Sünnetçi Ömer Bola

Avatar photoPosted by

Sünnet olmak, MÖ. 6.000 yıllarına kadar gittiği söylense de ilk kez Hz. İbrahim’in (as) gelen emir üzerine 80 yaşında sünnet olduğu, gelen bilgiler arasındadır. Dolayısıyla sünneti; Hz. İbrahim (as) Peygamberin ümmetine bıraktığı güzel âdetlerinden olan bir sünneti olduğu bilinir. Nihayet Peygamber Efendimizin (asm), ümmetine tavsiyesi üzerine İslâmî bir âdet hâlini alarak devam etmiştir. İlerleyen tıbbın da şahadetiyle sünnet olmanın, sağlık ve temizlik açısından son derece faydalı olduğu anlaşılmıştır.

İlçemizde de bu güzel âdeti sürdürenlerin başında rahmetli Sünnetçi Ömer Bola gelmektedir.

Hayatı boyunca kendisi, ilçedeki erkek çocukların mübalağasız tamamına yakınını sünnet etmiştir. Bu sebeple ilçede sünnet olup da onu tanımayan neredeyse yok gibidir ve illa ki onunla ilginç hatıraları vardır.

Ömer Bola (1935-2002), ilçemizde “Sünnetçi Ömer” diye tanınır. Aslen Totuş Köylüdür ve Hacı Bola’nın oğludur.

Iraz (Raziye) Hanım ile evlendikten sonra 1941’li yıllarda ilçeye gelen Hacı Bola, ilçede çocukları sünnet etme işini yaparken bir taraftan da oğlu Ömer’i aynı iş üzerine yetiştirir. İleriki yıllarda babadan tevarüsle sünnet işini Ömer Bola devam eder. İlçemizdeki sünnet hizmetlerinde Cafer Bola’yı da şükran ile anmak lazım.

Ekonomik durumu müsait olanlar ya da eş dost ve yakınlarının vasıtasıyla bir sünnet alayı tertip edilir. Bu alay, sünnet çocuğunun heyecanı yatışsın diye dolaştırır. Eskiler bu dolaştırma işinde camiyi de ziyaret ederdi. Gezdirme sonrası sünnet yapılacak eve gelinir. Bu sefer sünnetçi amca başlar eğlendirmeye.

Hacı Bola, sünnet öncesi akardiyon çalarak çocukları heyecanını yatıştırırdı. Ağrıkesici iğneyi vurur ve ağrısız ve kansız şekilde neşter ile kesip, tekbirlerle sünnet eder.

Ömer Bola’nın sünnet hizmeti sadece ilçede kalmayıp mücavir köyleri ve hatta Kulu’nun içi ve köylerine kadar uzanmış, oralarda hizmet vermiştir.

1950’li yıllarda Dağlıoğlu Aşır Sarıdağlı’nın kızı Sevim Hanım (1933-2003) ile evlenen Ömer Bola’nın dört erkek iki kız olmak üzere altı çocuğu vardır. Bu bilgiler için büyük oğlu Ünal Bola ve Ömer Bola’nın kardeşi Cafer Bola’ya teşekkür ederiz.

Ömer Bola, eski Demokrat Parti geleneğinden gelen ve onun devamı olan Adalet Partisine gönül veren bir demokrattır.

Ömer Bola, Kalaycı Nazmi Güvenç, Terzi Ahmet Alıcı, Kara Mehmet İlgili ile ortak olarak Şerefli Koçhisar’da Hisar Sineması’ndan sonra 1965’li yıllarda ikinci bir sinema salonu açarlar.  Bu salonun adı Yeni Sinemadır. Daha sonra el değişince Tuz Gölü Olarak ismi değişir ve rahmetli Maruf Cansızlar ile rahmetli Nizam Cansızlar işletir.

Mehmet Çetin

13.02.2019 Bostanlı İzmir

2 comments

  1. Yahu! Ben, bu sünnetçinin ne yüzünü, ne adını, hayret bir şey hatırlayamıyorum! Bilmemem, hatırlayamam mümkün değil. Sadece akardion unsuru var hafızamda. Fotosuna dikkatle baktım ama hiç tanıdık gelmedi. Yani bizim ailede akrabalarda buna sünnet olan olsa, mutlaka yüzünü hatırlardım. Bizim kiracı da olan, sağlık memuru yanlış hatırlamıyorsam ismi Süleyman Amca vardı. Bizimkileri o sünnet etti galiba…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir