Avatar photoPosted by

Küpeli Han

Bir notumuz var ama doğruluğunu teyid edemedik ve tedbiren teyid edilmeye muhtaç bilgi diye yayınlıyoruz ta ki ileride bir bilen çıkarda bu bilgiler belki işine yarayabilir ya da tashih edilebilir.

Sertan Aktaş nakleder. Kendisi Ankara’da Telekom’da çalışır. Sertan Aktaş’ın babaannesi Ayşe Aktaş, dedesi Gazi Şirin’den işittiğine göre Küpeli Han’ı Gazi Şirin işletirmiş ve şimdinin İlçe Emniyet Müdürlüğü olan yerde imiş.

Gazi Şirin’in yanında çalışan iki personelin arasındaki şiddetli kavga bunu tedirgin eder, onlara kızar ve Hanı satar, Gölbaşı Yavrucuk Köyü’ne yerleşir ve köyün kurucularından olur.

1941 doğumlu Hüseyin Gündoğan ki bu nev’î bilgilerimizin kaynak kişisidir, ona sorduğumuzda şu bilgileri aldık:

Şimdinin Emniyet Müdürlüğü, TMO’nin alt tarafı, asfaltın alt tarafında imiş ki o zamanlar oralar boş tarla idi. Öyle bir han olma ihtimali yok.  Sonraki zamanlarda yapılan Kale Mahallesi’ndeki Polis Karakolu’nun üst katı İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bilinip de burada ya da buraya yakın yerde Küpeli Han vardı, denilirse o zaman burada olan Eskinin Kızılırmak, sonraki yıllarda Çiçek Han ile karıştırılıyor olabilir.

Yukarıda da belirtildiği gibi bu bilgileri tedbiren tarihin arşivine kaldırıyoruz. Bir bilen bulur ve düzeltir, inşaallah.

 Gulbetoğlu Hanı

İlçemizde ilk han, Gulbetoğlu’nun Hanı diye bilinen ve şimdinin Belediye İş Hanı’nın olduğu yerde çok öncesinden olan bir handır. Hüseyin Gündoğan’ın bir hatırası bu bilginin kaynağıdır.

Hüseyin Gündoğan bir vesile ile Yusufeli’nde iken Kılıçkaya nahiyesinde ikâmet eden Bektaş Emmi ile yaptığı sohbette Gulbetoğlu’nun Hanı hakkında bilgi edinir.

İstiklâl Harbi döneminde Yunan’ın saldırısını durdurmak maksadıyla asker Bektaş; Kulu’ ya yakın olan Karaca Dağ’daki askerî birliğe intikal etmek üzere Koçhisar’a getirilen eratın arasındadır.         Eratın bir kısmı Kurşunlu Camii’nde bir kısmı da Gulbetoğlu’nun Hanı’nda yatırılır.

Gulbetoğlu’nun Hanı da Vedat’ın Hanı ve Ekici Hanı gibi girişinde, ortası geniş bir avlu vardır. Zeminde ahır var. Üst katında odalar sıralı hâlde bulunur.

Malûmat bunlar. Son hâlini hayal meyal hatırlayan Hüseyin Gündoğan’a bilgi desteği sebebiyle teşekkür ederiz.

Daha sonraki yıllarda Gulbetoğlu’nun Hanı yıkılır, yerine Bayram Ali’nin Hanı yapılır.

Bayram Ali’nin Hanı da Şükrü Kale’nin Belediye Başkanlığı devrinde yıkılarak eskinin Sebze Hali yapılır.

Mustafa Erdil’in başkanlığı döneminde (1973-1977) ise Sebze Hali yıkılır, şimdiki Belediye İşhanı yapılır.

İsmi geçen zevat hakkında ulaşabildiğimiz bilgi ve belge çok az. Rahmetli İbrahim Hakkı Konyalı’nın Şereflikoçhisar Tarihi ile yine rahmetli Mehmet Yücel’in Şereflikoçhisar Bir Sancağın Öyküsü isimli iki eser var. Bir de eskileri yaşayanlardan henüz ulaşabildiğimiz büyüklerimizden dinlediğimiz, kayıt altına alarak yayınladığımız hatıralar.

Gelin, sizin de bildiklerinizi derleyelim. Kalıcı eser hâline getirerek geleceğe devredelim. Bu alanda yapılanları tebrik ediyorum ama daha iyi ve tanzimli olmaya da teşvik ediyorum.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir