Şereflikoçhisar Türbeleri

Avatar photoPosted by

Şereflikoçhisar Türbeleri

Hacı Enbiya Türbesi

Ali Savaş Atılgan’ın vermiş olduğu bilgilere göre: “Hacı Enbiya, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin torununun oğlu ve sıralamada Aziz Mahmut Hüdayi Hz., Fakrullah Baba, Fazlullah Baba ve Hacı Enbiya Hz. olarak aktarıldı. Celvetiye Tarikatı’nın ilçemizdeki mürşid-i kâmili olan Hacı Enbiya Hz. İlçemizin yetiştirdiği Allah dostu bir şahsiyet olarak anılmaktadır.”

İbrahim Hakkı Konyalı’nın Şereflikoçhisar Tarihi isimli hacimli kitabından özetle şu bilgileri nakledelim:

1476 yılı Karaman İli Evkaf Defterlerinde Enbiya Dede ve Derviş Noktalı Zaviyesi kaydı görülmektedir. Türbe içinde dört mezar, dışında da dört mezar bulunmaktadır. Türbe içindeki mezarlarda baş taşları devşirme sütun parçalarından oluşmuştur. Bunların üzerine de taş gülleler konulmuştur.

Merhum İbrahim Hakkı Konyalı’nın kitabında resimler var

Enbiya Dede Türbesinin eski ve yeni hâli 2013

***

Hurşid Hatun Türbesi

Selçuklu hükümdarı Sultan Alâeddin’in hanımı Hurşid Hatun’a ait olduğu nakledilen Künbed denilen hâkim bir tepede olan bu türbeyi İbrahim Hakkı Konyalı’nın çalışmalarında bulunduğu bilgisi var.

Sultan Alâeddin Camiin beş yüz metre güneyinde olduğu nakledilir. Üzeri kubbe ile örtülü olduğu için Künbed diye isimlendirilir.[1] Yıkıntısı kalan bu türbe ile bilgiler henüz net değil.

Karadede Türbesi

Eskinin su deposunun karşısında meyilli bir yerde evlerin arasındadır. Yazılı mezar taşının alınıp bir yapıda kullanıldığı nakledilir. Bu yatır hakkında sadece doğru/yanlış şu rivayet var: Çocuğu olmayanlar gelir Karadede’nin taşını kucaklar ve Allah’ın izni ile çocuğunun olacağına inanılırmış.[2]

****

Yahşihan Türbesi

Ekici Mahallesi’nde olan bu türbe, 1935-1937 arası Kaymakam Vasıf Olacak tarafından yıktırılır. Belediye eski başkanlarından Mehmet Aktaş zamanında yaptırılır.[3]

Dede Türbesi

Kale Mahallesi’nde Rasim Koçak’ın evinin yanındadır. Sanduka taşla yapılıp, çamurla sıvalıdır. Kimliği konusunda bilgi yok.

***

Fatma Hanım Türbesi

Güneş Tepe’nin eteğinde Kale Mahalle’sindedir. İçinde iki yatır vardır. Sandukanın başında taş yoktur. Fatma Hanım ve yanındakinin hakkında bilgi yoktur. [1]

[1] Age. S. 528

[1] İbrahim Hakkı Konyalı, Şereflikoçhisar’ın Tarihi, s. 523-525

[2] Age, s. 526

[3] Age. S. 527

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir