İkinci torunumu karşılarken

Avatar photoPosted by

Kaçıncı olursa olsun hayat tecellisine mazhar olmak özel bir nimettir. Hele bu hayat, torun makamında olursa çok daha özellik arz etmektedir.

Toruna kavuşmak nimetini, ablası İrem ile nasip eden Rabbime bu defasında Ali Erdem vesilesi ile şükrediyorum. Kızım Esra’ya ve damadım Özgür’e hem teşekkür ve hem de onları tebrik ediyorum. Rabbim, evlâtlarını hayırlı eylesin. Amin.

Evlât, ailenin köprüsü olurken dedesinin de ümidi. Her ağlama sesi ile şefkatleri üzerine toplarken, boncuk gözleri ile de tebessümleri. Bu sevgi dolu tatlı ilgiler, doğum öncesi çekilen zahmetleri sıfırlarken, sonraki sıkıntılara da dayanma sağlıyor. Ve hayat devam ediyor, biz farkında olmadan.

Bu yazımızda, torun sahibi olma duygularının anlatılmasını beklemeyin, zira yaşananların anlatılması ne kadar mümkündür ki? Duygular, genelde benzerlik gösterse de özelde farklılık gösterir.

Vakti ile evlâtlarımı yetiştirirken, beraber olduğum zamanları,“Hatıralık Zamanlar” derdim. Bu ifadelerimi tashih ediyorum. Artık mümkün olduğu kadar torunlarım ile –inşallah- beraber olduğum zamanları da en nadide hatıralarım olarak yâd ediyorum.

Ebeveynin en kıymetli mirasının ahlak ve edep olması, torun sahiplerini de sorumlu kılar. Sadece cevizin içine, ticaretin kârına talip olmak; cevizin sağlam ve ticaretin kazançlı olması sorumluluğunu da şart kılar.

Toplumun çekirdeği olan aile, sağlam temellerle kurulup, neslin devamının sağlıklı sürmesi köklü prensiplerle mümkündür. Yüzyıllardır tecrübe ede geldiğimiz İslâmî terbiye, bizim toplumun en hayatî esasıdır. Bu esasın ehemmiyetini evlât sahibi iken değil, torun sahibi iken daha olgun ve daha ileri derecede anladığımı ifade etmeliyim. Yılların, yaşımızla verdiği en mühim ders, duanın devam etmesidir. Dua, beli bükülen ihtiyarların, ayetin işareti ile ehemmiyetli kılınmasına vesiledir.

Babanın evlâdına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir, mealindeki hadisini de dua bahsinde hatırlamalıyız. Bu noktadan evlâda, toruna yapılan dualara, daha şevkli ve ümitli devam etmeliyiz. Zira Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Nadiren vuku bulan bazı hadiseler, özellik arz eden duaların vaktine işaret ederken, sıradan devam eden hadiseler ise genel duaların sürdürülmesine ikazdır. Her duada Rabbimizle muhatap olduğumuzu hissederek yapmak bu hayattaki en kıymetli büyük andır.

Ablası için yaptığımız duamızı tekrarlayarak yazımızı sonlandıralım:Allah’ım! Yavrumun, günahsız dilinin dillenmeye başlayacağı veya başladığı şu anlardan, son sözünü söylediği vakte kadar dilini, gönlünü temiz kıl! Bu zamanın şerrinden yavrumu koru! Ona nur ver! Ona huzur ver!”

Not. Torunumun doğumu vesilesi ile tebrik eden dostlarıma da hayırlı torunlar nasip olmasını temenni ile teşekkürler ediyorum.

Mehmet Çetin

23 09 2014 Sincan Ankara

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir