Sayın başbakana talebimdir

Avatar photoPosted by

Sayın Başbakanım,
Bir kaç maruzatımı ifade etmek istiyorum:

İzmir/Bayraklı’da baba mesleği kuyumculuk ile iştigal etmekteyim. Mesleğimi sürdürürken okuduğum dinî kaynaklardaki yorumlardan aldığım bilgi ve şuur, beni derinden tedirgin etti. Bir kaç haftadır bu köşede de değindiğim gibi “Altı Eşya” hadisi başta olmak üzere bazı hadisin yorumları ile uygulamalarımızdaki farklılık, bizi “Fazlalık Faizi” ile karşı karşıya getirdi. Bu cümleden hareketle yıllardır araştırmalarda bulundum. Memleketimdeki tanınmış ve kabul görmüş Hayreddin Karaman hocam, Halil Günenç hocam, Hamdi Döndüren hocam başta olmak üzere pek çok İslâm hukukçusu hocalarımla, kanaat önderi hocalarımla mülakatlarım oldu. Nihayet “İslam’da Kuyumculuk” isimli kitabımı neşretmek üzere bir yayınevine telif sözleşmesi ile teslim ettik.
Bu çalışmam esnasında ihtiyaç olduğunu tespit ettiğim üç konuyu arz etmek istiyorum:

1- Devletin Faizsiz Banka Açması Talebimiz
İnancı istikametinde iş hayatına devam etmek isteyen esnaf, mevcut faizli bankalar karşısında sıkıntıya düşmektedirler. Diğer Katılım Bankaları bazı konularda yetersiz kalmakta ve hatta mevzuatı da gerekçe göstererek olumlu olamamaktadırlar. Bu durumları ile faiz karşısında hassas olan esnafa yardımcı olamıyorlar, yeterli olamıyorlar.
Devletin bünyesinde Katılım Bankası manasında faizsiz bankanın kuruluş çalışmalarını basından okudum. Eğer haber doğru ise buna cidden ve şiddetle ihtiyaç var. Elbette özel sektörün faizsiz bankası ile devletin faizsiz bankası aynı kefede olmamalı ve olamaz da. Devlet, vatandaşının hizmetindedir, ihtiyaçlarını da karşılama vazife ve sorumluluğundadır. Siz de bu manayı açık bir şekilde “Ben vatandaşımın hizmetkârıyım” diye ifade ettiniz.

2- Zekâtları Toplama ve Muhtaçlara Dağıtma Hizmeti
Anayasada belirtilen ‘sosyal devlet’ olma özelliği vatandaşlarından yardıma muhtaç olanlara verilmek üzere bir takım yardımları alıp hakkaniyetle dağıtma sorumluluğunu da verir. Bu cümleden olmak üzere zekâtların ciddi, objektif ve hakkaniyetle toplanıp ve yine aynı vasıflarla muhtaçlara dağıtılması hizmetini devletin de deruhte etmesini talep etmek vatandaş olarak bize düşer. Bu hizmet, insanlarımız arasındaki uhuvvet ve dayanışmayı da ihya eder inşaallah.

3- Hocalarımıza Araştırma Yapmaları İçin İmkân ve Zaman Konusu
Bahsettiğim kitap çalışmasında görüştüğüm onlarca hocalarımın istisnasız hepsinin iş yoğunluğu ve zaman ve imkân yetersizliğinden bahsetmelerini de dile getirmek istiyorum.
Onlar bizim ortak aklımızdır. Aklın istikametli çalışması istikrarı davet eder, bu da topluma huzur ve verim olarak yansıyacağından geleceğimiz adına bu ihtiyacı ifade etmek durumundayım. ‘Mevzuat efendi’nin ıslahı sizin programlarınız arasında olduğunu hatırlıyorum. İnşaallah hocaların bilimsel çalışmalarına daha çok zaman ve imkân bulabilecekleri fırsat ve mevzuat oluşturulursa önemli bir konunun da halli sağlanmış olur.
Saygılarımla…

Mehmet Çetin

29.05.2013.Çiftehavuzlar-Çiğli/İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir