Yıldönümünde Yeni Asya

Avatar photoPosted by

Risale-i Nur’a, matbuatta kanal olma vazifesi ile neşir hayatına başlatılan Yeni Asya, yapılan meşveretler ve yarım asırlık tecrübeler rehberliğinde, başlangıçtaki idealleri istikametinde yayın hayatına devam etmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’in bu zamandaki manevî tefsiri Risale-i Nur’un müellifi Bediüzzaman Said Nursi, Eski Said dönemi diye isimlendirdiği ilk dönem hayatından son dönemine kadar hep neşriyat konusunda ehemmiyetle durmuştur. Hak ve hakikatlerin tebliği, çağın yayın araçları ile olması gerçeğinden hareketle Yeni Asya ve dergileri bu kanalda geride bıraktığı hizmet yıllarında önemli ve bir o kadar da numune rol üstlenmiş ve icra etmiştir.

Bu mübarek vatanın iki büyük dehşetli belâdan birisi olan anarşi, bozgunculuk ve dinsizlik tehlikesine Risale-i Nur, Kur’ân’a dayanan bünyesindeki imanî hakikatler ile karşı koymuş ve Allah’ın izniyle de muktedirdir. Diğeri ise geçmişte olduğu gibi ve her zaman tahrik edilen ifsad hareketlerine kalkan olma vasfı ile İslâm dünyasında kardeşlik ve dayanışmanın, vahye dayanan temeller üzerine ikâme edilerek artan bir ivme ile yine yeniden tesis edilmesi hizmetidir ki Risale-i Nur bu noktada da derin esaslı prensipleri ihtiva etmektedir.

İşte söz konusu bu iki mühim hizmetin matbuat dünyasında ihya ve ikamesi için Yeni Asya bir şanstır. Bu ümidi kırmak, bu şevki akamete uğratmak için içte ve dışta her nev’i plânlarla engel olunmak istenmektedir.

Söz konusu iki hedef için Yeni Asya, imkânsızlıklar içerisinde hâlisane mücahedesini yapar iken kardeş ehl-i iman ve vatandaşlara da muazzam bir dayanak olmuştur, oluyor ve olacaktır inşaallah. Vatanını seven, dinine hizmet etmek isteyen her irade sahibi; hürriyet, adalet, meşveret prensibiyle kuvvetin kanunda olmasını esas kabul eden, her çeşit istibdatı imanından gelen tepkiyle reddederek, memleketin asayişini netice veren müspet iman hizmetinde bulunan Yeni Asya camiasına dua ederler, manen destek verirler.

Yeni Asya, bir manada şahs-ı mananın temsilcisidir. İman ve Kur’ân hizmetinin; vatanseverlik ve kalkınmanın; ilim ve ihyanın; birlik ve beraberliğin; kardeşlik ve samimiyetin; ihlâs ve ubudiyetin; hak ve hukukun; hürriyet ve meşveretin; merhamet ve irtibatın; cesaret ve moralin bu zamandaki samimî temsilcilerinden birisidir.

Kendisine atılı suçlamalara takılmadan, her nev’i problemleri hukuk çerçevesinde aşan, bütün gayret ve hizmetlerini hiçbir menfaat gözetmeden sadece Allah rızası için yapan bir anlayış ile ilk günkü samimî duygu ve düşünceleri ile hedefine yürür.

Duygu ve düşüncenin sınırsızca cevelan ettiği hayal nimeti, iradenin en geniş olgunlaşma mahzenidir. Hayalin büyüklüğü, idealin büyüklüğünü netice verir. Bunun en büyük engeli de atalet, ihtilâf, garaz ve ihtiras gibi ferdî zafiyetlerdir. İşte bu sıkıntılar, meşveret ile aşılır ve dahi istikamet bulur. Bunun içindir ki Yeni Asya, okuyucuları ile sıkı müşavere hâlindedir. Bu noktadan da Yeni Asya, azamî irtibatını müşavere kanalları ile yapar iken diğer taraftan şahs-ı manevîyi mukavim tutar. Şu bir hakikattir ki şahs-ı manevînin sağlam ve samimî tesanüdü ihlası netice verir. ihlâs ile yapılan amel, Allah’ın takdiri ve inayeti altındadır, inşaallah.

Yaşanan hâdiseler, bünyeden bir takım savrulmalara sebep olsa da cevher asıldır, imtihan her şekli ile devam etmektedir ve Yeni Asya şahs-ı manevî ile istikbale emin adımlarla yürümektedir.

Kuruluş yıldönümünü yeniden idrak ederken, başlangıçtan bu güne olan serencamıyla Yeni Asya; hedefleri istikametinde tavizsiz çizgisiyle de örnek olmuş, tıpkı müsbet hareketiyle olduğu gibi.

Bu duygu ve düşünceler ile Yeni Asya’ya başarılar diliyoruz.

Mehmet Çetin

27.01.2021

Yeni Foça İzmir

 

 

One comment

  1. Sa şahsı manevinin bir veliyi kamil hükmünde olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz.
    Allah razı olsun abi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir