Bir site istiyorum!

Avatar photoPosted by

Konuya Yirminci Söz’den çağları aşan bir tesbitle başlamak istiyorum:

Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir. 

 Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve cezâlet, bütün envâıyla âhir zamanda en mergub bir suret alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını; cezâlet-i beyândan ve en mukavemetsûz kuvvetini, belâgat-ı edâdan alacaktır.” 

Kur’an’ın bu zamanda manevî bir tefsiri olan Risale-i Nur’un, asrın bütün iletişim vasıtalarının kullanılarak takdimi ve neşri, Nur Talebesi’nin en mühim hayatî vazifesidir.

Belâgat ve cezâlet; yerinde ve zamanında etkili ve güzel anlatımdır. Belâgat ve cezâletin ahir zamanda en fazla rağbet edilip, insanların fikirlerini birbirlerine kabul ettirerek icra ettirilmesinde en etkili vasıta ve dayanılmaz bir gücün ifası belâgat ile olacaktır.

Belâgatin bu zamanda en etkili şekli, iletişim araçlarının kullanıldığı medyada uygulanmaktadır. Medyanın, sosyal medya dönüşümünde web siteleri, beklenilenin üzerinde muharrik güç olmuştur. Web sitelerinin amatör ve profesyonel olmak üzere çok çeşitleriyle yaygınlaşması bu gerçeğin fiilî ifadesidir.

Risale-i Nur, sosyal medyada çok zamandır hayra ve şerre yönelik ifade edilir, nakledilir. Her ne kadar, basılı medya aslını ve neslini korumakla beraber son zamanların yetişen nesli, görsel medyaya daha çok ilgilenir oldu.

Bir lahana yaprağı dahi olsa da matbuat âleminde Nur’ların neşrini yapabilsek arzusu, Yeni Asya üst klâsörün içerisinde Risale-i Nur’un şerhi, izahı anlamında da bir web sitesinin yer almasını gönülden arzu ediyorum.

Bu sitede; Külliyat, teknolojinin bütün gelişimlerine açık olacak en kâmil ve mükemmel görselliğe sahip bir programla eklenmelidir. Büyük ve küçük Risalelerin bütün bölümleri tek tek yer alarak meselâ Birinci Söz kısmında muhtemel sorular ön planda, cevapları da tıklandığında açılan planda yer almalıdır. Ayrı bir bölümde ki meselâ Birinci Söz’ün altında yer alacak şekilde yazılı ve görsel medyada yayınlanmış Birinci Söz ile alâkalı yazı ve bilgilerin linkleri yer alıp atıfları yapılmalıdır. Resim, film, belge, video, hatıralık her ne varsa burada yer almalıdır. Hülâsa meselâ Birinci Söz’ün her nevi sosyal ve interaktif özelliğe sahip çok boyutlu müzesi olarak hem muhafaza ve hem de geliştirilmelidir.

Bu hizmet elbette; konusunda ehil, Risale bilgisi sağlıklı kişilerden oluşan heyetler vasıtasıyla yapılmalıdır. Bu heyetler de en üst merci olan Umumî Şûrâ’ya bağlı ve tabi olmalıdır. Zamanla ve ihtiyaca göre görevlendirmeler mümkündür. Bu site, kesinlikle reklâm almamalıdır, tamamen ve sadece Risale ana unsurlu olmalıdır. Bütün ihtiyaçları meşveretle temin edilecek kaynaktan karşılanmalıdır. Üstad ve ağabeylere ait hatıralık bilgi, belge namına her ne var ise hepsinin resim ve videoları bu çatıda toplanarak hizmete arz edilmelidir. Biliyoruz ki başta Risale-i Nur Enstitüsü olmak üzere cemaatî ve hususî sitelerimiz var. İşte bütün bunların birbiriyle ittisaklı, bağlantılı olarak birbirine hızla ve kolayca geçişleri sağlayan işlek bir programla genel anlamda bütünlük sağlanmalıdır. Yine biliyor ve inanıyoruz ki adına meselâ “Risalepedya” (Bu isimlendirme Prof Dr. Ahmet Battal Hocamıza aittir.) diyebileceğimiz) bu arzu, hepimizin arzusudur ki kalbden yazıya dökülen bu duâların, müşterek ifadelerle küllîleşerek kabule yakın olacağı ümidindeyiz.

Rabbim hayırlara vesile kılsın.

Mehmet Çetin

08.05.2017 Bostanlı İzmir

 

 

2 comments

  1. Yeni Asya Neşriyat editörü İsmail Tezer kardeşimin yaptığı dua dolu yorumunu paylaşıyorum.
    Rabbim en kısa zamanda lutfeder abi inşaallah. Bunun en birinci basamağı olan, orijinal metnin dijital ortama aktarılacak şekle gelmesi aşaması, “Yeni Tasarım Külliyat”la gerçekleşmiş oldu, elhamdülillah. Şimdi metnimiz, bilişimci kardeşlerimizin elinde. İşin diğer safahatı da onların eliyle hızla ilerleyebilirse çok iyi olacak inşaallah.

  2. Bu isteğinizi gönülden destekliyorum, inşallah en kısa sürede böyle bir site kurulur. Bu çok önemli konuyu gündeme taşıdığınız için sizi tebrik ederim. Allah razı olsun. Ayrıca isim olarak da “Risalemdevar” yahut “Risalemdeara” gibi site adları düşünülebilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir