Risale-i Nur’un Ali Osmanları 4

Avatar photoPosted by

Risale-i Nur’un Ali Osmanları 4

            Ve ölüm meleği gelip, Ali Osman’ı 1950 yılında uzun yolculuğa götürür. Onun bu yolculuğu vazifesini ikmal etmiş bir er gibi Üstadının ifadesinde yerini bulur:

            Emirdağ Lâhikası 264. Mektup’ta ise, otuz yedi yaşında vefatı sebebiyle Üstadın taziyesinden ziyade tebrik ettiği yazılıdır.

            “Rabian: Ali Osman’ın vefatıyla hem akrabasını hem Medreset-üz Zehra ve Nur dairesini taziye ediyorum. Ve onu da tebrik ediyorum ki, vazifesini tam yapmış ve şimdi de Nur kahramanları Hâfız Ali ve Hâfız Mustafa yanında duama dâhildir. Umum kardeşlerime binler selâm.”[1] 

            Emirdağ Lâhikası 140. Mektup’ta şu ifadeler var:

            “Salisen: Denizli’nin bir manevî kahramanı merhum Hasan Feyzi’nin (rh), Isparta kahramanı merhum Hâfız Ali’nin (rh) yanına gitmesi gerçi bizi çok müteessir ediyor fakat onun gayet has bir talebesi ve Nur’un hâlis bir şakirdi sıddık Muharrem’in dediği gibi deriz:

            O, bir cihette ölmemiş belki vazifesini acele bitirmiş, âlem-i berzaha istirahat için gitmiş, terhis edilmiş. Hâfız Ali ile beraber manen, şefaatleriyle ve bıraktıkları tesirli Nur hakkındaki eserleriyle yardım ediyorlar; yine manen Nur’a çalışıyorlar. Elbette manevî şehit hükmünde olmalarından ‘Meyve’nin On Birinci Meselesi’ndeki ilm-i nahiv talebesinin kendini medresede bildiği gibi; Hâfız Ali ile Nur hakikatlerinin müzakeresi ve vefat eden Nurcuların dairesinde meşgul olmalarını, merhamet-i İlâhîyeden kuvvetle ümitvarız. İnşaallah Cenab-ı Hak, onun vazifesini dünyada gördürecek, Nur dairesinde çok Hasan Feyzileri yetiştirecek.

            Ve haşiyesinde şu not var:

            “Bu merhum kardeşimizin Nur’a ait müteaddit vazifelerini tamamen görecek ve şakirdlerin tensibiyle ve meşveretiyle intihab edilecek bir yeni kahraman bulununcaya kadar, o vazifeleri taksimü’l-a’mâl suretinde her bir şakird bir vazifesini yapmaya başlasın. Demirbaş Ali Osman, bu vazife Isparta’da sana düştü. Hem oradaki kardeşlerin meşvereti ile onun yeri boş kalmamak için Nur’la onun gibi çok alâkadar birisi, şimdilik Denizli Hüsrev’i vaziyetini alsın. Ona hediye ettiğim takkeyi muhafaza etsin tâ hakiki sahip çıkasıya kadar.”[2]

Külliyatta zikredilen Ali Osmanlardan birisi de Demirbaş Ali Osman’dır. Demirbaş Ali Osman, kötürüm Ali Osman ya da Âlil Ali Osman diye bahsedilen Ali Osman Öztop’un bir başka isim ve ünvanla anılmasıdır. Bu bilgi, vefat etmiş olan Hasan Feyzi’nin ardından yazılan ve yukarıda haşiye notu olarak zikrettiğimiz risale metninde geçer.[3]

Mehmet Çetin

12 Şubat 2020 Bostanlı İzmir Tadilat 14.12.2022 Yeni Foça İzmir

[1] Said Nursi, Emirdağ Lâhikası (2016), s. 377 (264. Mektup)

[2] Said Nursi, Emirdağ Lâhikası (2016), s. 223 (140. Mektup)

[3] Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor 2 (2013), s. 70

One comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir