Avatar photoPosted by

Etlioğlu Hanı

Şükrü Etlioğlu

 

Öncelikle bu hanın ya da pasajın yerine işaret edelim:

Şimdinin Koçaş İş Hanı önündeki meydana bakan karşı sıradadır. Ankara istikametindeki sırada Aktaşların, Aksaray istikametinde ise Tevfik Koçak, Battal Sarıtaş ve Mehmet Bilir gibi esnafların dükkânları vardı.

Eski yapı iken Telkanlı’nın Hanı diye bilinen bu hanın girişinde büyük tahta kapısı varmış.

Eski sarraflardan ve tanınan namı ile rahmetli Kel Yaşar’ın (Bal) babası Şaban Bal 1950’li yıllarda işletir imiş. Şaban babanın Yunus ve Yaşar (Kel Yaşar) isimli iki oğlu da yardımcı olur.

Sait Etlioğlu, aslen Kacarlı yakınındaki Külbaşı Köyü’nün ağasıdır.[1] Bu köyde ikâmet ederken arazisi Hirfanlı barajı suları altında kalan Sait Etlioğlu 1954-55 yıllarında Şereflikoçhisar’a göçer.

Sait Etlioğlu, 1954-1955 yıllarında Hayri ve Şükrü Kale kardeşlerden oteli o günün parası ile 40.000 liraya alır. Sonra 1957 yılında yıktırıp Göçmen Mehmet Ustaya yaptırır.

Zemin katta “u” biçiminde sıralı dokuz dükkân var. Üst kata sağ taraftaki merdivenle çıkılır. Bu katta çarşıya bakan iki dükkânı Sait Etlioğlu’nun oğullarından Şükrü ve Ziya Etlioğlu kullanır. Diğer oğlu Necati ise çiftçilik ve nakliye ile uğraşır.

Şükrü, dükkânlarla ilgilenirken Ziya da oteli işletir.

Avni Çiçek’in bu konuda notları vardır: “Şükrü Ağabey, Külbaşı Köyünün muhtarı idi.             Yani şunu demek istedim, Külbaşı, bir çiftlik değil, köydü. Kurucusu Sait Etlioğlu ile Muharrem Baysaloğlu, Ali Çiçek ve Hacı Bilecen olduklarını hatırlıyorum.”

Üst kat, iki tam daire düzenindeki otelin dokuz adet odalarından bazısı arka taraftaki Adalar Sokağı’na cepheli idi. İsmail Atalan, otelde bir dönem kâtiplik yapar.

Pasajda Konyalı Saatçi Veysel, Nevşehir’li Saatçi Ahmet, Terzi Vahdi Alkan, Berber Hulusi, Solakuşak’lı Manifaturacı Neşet Aydın, Berber Muhsin ve bir de radyo tamircisinin dükkânları vardır. Ayrıca seyyar olarak saat tamiri yapan var idi.

Pasajın çıkışta sağ tarafında Halıcı Cafer Aktaş’ın dükkânı, sol tarafta da Şükrü Etlioğlu’nun dikiş Makinesi sattığı dükkânı ve onun yanında ise Sarraf Tevfik Koçak’ın işyeri vardır.

Etlioğlu Pasajı’nın önü meydanlıktı. Daha sonraki zamanlarda yapılan Koçaş İşhanı ve zemin katında Akbank vardır. Hanın karşısındaki meydanlıkta sıra dükkânlar ve üzerinde Hükümet Tabipliği vardı. Meydana cepheli Kürt Hadi Küpeli’nin manifatura konfeksiyon, Andaç’ların beyaz eşya, Malatyalı Mehmet Bilir’in ve Battal Sarıtaş’ın bakkal dükkânları vardı.

Üç kızı ve iki oğlu olan Şükrü Etlioğlu (1919-2003) babacan ve hoş sohbet bir adamdı. Allah rahmet eylesin, babam Niyazi Çetin’in samimi arkadaşlarındandır, tıpkı oğlu öğretmen Bayram Etlioğlu’nun rahmetli ağabeyim Sarraf Ekrem Çetin ile iyi arkadaş oldukları gibi.

Otel 1973 yılına kadar devam etti. 1975 yılında kardeşler arasında taksimat yapıldı. Daha sonrasında bir müddet işletildikten sonra herkes hissesine düşeni sattı.

Etlioğlu Hanı’nı, kendi yapı ve konumu gereği diğer hanlardan farklı kılan özellikleri vardır.

Çiçek ve Mandıroğlu Hanlarının sonradan tadilat ya da yıkım ve yapımını hariç tutar, ilk yapımını esas alırsak Etlioğlu Pasajı, bilinen hanlardan daha çok pasaj/otel grubuna girer.             Burada hayvanların kalacağı ahırın olmaması ayrı bir özelliğini ortaya koyar ki doğrudan ve bütünüyle insanların hizmetine yönelik bir mekân yani oteldir.

İşyerlerinin olması ile de kısmen pasaj vasfındadır. İçinde dükkânlar bulunan, genellikle üzeri kapalı ve her iki yanı sokağa, caddeye açılan çarşı diye pasaja tanım getirildiğine göre Etlioğlu, kısmen pasajdır.

Diğer hanlar da çarşı içerisindedirler, ancak Etlioğlu, sanki daha merkezde gibi. Zemin katındaki dükkânların olması ile doğrudan ticarî faaliyetin yapıldığı bir küçük merkezî çarşı gibi. Elbette bütün esnaflarımız tatlı dilli, hoş sohbet insanlar, lâkin buradakiler sanki ağız birliği etmişçesine daha sempatik, daha cana yakın, daha sohbet ehli gibi.

Bahsedilen günleri yaşayanlar, sizlere sesleniyorum: Ne dersiniz? Hem de bu hanın ya da pasajın, eski resimleri ve onunla alâkalı hatıraları gibi yardımınızı da bekliyoruz.

 

[1] Bu bilgiler için Avni Çiçek’e teşekkür ederiz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir