Uyku ve Peygamberler

Avatar photoPosted by

Uyku biz insanlar için bir istirahattır, dinlenmektir. Fakat peygamberlerde öyle değildir. Ne hikmettir ki birçok peygambere uyku halinde oldukları zaman bazı mühim emirler ve vazifeler yüklenmiştir.

İşte misal olarak beş tanesi: 

1 –Hz. Âdem (as)

Şeytanın iğfal ve aldatması sonunda Hz. Âdem (as) ile Havva anamız, yasak olan ağaçtan yediler. Hemen uyku bastı. Uyanınca üstlerinde elbiselerinin olmadıklarını, edep yerlerinin açıldığını, açıkta kaldıklarını gördüler. Hemen suç işlediklerini hatırladılar. Cenab-ı Hak’tan hitap:

“-Ya Âdem! Hem huzur-u mahbub hem de uyku olmaz.” 

2.Hz. İbrahim (as)

Halilullah’ın (as) Mekke’ye bir gelişinde Hz. İsmail (as) on yaşında idi.  Erkek evladın on yaşına vusulü baba muhabbetinin kemale erdiği zamandır. Zilhicce ayının sekizinci gününde ibadetle meşguliyetin akabinde uyku bastırır. Rüyada Hz. İsmail’in (as) yanında bir melek var. Hz. İbrahim (as) meleğe bakıyor, ama konuşmuyor, susuyor. İçinde sanki bir endişe var. Melek:

Ya İbrahim!  Oğlunu Allah için kurban et! Sözünü yerine getir! Rabbin sana bunu emretti. Rabbin sana günah işlemeyi emretmez. İtaati emreder.

Allah Resulü uykudan dehşet ve heyecanla uyanır.

     3.Hz. Yusuf (as)

Yusuf (as) on yedi yaşlarında iken bir gece garip bir rüya gördü. Doğruca babasına giderek:

-Babacığım! Ben bu gece rüyamda on bir yıldızı, ayı ve güneşi bana secde eder halde gördüm, diyerek rüyasını anlatır.

Bunun üzerine başına nelerin geleceğini tahmin eden baba Hz.Yakub (as), üzüntüler içerisinde kalır.

   4.Hz. Davut (as)

Kader-i İlahi Hz. Davud’u (as) peygamberlik ile tavzif etti.

Davud (as) bir zaman  “…bir parça yoğurtla atasına gelirken yolda üç tane taş dile gelip dedi ki:

                –Ya Davud! Beni götür. Calutun ölümü bendendir. Davud mütehayyir kalıp o taşları aldı torbasına koydu. Atasına dedi ki:

            -“Bir zaman uyumuşum, düşümde gördüm ki, bir aslanı tutup bağladım.”

            Atası dedi ki:

            -“Ey oğul! Ulu bir düşmana muzaffer olasın.”

Daha sonraları peygamberlik Davud’a (as) gelince İlahi ses:

“-Ya Davud, hem hilafet, hem uyku olmaz.”

5.Hz. Muhammed (asm)

Hira Dağında ilk vahye mazhar olan Resulullah Efendimiz heyecanla saadethanesine koşar, Haticet-ül Kübraya “Beni örtünüz” der, yatar. Bir müddet sonra İlâhî hitap:

“ Ey örtülü olan, kalk ve insanları uyar!”

Mehmet Çetin

19.11.2011. Çiftehavuzlar Çiğli İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir