Kısa kısa üç buçuk husus

Avatar photoPosted by

Kısa kısa üç buçuk husus

Tembih ne demek? - anlami-nedir.com

Tenbih mi tembih mi?

Tenbih, uyarı, hatırlatma, ikaz anlamında bir kelime olup tembih ile aynı manada kullanılır ve yazılır.

Niçin?

Türkçede “n” ve “b” harflerinin (İstanbul gibi özel isimler dışında) yan yana gelmesi kural dışıdır. Bu yüzden “tenbih”, tenbel”, “lanba” ve “penbe” gibi kelimelerdeki n harfi m harfiyle değiştirilir ve “tembih”, “tembel”, “lamba” ve “pembe” şeklinde söylenir.[1]

Ağabey Ne Demek? Ağabey Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? - NTV Haber

Ağabey’den abi’ ye

Hani insanımızın hemen her şeyin kısa yolunu ve pratiğini bulup tatbik ettiğini bilmesem o zaman diyeceğim ki; “ağabey” in “abi” olması, hırsızlık değilse de en kibarıyla haksızlıktır.

Ağabey, çok derin manası olduğu gibi zengin kültürün alâmeti olan anlamı da saklar. Abi ise sadece ve tek anlama bakar.

Ağabey hem ağa ve hem de bey manasını bulundurur.

Ağa, kollayan, gözeten ve yardımcı olandır. Bir baba şefkat ve merhameti ile sahip çıkar, arka alır, yol gösterir. Ağa keyfiyetini, nefsine ve keyfine göre kullanan menfiler, bahsimiz haricinde kalan kötülerdir.

Bey kelimesinin Osmanlı ve Selçuklulara, hatta Orta Asya’ya kadar giden tarihî bir mazisi var. Bulunduğu obanın başıdır. Tebaasının her nev’i derdi ile ilgilidir.

Hitab edeceğimiz kişi bizi her yönüyle koruyup kollayan birisi ise “ağabey”, yok sıradan bir büyüğümüz ise “abi” mi desek?

Bununla beraber, eskinin o hasret kokan havasını yeniden ihyası için mümkün olduğu kadar ağabey demeye devam etmeli.

Hal-hâl

Hal; mekân yeri, üstü kapalı Pazar yeri. Sebze hali, meyve hali.

Hâl; ben, benek,

Hâl; fiil ya da fiile uğrayanın durumu, tavır, vaziyet, şimdiki zaman,

Hal’; kaldırma, azletme, ayırma, boşama, reddetme. Padişahın tahttan halli.

Hal kelimesi yazılışı aynı olduğu hâlde değişik ve farklı manalarla kullanılır. Vatandaş, hayatın pahalı olduğu şu zamanda sebze haline giderse, muzun tahtından halledildiğini görür.

En fazla hatalı kullanım, mekân yeri olan hal ile durum bildiren hâl çok defa karıştırılır.

Hâl kelimesi diğerlerine nisbeten daha fazla manalarda kullanılır[2]:

1.Bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü.

2.Durum, vaziyet, davranış, tutum, tavır.

 1. Geçmiş ile gelecek arasındaki içinde bulunulan, yaşanmakta olan zaman.
 2. Güç, kuvvet, tâkat, mecal.
 3. Kulun gayreti ve kastı olmadan sırf Allah’ın bir lütfu olarak kalbe gelen mana, feyiz, bunun dervişe geçici olarak verdiği coşkunluk ve cezbe.
 4. Bir ismin cümle içinde başka bir kelimeyle ilgi kurmak üzere yalın olarak veya ek alarak girdiği durum, ahvâl-i isim.
 5. Zarf.

Bir de buçuk husus ekleyelim:

Hâlâ Ne Demek? Hâlâ Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? - NTV Haber

Hala-hâlâ

Hala, babanın kız kardeşi.

Hâlâ, bu zamana kadar, daha, henüz, hâlen, şimdi bile gibi manalarda kullanılır.

 

Verilen üç misalden maksadımız dilimizdeki özellik arz eden kelimeleri doğru kullanımına yardımcı olmaktır. Kar ile kârı; kabe ile Kâbe’yi buraya almadık bile.

Mehmet Çetin

26.10.2023 Yeni Foça İzmir

[1] https://isamveri.org/pdfdrg/D03987/2012_2/2012_2_ALTUNRM.pdf

[2] http://lugatim.com/s/HAL

4 comments

 1. Hasan Hüseyin Çeşitçioğlu yorumu
  Ağabey- ağabi- abi
  Muhammed- mehemmed- mehmed- memed
  Tengri- tenri- tanrı gibi, kelimeler ırmaktaki taş gibi, gırtlak çarkında biçimleniyor

 2. Rafet Kalyoncu yorumu
  Faydalı bir yazı elinize sağlık.
  Tabi esas mesele, alfabelerin dildeki bütün sesleri karşılamaması.
  En kıytırık kavimlerin bile kendi dillerine mahsus alfabeleri olduğu hâlde, Türkler kendi alfabelerini geliştirmek yerine, başka dillerin alfabelerini alıp taklit ile hazıra konmayı tercih ettiler.
  Öyle olunca da dil meselesinde sınıfta kaldık.
  Arap alfabesindeki eksikleri tamamlamak için p ç gibi harfler; be ve cim harflerine nokta ilavesi ile çözülmeye çalışıldı
  Aynı durum Latin alfabesine geçişte oldu; bazı harfler uyduruldu
  Doğrusu Göktürk Çağatay alfabesi geliştirilmeli Arap alfabesi Arapça öğrenmek için kullanılmalı idi.
  Aynen Japonların milli alfabelerini bırakmadan İngilizce öğrenmeleri gibi
  Bir ne Arapça öğrenebildik ne de dilimizi koruyabilmek.
  Aynı hata Latin alfabesine geçilmekle yapıldı
  Bin senelik ifrat tefrit doğurdu
  Bu arada örnek verilen kelimeler özellikle durum ve zaman bildiren Arapça kökenli hâl/hal kelimeleri dilimizde çok yaygın. Arzuhâlciden hâli hazıra kadar sayısız türevleri var
  Fakat malumunuz mekan bildiren hal kelimesi onlardan farklı Fransızca kökenlidir
  Büyük kapalı mekan hall salon sebze hali oradan geliyor

 3. Mustafa Tevfik Özbilgin yorun
  Bir de Hamid hamd hamit kelimeleri ile
  Resulün isminin
  Muhammed s.a iken
  Muhammet olarak kimlik belgesine yazılması konusunda
  Yazınızı bekleriz

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir