İslâm’da Kuyumculuk’un 2. Baskısı çıktı

Avatar photoPosted by

Peygamberimiz (asm), Altı Eşya Hadisi’nde; altın ve gümüşün alım satımının esaslarını tesbit eder.

Bu Hadis şöyledir: ““Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla ve tuz tuzla misli misline, eşit ve peşin şekilde trampa edilir. Bunlardan farklı cinsler birbiriyle mübadele edilirse, peşin olmak şartıyla dilediğiniz gibi satış yapınız.”

Hadisin yorumları ile kuyumculuk uygulamaları örtüşmemektedir. Uyuşmayan yorum ve uygulamalardan kaynaklanan sıkıntılar, kitabımızda dile getirilerek çözüm arandı. Çözüm arayışlarında; fıkıh hocalarımızın kuyumculuk konusunda, kuyumcuların da İslâm’ın alım satıma yönelik ölçüleri hakkında bilgi eksikliğine şahit olduk.

İşte bu noktadan “İslâm’da Kuyumculuk” isimli eserimiz bir vazifeyi, hizmeti ve tebliği yapmaktadır. Bir kuyumcu evlâdı olarak mesleğimize yönelik hayatî bir öneme sahip hizmetin, bu eserle verildiği kanaatindeyiz. Mesleğimizde ilk olan bu çalışmamızın teşviki ile inşaallah akademisyenlerin el atarak, daha ileri ufuklara taşıyıp, kuyumculuk uygulamalarının İslâmî ölçülerle güncelleyerek, ihtiyaca, daha doğru bir şekilde cevap verileceği günü beklemekteyiz ve temenni ediyoruz.

Eserimiz iki ana bölümdür.

Birinci bölüm, Kuyumcunun İslâmî Konuları’dır. Bu bölümde imalata yönelik konular, altının alım satımı esasları, borçlanma, kredi kartı uygulamalarına yönelik yüz yirmi dört başlıklarla farklı konular işlendi. İşçi çalıştırma özlük hakları, zekat bahisleri, tarihteki kuyumcular, altın kira sözleşmesi, altın tahvili ve altın emanet tutanaklarının da olduğu bölümlerimizin sonunda okuma parçaları vardır.

İkinci kısım olan İslâm’a Göre Kuyumculuk bölümünde ise para kullanma veya sarf etmenin usûlünü konu edinen Sarf Usûlü çerçevesinde tartışma, yorum ve değerlendirmeler işlenmiştir.

Konuya muhatap olan hocalarımız, hukuk ve iktisatçılar, kuyumculardan müteşekkil yüzü aşkın insanlarla yapılan görüşmeler- ki pek çoğunun ismi bu eserimizde geçmemekle beraber-  sonucunda alınan bilgi ve kanaatlar nakledildi. Bir değil, birçok çözüm yollarını eserimize aldık. Bu çözüm yollarından herbirini kuyumcu kardeşimiz kendi konumuna uygun olanını tercih edebilsin diye çeşitlilik kazandırdık. Bunları yapar iken İslâm’ın helâl dairesinde kalmaya, haramdan sakındırmaya dikkat ettik. Kötülükten sakındırarak iyiliğe teşvik ettik.

Kitabımız Hayat Yayınları tarafından 2. Baskısı yapılmıştır. Kitabı, yayınevinin sitesine girerek satış noktalarını öğrenerek temin edebileceğimiz gibi doğrudan yayınevinden (Hayat Yay. 0 212 613 11 00) de talep edilebilir.

Eserimiz ile alakalı geniş bilgi veren yazımız ve video çekimimiz  www.mehmetcetin.de  adresli sitemizdedir. Ayrıca irtibat@mehmetcetin.de  e-posta ile veya  0 532 211 71 37 telefon ile iletişim kurularak bilgilendirme hizmetine hazırız.

Bu vesile ile helâl, hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim.

Mehmet Çetin

06 Mart 2018 İzmir

One comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir