tecrübeler aktarırken dâvet ve teşvikçi olmalıdır. Eksik ve kusurların tekrarlanmayıp daha muntazam yapılmasına vesile olmalıdır. Geliş ve gidişlerdeki organizasyonun sıkmadan ama canlı tutularak, tadında sürdürülmesi hizmete vesiledir. Her gezinin ayrı ve özel hatırası vardır. Çekilen hatıralık bir resim geleceğe yatırılan hazinedir. Bu nevi organizasyonun devamı, ekonomik olması ile de mümkündür. Tertip heyetinin yolculara vereceği ikram ve küçük hediyelerin çok anlamlı olacağını da unutmamak lazımdır.

Mehmet Çetin

02.10.2015 Bostanlı İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir